TRINIDAD İLE SÖYLEŞİ

Esra Aşan, “Et Pendant Ce Temps Simone Veille” (Ve Bu Sırada Simone Gözlüyor) adlı oyun üzerine bir yazı yazmıştı. Fransa’da Feminizmin 60 Yıllık Tarihi Bir Tiyatro Oyununda adlı bu yazının ardından şimdi de Trinidad ile yaptığı söyleşiye yer veriyoruz.