MİMESİS 12

İçindekiler
Mimesis 12 (Feminist Tiyatro Özel Sayısı) Üzerine
ABD-Radikal Feminizm ve Tiyatro / Sue-Ellen Case
-Kadın Tiyatro Grupları / Charlotta Rea
-Roberta Sklar: Kadınların Tiyatrosunun Yaratımına Doğru / Cornelia Brunner
-Kadınlardan Kadınlara: Seyirciler, İçerik ve Biçimler
-Renkli Kadınlar ve Tiyatro / Sue-Ellen Case
-Chicano Tiyatrosunda Kadın Özne: Cinsiyet, “Irk” ve Sınıf / Yvone Yarbro-Bejarano
Britanya
-Materyalist Feminizm ve Tiyatro / Sue-Ellen Case
-Özel Olan Politiktir: Feminizm ve Tiyatro / Michelene Wandor
-Cinsiyetin Gücü: İngiliz Kadın Oyunları (1958-1988) / Sue-Ellen Case
-Charabanc Tiyatro Topluluğu / Carol Martin
Fransa
-Fransız Tiyatrosunda Çağdaşımız Kadınların Sesi / Judith Graves Miller
-Aller à la mer / Hélèn Cixous
-Tiyatro, Tarih, Etik: Hélèn Cixous ile “Yalancı Şehir” ya da “Yılan Saçlı Tanrıçaların Uyanışı” Üzerine Bir Söyleşi / Bernadette Fort
-Fransız Tiyatrosunda Lezbiyenler: Homoseksüellikten Monique Wittig’in Tiyatroyu Lezbiyenleştirmesine / Jeanelle Laillou Savona
-Marguerite Yourcenar, Nathalie Sarraute ve Marguerite Duras’ın Tiyatrosu’nda Kadınların İsyanı ve Şiddeti / Alexandre Terneuil
Feminist Tiyatro ve Brechtyen Kuram
-Brechtyen Kuram ve Amerikan Feminist Tiyatrosu / Karen Laughlin
-Brecht’in Ötesinde: Britanya’nın Yeni Feminist Tiyatrosu / Janelle Reinelt
-Materyalist Kız: “Sezuan’ın İyi İnsanı” ve Toplumsal Cinsiyeti Yabancılaştırmak / Alisa Solomon
-Brechtyen Kuram / Feminist Kuram: Jestik Bir Feminist Eleştiriye Doğru / Elin Diamond