MİMESİS 16

İçindekiler

Mimesis 16 Üzerine
Richard Schechner
-Richard Schechner Dosyası Üzerine
Richard Schechner ve Çevresel Tiyatro / Duygu Dalyanoğlu
-Seyirci Katılımı / Richard Schechner
-Eurupides’in “Bakhalar”ından Uyarlanan “Dionysos 69” / Stefan Brecht
-Gerilla Tiyatrosu: Mayıs 1970 / Richard Schechner
-Performans ve Sosyal Bilimler / Richard Schechner
-Beş Avangard… Ya da Hiçbiri? / Richard Schechner
Brecht’e Yönelik Yeni Yaklaşımlar (2)
Brecht’e Yönenlik Yeni Yaklaşımlar Dosyası Üzerine (2)
-Brecht’in Öğreti Oyunları / Murat Kemaloğlu
-Steinweg: Kısa Tarihçe ve Öncüller / Murat Kemaloğlu
-Boal ve Brecht / Fırat Güllü ve Murat Kemaloğlu
-Öğreti Oyunları Üzerine / Bretolt Brecht
Tiyatro Bağlamında Kültürel Çoğulculuk (3)
-Oyun Yazarlığında Kültürlerarası Diyalog / Zehra İpşiroğlu
-Panel: Tanzimat Dönemi Dramatik Edebiyatına Kültürel Çoğulcu Bir Bakış
-Trabzon Sanat Tiyatrosu Yönetmeni Necati Zengin ile Söyleşi
İki Panel
Tiyatroda Taciz Paneline Giriş
-Panel: Tiyatroda Taciz
-Panel: Çocuklar ve Gençlerle Oyundan Dramaya, Dramadan Tiyatroya (Yöntem ve Müfredat Önerileri)
Biz Siz Onlar
“Biz Siz Onlar” – Kolektif Oyunlaştırma Denemesi Süreci / Deniz Aydın
“Biz Siz Onlar” Oyunu Değer Analizi / Didem Karanfil ve İlker Aslan
Yazılar
Amerikan Feminist Tiyatrosu: O Dönüşü / Ayşan Sönmez
Türkiye Tiyatro Kurultayı İstanbul Buluşması’nın Ardından / Fırat Güllü