MİMESİS 17

İçindekiler

Mimesis 17 Üzerine
Richard Schechner
-Richard Schechner ve Performans Kuramı / Pınar Gümüş – Sezin Gündoğan
-Tiyatro, Kültürlerarasıcılık, Sosyal Avangard… Richard Schechner ile Söyleşi / Duygu Dalyanoğlu
-Performans Çalışmaları: Geniş Yelpaze Yaklaşımı
Davranış, Performans ve Performans Mekânı / Richard Schechner ile Söyleşi
-Akademide Tiyatro İçin Yeni Bir Paradigma / Richard Schechner
-Okulda Çokkültür / Richard Schechner
-Neden “Toplumsal Tiyatro”? / James Thompson – Richard Schechner
Türkiye’de Grotowski Buluşması
-Grotowski Buluşması Üzerine / Cüneyt Yalaz
-“Grotowski Mistik Bir Ustaydı” (Leslek Kolankiewicz’in Konuşması)
-“Tiyatroda Devrim İçin Hırsımız Vardı” (Ludwig Flaszen’in Konuşması)
-Panel: Grotowski’nin Türkiye Tiyatrosu Üzerinde Etkisi Duyuluyor mu?
Unutulan Bir tiyatro İnsanı: Hagop Baronyan
-Bir Tanzimat Aydını ve Tiyatro Adamı Olarak Hagop Baronyan / Fırat Güllü
-Hagop Baronyan / Bedros Norehad
-Baronyan’ın Molière’e Borcu / Kevork B. Bardakjian
-Baronyan’ın Tiyatro’su / Kevork B. Bardakjian
-Hukuksuz Aşk, Terazisiz Adalet:
Bağdasar Ağpar’ın Komik Trajedisi / Mehmet Fatih Uslu
– Baronyan’dan Kısa Bir Seçki
Molière’i Anlamak İçin: Molière Efendi
-Molière Efendi Bir Gençlik Tiyatrosu Modeli
-Molière Dönemi Tarihsel Arka Plan Çalışması / İlker Yasin Keskin
-Molière Döneminde Kadın / Aysel Yıldırım
-Molière Tiyatrosu ve Molière – XIV. Louis İlişkisi / İlker Yasin Keskin
-Molière ve Değişim Sosyolojisi / Jean-Marie Apostolides – Alice Musick McLean
-Bale: Molière Tiyatrosunun İhmal Edilen Kılavuzu / Robert McBride
-Molière’in Bugüne Söyleyeceği Sözler Var
(Molière Efendi Üzerine Aysel Yıldrım ve İlker Yasin Keskin ile Söyleşi)

***

-Anton Çehov, Brian Friel ve İki Hayat Sonra / Burç İdem Dinçel
-Türkiye Tiyatro Kurultayı Ankara Buluşması
ve Sonrasında TTB’de Yaşananlar / Fırat Güllü
-garajistanbul’dan Namus Oyunları Festivali… / Ayşan Sönmez
-Namus Üzerine Oynanan Oyunlar’dan Namus Oyunları Festivali’ne…
(Mustafa ve Övül Avkıran ile Söyleşi) / Ayşan Sönmez