MİMESİS 20 ÜZERİNE

Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi tarafından yayınlanan Mimesis Tiyatro Çeviri Araştırma Dergisi’nin 20. sayısı yayınlandı. Mimesis’in son sayısı, bir önceki sayıda yayınlanan “Aristophanes “ dosyasının ikinci bölümüyle açılıyor. Boğaziçi Üniversitesi Oyuncuları’nın iki yıla yayılan ”Aristophanes ve Komedya” başlıklı araştırma projesinin ikinci aşamasına dair yazı ve çevirileri içeren bu dosya, ağırlıklı olarak yazarın Türkçeye çevrilmemiş “Kadınlar Meclisi” adlı oyunu ve bu oyundan hareketle BÜO tarafından hazırlanan kolaj çalışmasına odaklanıyor. Hatırlanacağı gibi bu dosyanın Mimesis’in 19. sayısında yayınlanan ilk bölümünde yer alan bir makale, Elazığ’ın Baskil İlçe Kütüphanesi’nde derginin raftan kaldırılmasına yol açmış ve bu sansür girişimi ulusal basında uzun süre tartışma konusu olmuştu. Bu bağlamda dosyanın ikinci bölümüne Aristophanes oyunlarının çağlar boyunca nasıl algılandığı kapsamlı bir biçimde inceleyen Alexander Philip Walsh imzalı “Antik Çağ’dan 1800’e kadar Aristphanes’in Alımlanışı” başlıklı bir makale de eklendi.

Mimesis’in 20. sayısının ikinci dosyası geçtiğimiz yıl kaybettiğimiz önemli oyun yazarımız Güngör Dilmen’e ayrıldı. Güngör Dilmen 19. sayıdan itibaren Mimesis Danışma Kurulu üyesi olmuştu ama maalesef bu birliktelik çok uzun süremedi.  Mimesis’in 20. sayısında yazarın kişiliğini, eserlerini ve tiyatro üzerine düşüncelerini ortaya koymaya çalışan kapsamlı bir dosya hazırlandı. Dosyanın özellikle yazar üzerine araştırma yapacak kişiler işin önemli bir referans olacağı düşünülebilir.

Mimesis 20’nin son dosyası 18. İKSV Tiyatro Festivali’ne ayrıldı. Bu dosya kısa bir süre önce görevinden ayrılan festival direktörü Dikmen Gürün’le yapılan kapsamlı bir söyleşiyle açılıyor. Söyleşide festivalin tarihi, geleceği ve son festival üzerine önemli değerlendirmeler yer alıyor. Ardından, geçtiğimiz yıl Mimesis Tiyatro Çeviri Araştırma Dergisi ve Mimesis Sahne Sanatları Portal’i tarafından düzenlenen etkinliklerle gündeme getirilen “tiyatroda eleştiri” tartışmasına dönük somut örnekler ortaya koymayı amaçlayan yazılara yer veriliyor. Özellikle çalışmalarını akademi çatısı altında yürüten araştırmacılar için önemli bir fırsat sağlayacak yeni bir uygulama da bu dosya ile birlikte gündeme geliyor. Bundan böyle Mimesis’e gönderilen çeşitli araştırma ve makaleler değerli akademisyenlerden oluşan bir hakem kurulu aracılığıyla değerlendirilerek dergide yayınlanacak. Bu ve bundan sonraki sayılarda söz konusu yazıları değerlendirmesi düşünülen Mimesis Hakem Kurulu’nda şu isimler yer alıyor:  Doç Dr. Arzu Kunt, Doç. Dr. Beliz Güçbilmez, Yard. Doç. Dr. Bünyamin Aydemir, Prof. Dr. Çetin Sarıkartal, Dr. Mario Mizrahi, Doç Dr. Deniz Göktürk, Yard. Doç. Dr. Suna Ertuğrul, Doç. Dr. Süreyya Karacabey, Prof. Dr. Tayfun Atay, Doç. Dr. Tülin Sağlam, Doç. Dr. Ufuk Özcan, Yard. Doç. Dr. Zeynep Günsur.

Mimesis 20’nin son bölümünde “Tiyatroda Eleştiri” ve “Gelenekselin Dönüşme Sürecinde Türkiye ve Yunanistan’da Gölge Oyunu” başlıklı iki panel metnine ve Bilal Akar imzalı “Brecht Sezuan’ı ve Anlatının Farklı Yorumları” başlıklı bir araştırma metnine yer veriliyor.