MİMESİS 4

İçindekiler
Mimesis 4 (Yoksul Tiyatro Özel Sayısı) Üzerine
Yoksul Tiyatro Özel Sayısı
-İlkeler / Jerzy Grotowski
-Grotowski ile Söyleşi: Tiyatronun Yeni Ahiti
-Yoksul Bir Tiyatroya Doğru / Jerzy Grotowski
-Ritüel Tiyatro / Eugenio Barba
-Skara Konuşması / Jerzy Grotowski
-Yöntem Araştırması / Jerzy Grotowski
-Grotowski ile Söyleşi: Oyuncunun Tekniği
-O Bütünüyle Kendisi Değildi / Jerzy Grotowski
-Grotowski ile Söyleşi: Tiyatro Bir Karşılaşmadır
-Grotowski ile Söyleşi: Amerika Karşılaşması
-Grotowski ile Söyleşi: Dışsal Düzen, İçsel Mahremiyet
-Oyuncunun Çalışması (1959-1962) / Eugenio Barba
-Oyuncunun Çalışması (1966) / Franz Marijen
-Akropolis (Metin İncelemesi) / Ludwik Flaszen
-Doktor Faustus (Metin Kurgusu) / Eugenio Barba
-Sadık Prens / Ludwik Flaszen
-Apocalypsis Cum Figuris / Ludwik Flazsen
-Ek 1: “Towards a Poor Theatre”ın İngilizce Baskısına Önsöz / Peter Brook
-Ek 2: Apocalypsis Cum Figuris /Jennifer Kumiega
Ek 3: Kısa Tarihçe / Hakan Çivi