Ocak, 1989

Tiyatro Stüdyosu

Tiyatro Stüdyosu

Bu metin, Mimesis Tiyatro/Çeviri-Araştırma Dergisi'nin 1. sayısında (Ocak 1989) yayınlanmıştır. Çeviri: A. Cüneyt Yalaz Tiyatro Stüdyosu Tiyatro stüdyosunun kuruluşu 1905 yılında Moskova'da gerçek leştirildi. Yaklaşık altı aylık bir dönemde (ilkbaharda Sanat Tiyatrosu atölyesinde, yazın Yaroslavl Caddesi'nde, [...]

Vahşet Tiyatrosu İkinci Manifesto

Vahşet Tiyatrosu İkinci Manifesto

Bu metin, Mimesis Tiyatro/Çeviri-Araştırma Dergisi'nin 1. sayısında (Ocak 1989) yayınlanmıştır. Çeviren: Emrah Kolukısa Kaynak: Le Theatre et son Double; Gallimard, 1964. Kabul edilsin ya da edilmesin, bilinçli ya da bilinçsiz, şiirsel du rum, yani hayatın aşkın bir durumu, aslında halkın aşkta, suçta, uyuş turucuda, [...]

Stilize Tiyatro’da İlk Girişimler

Stilize Tiyatro’da İlk Girişimler

Bu metin, Mimesis Tiyatro/Çeviri-Araştırma Dergisi'nin 1. sayısında (Ocak 1989) yayınlanmıştır. Çeviri: Cüneyt Yalaz Stilize Tiyatro'da İlk Girişimler Maeterilnck ve Brysov'un önerilerini dikkate alan Tiyatro Stüdyo' su konvansiyonel ve stilize bir teknikle deneyler yapan ilk tiyatro dur. Maeterlinck'in (Tintagiles'in ölümü) [...]

Stilize Tiyatro

Stilize Tiyatro

Bu metin, Mimesis Tiyatro/Çeviri-Araştırma Dergisi'nin 1. sayısında (Ocak 1989) yayınlanmıştır. Çevirenler: A.Cüneyt Yalaz -Atila Sezen Kaynak: The Stylized Theatre, Meyerhold on Theatre. Valery Bryusov “Antik Tiyatronun hesaplı stilizasyonunu modern sahnenin önemsiz gerçeğinin yerine koymak istiyorum” diyordu. Vyacheslav [...]

Oyuncuyla Yaratıcı Çalışma – Yönetmelik Üzerine Tartışma

Oyuncuyla Yaratıcı Çalışma – Yönetmelik Üzerine Tartışma

Bu metin, Mimesis Tiyatro/Çeviri-Araştırma Dergisi'nin 1. sayısında (Ocak 1989) yayınlanmıştır. Çeviren: Metin Göksel Kaynak: Creative Work with an Actor; Directors on Directing, New York, 1963. K.S. STANISLAVSKY: ...Yeni yönetmenler yaratmamız gerektiği ni söylememe rağmen bu sorunu hâlâ çözebilmiş değilim. Deneyim lerim [...]

Molière’in Sesi

Molière’in Sesi

Bu metin, Mimesis Tiyatro/Çeviri-Araştırma Dergisi'nin 1. sayısında (Ocak 1989) yayınlanmıştır. Çeviren: Saadet Saral En güzel sonsuzluk, geçen üç yüz yıldan sonra hâlâ insanlara doğ rudan doğruya seslenen, onlarla konuşan, onlara dokunan, en ince ay rıntıları en yüksek perdeden, ustalıkla ve tane tane söyleyen, [...]

Misantrophe’un Giriş Yazısından

Misantrophe’un Giriş Yazısından

Bu metin, Mimesis Tiyatro/Çeviri-Araştırma Dergisi'nin 1. sayısında (Ocak 1989) yayınlanmıştır. Çeviren: Özgür Ulusoy Edebi kullanım, önem taşıyan her oyunun, klasik yapılara uyum göstereceğini, yüksek sınıf insanlarıyla uğraşacağını, temadaki kabalık ve yöntemdeki bayağılıktan sakınacağını, böylece dizeler [...]

İlkeler

İlkeler

Bu metin, Mimesis Tiyatro/Çeviri-Araştırma Dergisi'nin 1. sayısında (Ocak 1989) yayınlanmıştır. Çeviren: Sevilay Saral Kaynak: Yoksul Tiyatro, Jerzy Grotowski (Jerzy Grotowsky bu metni kendi Tiyatro Laboratuarında kullanılması ve özellikle gruba kabul edilmeden önce bir deneme evre-sinden geçen oyuncuların çalışmayı [...]

Galilei’nin Yaşamı – Brecht’ten Metinler

Galilei’nin Yaşamı – Brecht’ten Metinler

Bu metin, Mimesis Tiyatro/Çeviri-Araştırma Dergisi'nin 1. sayısında (Ocak 1989) yayınlanmıştır. Çeviri: Sevil Sümer ÇEVİRENİN NOTU: “Galilei'nin Yaşamı” Brecht'in üzerinde en çok çalıştığı, en çok değiştirdiği oyunudur. Yazar, yaşamının son on dokuz yılında bu oyun la meşgul olmuş ve içinde bulunduğu [...]

Doğalcı Tiyatro ve Halet-i Ruhiye Tiyatrosu

Doğalcı Tiyatro ve Halet-i Ruhiye Tiyatrosu

Bu metin, Mimesis Tiyatro/Çeviri-Araştırma Dergisi'nin 1. sayısında (Ocak 1989) yayınlanmıştır. Çeviri: A. Cüneyt Yalaz Çevirenin Notu Doğalcı tiyatroya ciddi bir karşı çıkışı gerçekleştiren, Brecht ti yatrosundan politik tiyatroya, dışavurumcu tiyatrodan stilize tiyat roya kadar birçok tiyatro yöntemiyle etkileşim [...]

 Page 1 of 2  1  2 »