12 Mart’ta Laz Marks ile Dayanışmaya!

Başbakan da dâhil devlet yetkilileri eleştiriye, yergi biçimini de alan eleştiriye alışmalıdır. Özellikle sıradan bir vatandaşın sahip olmadığı ayrıcalıklara sahip otoriteler karşısında, ne kadar sert olursa olsun eleştiri yapma hakkının kısıtlanması halkın söz söyleme hakkını da kısıtlamak anlamına gelecektir. “Laz Marks”ın içerdiği Başbakan yergisi gerekçe gösterilerek yargı konusu yapılmasına bu nedenle karşı çıkıyor ve 12 Mart’ta görülecek davada oyunun yaratıcıları tiyatrocu dostlarımızın yanında yer alacağımızı duyuruyoruz.

Bir yerginin doğruluğu, yanlışlığı kamuoyu nezdinde ele alınması, tartışılması gereken konulardır. Resmi yargıya sanatsal otorite işlevi yüklenmesi politikacıların çokça dillerine doladıkları halkın sağduyusuna güvensizlik anlamına geldiği gibi, sanat aracılığıyla suç işlenebileceği yargısını yerleştirme işlevi görmektedir. Tiyatro bir eylem sanatıdır; tiyatro eylemi göstermek ve seyircinin yargısına sunulmak üzere gerçekleştirilir. Ayrıca resmi bir mahkeme heyetinin yargısına sunulmasını gerektirmez. Gerektirir diyenler, halk iradesini, seyirci iradesini, sanatçı iradesini yok saymış olurlar.

Türkiye Tiyatrolar Birliği olarak bir kez daha “Tiyatroma Dokunma!” ve 12 Mart’ta görülecek davada “Laz Marks”la dayanışmaya diyoruz.

TÜRKİYE TİYATROLAR BİRLİĞİ