Eğitimde Yaratıcı Drama

Eğitimde Yaratıcı Drama

Yazar: Ömer ADIGÜZEL

Yayınevi: Naturel, 2011

“Eğitimde Yaratıcı Drama” bilimsel çalışma disiplini olarak çok yeni bir alan olmasına karşın, çağdaş insanın gereksinimini karşılamada ve yaratıcı bireyi yetiştirmede etkili olabilecek bir alandır. Eğitimde yaratıcı drama, yöntem (araç) ve disiplin (amaç) niteliği ile sistemde etkin olarak yer almamakla birlikte kendisine aynı zamanda bir sanat-estetik eğitimi ve eğitimde etkili ve etkin bir yöntem olarak yer bulmaya çalışmaktadır.

1980’li yıllar Türkiye’de eğitimde yaratıcı drama alanındaki yeni bilimsel bakış ve araştırmaların yoğunlaştığı, eğitimde yaratıcı dramanın bir yöntem, başlı başına bir ders ve bir estetik eğitim alanı olarak sistemde yer aramaya başladığı dönem olarak anılmaya başlamıştır. Bu başlangıçta Prof. Dr. İnci San ile Tamer Levent’in drama adına buluşmaları ve birlikte üretim sürecine girmelerinin önemi büyüktür.

Prof. Dr. İnci San’ın yetiştirdiği öğretim elemanlarından birisi olan Yrd. Doç. Dr. Ömer Adıgüzel, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü’ne bağlı Yaratıcı Drama Tezli ve Tezsiz Yüksek Lisans Programının yürütücülerindendir.

Yurt içi ve yurt dışında yaratıcı drama alanının değişik konularında atölyeler yöneten Adıgüzel, müze eğitimi, müzede drama, çocuk müzeleri, kültür pedagojisi gibi konularda çalışmaktadır. İlköğretimde Drama, Okulöncesinde Drama, Drama, Sosyal Bilgiler Öğretiminde Drama, Sanat ve Eğitim, Oyun ve Drama İlişkisi, Doğaçlama Teknikleri, Dramada Farklı Yaklaşım ve Yöntemler, Yaratıcı Dramada Kuram ve Uygulamalar, Yaratıcı Dramada Program ve Proje Geliştirme, Çocuk Müzeleri gibi dersleri yürütmektedir. 2003 yılından beri Çağdaş Drama Derneği’nin (ÇDD) Genel Başkanı olarak da görev yapmaktadır.

Yaratıcı Drama alanındaki önemli bir eksiği kapatacak olan bu kitap, eğitimde yaratıcı drama alanında kuram ve uygulamada yaşanılan sorunları gidermeye yönelik çalışmalara katkı getirmeyi hedeflemektedir.

Kitabın girişinde Türk eğitim dizgesinde son yıllarda yer bulan ve hem örgün hem de örgün olmayan eğitim sürecinde yaygınlaşmasını sürdüren eğitimde yaratıcı dramanın Türkiye’deki gelişim sürecindeki ivmeler anlatılıyor.

Tiyatroyu yakından ilgilendiren drama, dramatik, dramatizasyon, rol oynama gibi birbirine yakın kavramlar nedeniyle yaratıcı drama özellikle tiyatro ile çoğu zaman karıştırılmaktadır. Bu yönüyle Beşinci bölümde, Tiyatro ve Tiyatroda Bazı Yaklaşımların Yaratıcı Drama İlişkisi bölüm başlığı ile Tiyatronun Öğeleri (Bileşenleri), Oyun ve Tiyatro Pedagojisi, Tiyatro Pedagojisinin Çalışma Alanları, Çocuk Tiyatrosu-Çocukların Tiyatrosu, Okulda Drama, Okul Oyunu – Okul

Blm Uzm. Murtaza Aykaç

Yorum


işlemi tamamlayınız: