To-Der: “27 Martta Tüm Oyuncular El Ele”

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Mimesis Haber / Tiyatro Oyuncuları Derneği (To-Der), oyuncuları 27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü’nü kutlamaya çağırıyor. 27 Mart Salı günü saat 13.00’te Beyoğlu İstiklal Caddesi’ndeki Atlas Pasajı’nın önünde buluşacak olan oyuncular, 27 Mart’ı bir şenlik havasında kutlamak amacıyla kostümler giyerek yürüyüş yapacaklar. Skeçlerle, danslarla Taksim Meydanı’na kadar devam edecek yürüyüşte ayrıca To-Der’in kaleme aldığı 27 Mart bildirisi de okunacak.

To-Der’in Basın Bildirisi

27 Mart’ta Tüm Oyuncular El Ele

Ülkemizde tiyatro bu gün yeni bir dönemeçten geçmektedir. 1960 ve 70’lerin Türkiye’sinde tiyatro, yükselen özgürleşme atmosferinin en gür sesli savunucularından biriydi. Tarihsel süreçte hepimizin vakıf olduğu baskılar ve utanç günlerinde ülkemizin yara alan bir çok değeri gibi tiyatro sanatı da payına düşeni almış kabuğuna çekilmişti. Tarihi okurken çok rahat varabileceğimiz bu çıkarsama büyük oranda doğru olmakla birlikte mutlaka atlanmaması gereken bir hususun da altını çizmek gerekir. Ülkemizdeki tiyatro geleneği dışarıdan 1930’larda ithal edilmiş ve altın çağı olarak adlandırılan 60’lı-70’li yıllara gelindiğinde yeni yeni kendi kökleriyle bağlantı kurma yolunda dişe dokunur adımlar atabilmiştir. Bu süreçte kaydedilen ivme ve seyirci desteği henüz tam olarak nihaiyi sonuca ulaşılamamış bir arayışı yavaşlatmış ve tiyatrolarımızın erken bir rahatlamaya sürecine girmesine sebep olmuştur.70’lerin sonuna doğru çok sesliliğini ve çok renkliliğini bu rahatlamanın etkisiyle kaybetmeye başlamışken bir baskı dönemine de girilmesi tiyatromuzun yükseliş grafiğini uzun bir duraklama evresine sokmuştur. Son döneme bakıldığında ise aldığı yaraları yavaş yavaş sarmaya başlayan Türkiye tiyatrosu, yeni arayışların zorunluluğunu farketmiş, yepyeni bir yükseliş hikayesine başlamıştır. Gelişen teknoloji çağında çok daha zor koşullarda yoluna devam eden tiyatrolarımız özel girişimlerle son  süreçte çok sevindirici başarılar elde etmeye başlamış, özel tiyatro sayıları artmış, alternatif tiyatro arayışları ve mekanları filizlenmeye başlamıştır.Artık tiyatromuz kendini uluslararası arenalarda ifade edebilir hale gelmiştir. Bu günkü bu yükseliş sevindirici olmakla birlikte ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik, politik koşullar, günden güne artan baskı ortamı bir o kadar kaygı uyandırıcıdır. 1988’de “Birlikten kuvvet doğar” düsturuyla yola çıkmış tiyatro oyuncuları derneği 24.yılında yeni yönetim kadrosuyla tüm tiyatro oyuncularını içinde bulunduğumuz kaygı verici koşulların üstesinden gelebilmek ve tiyatro sanatının yakalamış olduğu yükseliş ivmesine daha fazla katkıda bulanabilmek için bir arada olmaya davet ediyor. Ülkemizde her gün onlarca utanç verici olay yaşanmakta, insanlık ayıbı kararlar yüreğimizi burkmakta, hapisanelerde yatanların eğitim seviyesi günden güne yükselmektedir. Bu koşullar elbette duyarlı her insan için son derce üzüntü vericidir. Ancak A. Camus’nun da dediği gibi unutulmamalıdır ki “eğer dünya açık, aydınlık olsaydı sanat olmazdı.” Bu bağlamda tiyatro oyuncuları olarak üzerimize düşen en büyük görev tiyatrodan gelen gözlem alışkanlığımızla farkettiklerimizi tiyatro yoluyla farkettirebilmenin en estetik koşullarını yaratmak ve bunu en sağlıklı bir biçimde sağlayabilmek için alabildiğine bir arada olmaktır. To-Der kısa geçmişinde tüm sivil toplum örgütlerinin zaman zaman yaşadığı talihsizlikleri yaşamış ancak son genel kurulu itibariyle yepyeni şeffaf bir yönetim anlayışı, yenilikçi bir tiyatro kavrayışı ile tiyatro oyuncularının yeniden sahipleneceği bir platform haline gelebilmek için kolları sıvamıştır. To-Der yönetim kurulu olarak en büyük  hedefimiz derneğimizi Türkiye tiyatrosunun demokrasi kültürünü içselleştirmiş ve en kapsayıcı sivil toplum örgütü haline gelebilmesini sağlamaktır. Bu hedefe ulaşıldığında ülkemiz tiyatrosunda bu gün gelinen noktayı daha ileriye taşımak için en çok ihtiyacımız olan paylaşım ve dayanışma ortamı sağlanmış olacaktır. To-Der bu gün çok zor ekonomik ve politik koşullarda bile nitelikli tiyatro yapmak için canla başla uğraşan özel tiyatroların birbirini rakip olarak görmediğini ve belki de ülkemizde hiç bir alanda görülmemiş biçimde birbirlerini desteklediğini yakından gözlemlemektedir. Bu dayanışmanın To-Der sayesinde daha fazla nitelik kazanabilmesi en büyük temennimizdir. To-Der tüm tiyatro oyuncularını yanyana yürümenin ilk adımını atmak üzere 27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü yürüyüşüne davet ediyor. Gelin Kostümlerimiz, tiratlarımız, şiirlerimiz ve müziğimizle 27 Mart 2012 günü el ele vererek ileride el ele gerçekleştireceğimiz festivallerin, şenliklerin, sempozyumların tohumlarını birlikte atalım. Hep birlikte olmanın, dünyanın insanlık kadar eski sanatını icra edebiliyor olmanın mutluluğunu birlikte paylaşalım. Gelin o kadar kalabalık olalım ki bu gün bizi siyaseten karalama cesaretinde bulunanların cesaretini kıralım. Hepinizin, hepimizin Dünya Tiyatrolar günü kutlu olsun..

Tiyatro Oyuncular Derneği

Yönetim Kurulu  Adına

Altan GÖRDÜM”

Paylaş.

Yanıtla