Sanat, Sanatçılara ve Sanat Uzmanlarına Bırakılmalıdır

Pinterest LinkedIn Tumblr +

[İstanbul ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi belediye meclislerince alınan görev ve çalışma yönetmeliği değişikliği ile ilgili olarak Oyçed tarafından yapılan açıklamayı yayınlıyoruz]

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrolarında ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrolarında, uzmanlara, tiyatro alanındaki sivil toplum kuruluşlarına danışılmadan çıkarılan yeni yönetmelikler, sanatçıları sanat konusunda belirleyici olmaktan çıkarma, onların yerine bürokratları belirleyici kılma girişimlerinin açık ve somut sonuçlarıdır. Bu sonuçlar, sanatla bağdaşmadığı gibi akılla, mantıkla, bilimle de bağdaşmamaktadır. Sözkonusu tepeden inme “oldu-bitti”ler ne liyakata uygundur, ne de demokrasiye!

Her iş, uğraş gibi, sanat da ayrı bir uzmanlık alanıdır. Sanatı sanatçılar gerçekleştirir, sanatbilimi uzmanları değerlendirir, bürokratlar değil! Üniversitelerimizde 30’u aşkın tiyatro bölümünün olması bundandır. Adı geçen yönetmelikleri çıkaran Belediye Meclisi üyesi siyasiler, bu bölümleri gereksiz görmekte, buralardan mezun olmuş olan sanatçıları yetersiz bulmakta, burada ders veren biliminsanlarını hiçe mi saymaktadırlar?

Herkesin tiyatro sanatını uzmanlık derecesinde bilme iddiası, tiyatro sanatımızı küçümsediği gibi, biz sanatçıları da incitmektedir. Tiyatrolarda, sanatçıların, sanatbilimi uzmanlarının, sanat yönetmenlerinin yetkilerini almaya çalışan, aynı bürokratlar, hastanelerde organ nakli, beyin ameliyatı gibi konularda da yetki ve görev alacaklar mıdır? Uzmanlık gerektiren bu işleri, hastane müdürleri mi yoksa başhekimlerin önderliğindeki hekimler mi yapmaktadır? Bürokratlar, bu tıbbi müdahaleleri yaparak hastaları öldüreceklerini bilirler de, niçin tiyatroyu da öldürebilecklerini bilmezlikten gelirler.

Dünyanın her yerinde, tiyatro sanatı konusunda belirleyici olanlar tiyatro sanatçıları ya da tiyatrobilimi uzmanlarıdır. Oyun yazarları ve çevirmenleri olarak, metinlerimizi tiyatro alanında uzman sanatçıların ve biliminsanlarının ellerine teslim etmek istiyoruz, bürokratların değil!.. Tiyatro tarihimizde görülmemiş bu yanlışlara bir an önce son verilmeli, sözkonusu yönetmelikler geri çekilmelidir.

OYÇED

OYUN YAZARLARI VE ÇEVİRMENLERİ DERNEĞİ

YÖNETİM KURULU

15.04.2012

Paylaş.

1 Yorum

Yanıtla