Sanatçılar Kendilerini Yönetmeli

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Dün akşam saatlerinde, Şehir Tiyatroları yönetmeliğinde yapılacak bir değişiklikle bu köklü sanat kurumunun yönetiminin sanatçıların elinden alınıp belediye yönetimi tarafından belirlenecek memurlara verileceği yolunda bir iddia ortaya atıldı. Son günlerde bu yılki repertuar seçimi nedeniyle çeşitli kesimlerce sık sık eleştirilen bir kurum olan İBBŞT’nin bu son değişiklikle -kısmen de olsa sahip olduğu- özerkliğini tamamen yitireceği anlaşılıyor. Bu durum sanatçıları ve özellikle de Şehir Tiyatrosu sanatçılarını tek vücut halinde birleştirmiş durumda. Sonuçta belli bir öz-yönetim deneyimine sahip olan bu kurumun tümüyle belediye yönetiminin belirleyeceği bürokratların hegemonyası altına girmesi, sanatın özgürleştirilmesini savunan hiçbir kesimin kabul edemeyeceği bir durumdur: Sadece İBBŞT için değil, tüm diğer ödenekli kurumlar için de sanatçıların, halk tarafından denetlenebilmek şartıyla kendi öz-yönetim mekanizmalarını geliştirmesi demokratik temayüllerin bir gereğidir. Bunun ilk adımı olarak söz konusu yeni yönetmeliğin geniş bir kamuoyu nezdinde tartışmaya açılması tüm kesimlerin yararına olacaktır.

Paylaş.

Yazar Hakkında

Yazarın bütün yazıları için tıklayınız:

1 Yorum

Yanıtla