Yaşasın Çağdaş Yaşamın Çağdaş Cumhuriyet Kızları

Mimesis Haber / [Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD)’nin ilkeli davranışlarıyla topluma örnek olan kişilere verdiği “Çağdaş Yaşam Cumhuriyet Ödülü”nün altıncısı, düzenlenen törenle Gülriz Sururi ve Genco Erkal’a sunulmuştu. Gülriz Sururi’nin törende yaptığı konuşmaya yer veriyoruz. …]

“Gençlik yıllarımda demokrasinin hemen ülkemize yerleşeceğini sandığım o saf dönemlerimde, sosyal adaletin peşine düşmüştüm. Ancak solu gereği gibi anlayıp öğrenmeye fırsat kalmadan yanlış anlaşıldık, komünist diye damgalamaya çalıştılar.

Oysa ben sadece ülkemde sosyal adalet isteyen masum bir genç oyuncuydum. Nereden bilirdim ”Güzel Günler Göreceğiz Çocuklar” türküleri söylediğimiz günleri arayacağımızı, o yetinmek istemediğimiz demokrasiye, altmış yılda bir türlü kavuşamayacağımızı.

Yıllar süratle iyi ve kötü anılar biriktirerek geçti. Ben değiştim, geliştim, ülkem değişti, geliştiği ise nereden bakıldığına bağlıdır. Bugün ben o gençliğimde beğenmediğim demokrasiye çoktan razı iken, Cumhuriyetin bize tanıdığı hakları yeniden, yeniden kazanmak için mücadele vereceğimizi, nereden bilirdim?

Sevgili Türkan Saylan’ ın son dönemlerinde yapılan Cumhuriyet mitinglerinin bir başkasını da biz tiyatro sanatçıları 18 Mayıs 2009 tarihinde gerçekleştirdik. Türkan Saylan’ a, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği’ne yapılan haksızlığa karşı bir araya geldik. Galatasaray’dan Taksim’e kadar yürüdük. Elimizdeki pankartlarda; çağdaş eğitimin her gün yediği darbeler, Türkiye üzerine oynanan oyunlar, yargının saygınlığını kaybediyor oluşu, laik Cumhuriyetimizin tehlikede oluşu, onlar bizler diye kutuplaştırılmamız gibi sorunlar dile getiriliyordu.

Bu gün bu sözleri ne kadar kanıksadığımızın farkında mısınız?

Bildiğiniz gibi bu gün Cumhuriyetimiz büyük bir sınavdan geçiyor. Evlerden çıkıp meydanlarda çoğalmalıyız. Bir araya gelmeliyiz.

Bize katılmayanların hala büyük bir rehavet içinde olduklarını düşünüyorum.

Eğer toplumun her kesimi için adalet, eşitlik, demokrasi istiyorsak, seyirci kalamayız. Sokağa çıkmak istemeyenler internet, sosyal medya yoluyla çokluğumuzu, kararlılığımızı göstermelidir diye düşünüyorum.

Biliyorum ki bir ülkede devamlı yanlış işler yapılıyorsa benim kendi doğrularımla yaşamam zorlaşır. Buna seyirci kalamam. Kimsenin de kalmaması gerektiğini düşünüyorum. Bana iyi bir şey sunuluyormuş edasındaki dayatmalara pabuç bırakmam.

Çünkü para yitirilirse, bir şey yitik demektir. Umut yitirilirse, çok şey yitik demektir. Yürek yitirilirse, her şey yitik demektir.

Ben hayatımda en çok bir Cumhuriyet kızı olmakla övündüm. Hala bu dünyayı insanların, ülkemizi ise Cumhuriyet kızlarının cennete çevirebileceklerine inanıyorum ve yeter ki seyirci kalmayalım diyorum.

Beni Cumhuriyet ödülüne değer gördüğünüz için çok gururluyum. Bu benim hak ettiğime yürekten inandığım bir ödül. Çok teşekkür ederim.

Yaşasın çağdaş yaşamın çağdaş Cumhuriyet kızları.

Gülriz Sururi”

Mimesis

Yorum


işlemi tamamlayınız: