Açık Masa İştirak Programı

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Açık Masa İştirak Programı

“Eğitimde sanat, sanatta eğitim”

Gülçin Aksoy, İnsel İnal ve Evrim Kavcar
Yan Masa: Ortak Müfredat

24 Mayıs 2012 Perşembe, 18.30

Açık Masa, eğitim hakkında daha dar çerçevede de sanat eğitimi hakkında konuşmak üzere toplanıyor. Çeşitli eğitim kurumlarının akademik kadrolarında yer alan, öte yandan kendi üretimlerini de sürdüren sanatçılar kendi deneyimlerini, önerilerini, kurumsal yapı içinde oluşturmaya çalıştıkları hareket ve paylaşım alanlarını anlatacaklar. Bir yandan geleneksel, beceri odaklı, hiyerarşik bir düzende sanat eğitimi veren yapılar diğer yanda neoliberal politikaların eğitim sistemini de ele geçiren piyasa mantığı arasında sıkışan öğrenme deneyimini eleştirel düşünce ve pratiklerle zenginleşmiş bir paylaşım alanına taşıyabilmenin olasılıklarını tartışmaya açacaklar.

Bir süre önce Güzel Sanatlar Fakülteleri’ne tartışma ve çalışma ziyaretleri düzenleyerek oluşan Ortak Müfredatinisiyatifinin de etkinlik ve amaçlarıyla ilgili kimi sorular bu Açık Masa toplantısının da başlangıç hatlarını oluşturabilir:

• Sanat eğitiminin şu andaki durumunun eleştirel bir değerlendirmesine olanak verecek bir tartışma alanı yaratılabilir mi?
• Eğitim alanındaki farklı yaklaşımlar, eleştirel stratejiler nasıl çoğaltılabilir ve paylaşılabilir?
• Günümüzdeki sanat eğitimi ile güncel sanat ve sanatçı fikirleri arasındaki ilişki nedir?
• Güncel sanat pratikleri beceri odaklı, içe kapalı, hiyerarşik kurumsal sanat eğitimi içinde kendine nasıl yer açabilir?
• Sanat piyasası ve yaratıcı endüstriler için genç, profesyonel sanat çalışanları üretmenin ötesinde eğitim kurumları aracılığıyla ne tür sosyal pratikler geliştirilebilir ve işbirliklerini destekleyen ortamlar nasıl şekillenebilir?

Açık Masa İştirak Program

“Art in education, education in art”

Gülçin Aksoy, İnsel İnal and Evrim Kavcar
Next Table: Ortak Müfredat

24 May 2012 Thursday, 18.30

Open Table will host a discussion about education, particularly focusing on the topic of art education. Artists who are part of the academic staff of various universities will be talking about their experiences, suggestions and the areas of movement and exchange which they have been trying to carve within different institutional structures. They will try to open up a discussion on possibilities of taking the learning experience, which seems to be caught up between conventional, skill oriented, hierarchical art education institutions and the market logic of neoliberal ideology invading the educational system, into a realm which might be empowered by critical thinking and practices.

Some questions which aslo relate to the activities and intetions of Ortak Müfredat (co-curriculum) initiative which was formed a while ago through research and study trips to Fine Arts Faculties in various cities, might offer opening lines of thought for this session of Open Table:

• Is it possible to open up space for discussions in order to motivate a critical assessment of the current state of art education?
• How can alternative approaches and critical strategies in education be expanded and shared?
• What is the relationship of art education to the notions of contemporary art and artist?
• How can contemporary art practices find a space within skill oriented, introverted and hierarchical institutions?
• What kind of environments which promote collaboration and social practices could be shaped through educational institutions to go beyond providing young and professional artworkers for the market?

Paylaş.

Yanıtla