İŞTİSAN’dan Mimesis Dergisi Konusunda Açıklama

Mimesis Tiyatro Çeviri Araştırma Dergisi´nin 19. sayısı Elazığ Halk Kütüphanesi tarafından müstehcen içerikli olduğu gerekçesi ile iade edildi. M.Ö. 5. yüzyıla ait, Antik Yunan hayatıyla ilgili vazo ve kadehlerdeki tasvirler “müstehcen” bulundu.

Demek ki artık ülkemizde, bir Halk Kütüphanesi müdürünün  insiyatifi, 20 yıllık bir sanat dergisinin birikimini ve ciddiyetini yok saymaya, bilginin, tarihin ve sanatsal yaratının halka ulaşmasını yasaklamaya yetebiliyor. Sanata, edebiyata, basına, yayıncılığa, demokratik örgütlenmelere, düşünce ve ifade özgürlüğüne karşı saldırgan ve yasakçı bir zihniyet her geçen gün daha yüksek perdeden, pervasızca yeni girişimlerde bulunmakta. “Müstehcenlik”, “muhafazakarlık” gibi kavramlar, saptırılmış içeriklerle, yarı cahil karalamaların silahı haline gelmekte. Bu ülkenin aydın ve sanatçılarının, sansür ve oto sansür cenderesine sıkıştırılamayacağı, ülkemiz kültür, sanat ve sosyal hayatının her türlü çölleştirilme çabasına karşı sessiz kalmayacağı bilinmelidir. Ülkemizi ortaçağ karanlığına sürükleyecek olan bu zihniyetin halen saldırısı altında olan kurumlardan biri olan  İstanbul Şehir Tiyatrosu’nun sanatçıları olarak  Mimesis Dergisine getirilen yasakçı ve keyfi uygulamayı kınıyor, Türkiye Yayıncılar Birliği gibi İştisan olarak biz de, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü’nden, yetkisini aşarak bilimsel bir yayını sansürleme girişiminde bulunan kütüphane müdürü ile ilgili işlem yapılmasını ve benzeri keyfi uygulamaların önünü kesecek önlemler alınmasını bekliyoruz. Bu tür uygulamalara yol veren TCK’nin ilgili maddelerinin acilen değiştirilmesi için Kültür ve Turizm Bakanlığını çaba göstermeye davet ediyoruz.

İŞTİSAN

Şehir Tiyatrosu Sanatçıları Derneği

Yorum


işlemi tamamlayınız: