Yunanistan’da Toplum ve Kültür Tehdit Altında

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Mimesis/Haber

Yunanistan’da yıllar önce kullanılmayan bir binayı işgal edip kültür merkezi haline getirilen ve şu anda EMBROS Tiyatrosu tarafından kullanılan bina tiyatronun elinden alınıyor. Buna karşın mekanı kullanmaya devam eden EMBROS Tiyatrosu’nun iki oyuncusu prova yapmakta iken 30 Ekim 2013 tarihinde gözaltına alındı. Aşağıda okuyacağınız dilekçe gerekçesi ve imzaya sunulan dilekçe Hakan Gürel tarafından çevrilip bizimle paylaşıldı. Biz de okurlarımızla paylaşıyoruz.

 embros

Yunanistan Cumhuriyeti Gayrimenkul Geliştirme Fonuna Dilekçe

Dilekçenin Gerekçesi (Giriş)

Atina’da Riga Palamidi 2 adresinde bulunan tarihi Embros binası 1933 yılında inşa edildi ve 1985 yılına kadar da EMBROS gazetesinin matbaası olarak kullanıldı. 1988 yılında Kamu Gayri Menkul Kurumu binayı tiyatro yönetmeni Tassos Bantis’e kiraladı.

Bina, Tassos Bantis’in ölümüne kadar “Morfes” tiyatro grubu ve akabinde “Embros Tiyatro Kumpanyası”na ev sahipliği yaptı. O yıllarda EMBROS büyük seyirci kitleleri için bir çekim merkezi olmuş ve Atina’nın en önemli tiyatrolarından birisi haline gelmişti. Kültür Bakanlığı, 1989 yılında binayı “tarihsel anıt” kategorisine aldı.

T. Bantis’in ölümünde sonra boş kalan bina, 2011 yılında küçük bir sanatçı ve kuramcı grubu olan Mavili Kolektifi tarafından işgal edildi. İşgal, “binayı yeniden harekete geçirmek” amacına yönelikti ve başlangıç olarak sanatçıları, kuramcıları, dansçı ve tiyatrocuları, mimarları ve halkı bir araya getiren 12 günlük bir yoğun etkinlik programı tasarlandı. Mavili Kolektifi, binanın yeniden hayata döndürülmesinin ardından çalışmalarına devam etti ve yaklaşık bir yıl boyunca kültürel etkinliklerden oluşan yoğun bir program yürüttü.

Bu süre içinde 500’den fazla Yunanlı ve yabancı sanatçı, akademisyen, aktivist ve kuramcı Mavili Kolektifinin mahalle sakinleri ve “Psirri sakinleri hareketi” ve şehirden birçok kolektif ve grup ile işbirliği içinde düzenlediği ve yürüttüğü etkinliklere katıldı. Tüm etkinlikler halkın ücretsiz katılımına açıktı.

Bir yıl sonra, ulusal mülklerin satışından sorumlu yeni bir şirket olan ETAD, tiyatroyu kiralamaya karar verdi ve Mavili Kolektifinden EMBROS’u terk etmesini istedi. Yunan devletinin sanat ve kültürü destekleme ve sosyal yapılar oluşturma yetisi ve ya belki de isteği olmadığının kanıtlandığı ve bu durumun hala daha sürdüğü ekonomik kriz ortamında EMBROS’un kurtarılmasının yaşamsal bir önemi vardı. EMBROS’a destek amacıyla için 2000’den fazla imza toplandı. Esas olarak çok sayıda sanatçı, kuramcı ve aktivist mekânın etkin bir biçimde korunmasının aciliyetine inanıyordu. Bunun sonucunda işgal katılımcıları genişledi ve geçen yıl düzenleyici organ olarak bir Açık Meclis ile yönetilen, “Bağımsız EMBROS Tiyatrosu Öz-yönetimi” adıyla etkinliklerini sürdürdü.

EMBROS, Kasım 2012’den beri açık bir kültürel ve sosyal mekân işlevi görmekte ve performans, sergi, sahneleme, konser, seminer, tartışma ve sosyal etkinliklere ev sahipliği yapmaktadır.  Yürütme modelleri sürekli güncellenmekte ve şehrin kalbinde deneysel bir kamu malı olarak kültürel ve sosyal rolünü destekleyebilecek mod ve formlar sürekli denenmektedir. Aynı zamanda EMBROS ile Yunanistan içindeki ve dışındaki diğer mekânlar arasında ilişkiler kurulmuş ve Avrupa çapında diğer işgaller, sosyal mekânlar, araştırma merkezleri ve kültürel kurumlar tarafından desteklenmiştir.

EMBROS, Eylül 2013’te bir kez daha, mekânın yeni sahibi gibi görünen ve kamu mallarının açık artırma ile satışından ve özelleştirilmesinden sorumlu olan TAIPED –Yunanistan Cumhuriyeti Gayri Menkul Geliştirme Fonu (HRADF)- tarafından zor kullanılarak kapatılmıştır. Bununla birlikte bu işleme dayanak olarak gösterilen yasal evrak muğlak ve belirsiz görünmektedir ve mekânın uygun olarak tarif edilmemiş ve tam adresi ile gösterilmemiştir. Her ne kadar mekân kapandıktan birkaç gün sonra yeniden açılmış olsa da iki oyuncu bir dizi suçlama ile karşı karşıya bırakılarak gözaltına alınmıştır.

Hâlihazırda Yunanistan içinden ve dışından çok sayıda birey ve grup EMBROS ile dayanışma içinde olduklarını ifade etmişlerdir. Bu aşamada EMBROS’un devamlılığı ve bu aylarda mahkeme önüne çıkarılacak olan iki oyuncu için desteğiniz yaşamsal bir önem taşımaktadır.

Mevcut hükümetin otoriter, baskıcı politikalarına, kamu mallarının özelleştirilmesine ve hükümetin empoze ettiği ve polisin uyguladığı “düzen ve güvenlik” sloganına karşı bir tepki ve direniş niteliğinde EMBROS’u kapıları açık kalmaya devam etmekte ve herkese etkinliklerine katılma çağrısı yapmaktadır.

Daha fazla bilgi için: www.embros.gr ve www.embros-theater.blogspot.com adreslerini ziyaret edebilirsiniz.

Dilekçe:

Atina’nın merkezindeki bağımsız, EMBROS tiyatrosu özyönetimi yeniden saldırı ve dolaysız bir tehdit altında…

EMBROS tiyatrosunda prova yapmakta olan iki oyuncu 30 Ekim 2013 tarihinde gözaltına alındı. Oyunculara, “mühürlerin kırılması, kamu düzeninin bozulması ve kamu binalarının ısrarla işgali” suçlamaları yöneltildi. Bu tasavvur edilemeyecek gözaltı işlemi, Yunan devletinin son iki yıl içinde ve ekonomik krizin orta yerinde Atina şehri için alternatif kültürel ve sosyal etkinlikler konusunda bir bağlantı noktası haline gelen mekâna düzenlediği saldırıların doruk noktasını oluşturmaktadır.

Yunan devleti tarafından kapatılan ve yıllarca boş kalan EMBROS tiyatrosu, 2011 yılında yeniden hayata geçirilmiştir ve sanatsal bir öz-yönetim mekânı olarak çalışmaktadır. EMBROS, kültürel ve sosyal aktiviteleri, mahalle ile bağları, diğer öz-yönetim mekânları ile ilişkileri ve bunun yanı sıra Yunanlı ve uluslararası sanatsal ve akademik çevrelerin önemli bir kısmından aldığı destekle sanatsal üretim ve deneyler için bir merkez ve sosyal dayanışma ve politik aktivizm için bir çekirdek haline gelmiştir. EMBROS her tür ticarileştirmeye ve dışlamaya karşıdır ve mahalle ve şehrin ortak yararına işletilmektedir.

Bağımsız EMBROS tiyatrosu öz-yönetimini Açık Meclisinin katılımcısı olan bizler EMBROS’a geçmişte katılmış veya ziyaret etmiş olan sanatçı, akademisyen, kuramcı, siyasetçi ve sosyal aktivistleri ve bunun yanı sıra bağımsız, sanatsal ve sosyal öz-yönetimlerin toplum için yaşamsal önemi olduğunu düşünen herkesi yalnızca birkaç ay içinde mahkeme önüne çıkarılacak iki oyuncuyu değil, EMBROS’u ayakta tutmak ve etkin kılmak için gösterdiğimiz tüm çabaları desteklemeye çağırıyoruz. Sizleri hükümetin otoriter yönetimine ve kamu mallarının satışına karşı bizlerle birlikte direnmeye ve sanatsal üretim ve sosyal dayanışmayı desteklemeye davet ediyoruz.

Dilekçeyi imzalamak için, Embros’a Destek Ver: Yunanistan’da Kültür ve Toplum Tehdit Altında başlıklı adresi ziyaret edebilirsiniz.

Paylaş.

Yanıtla