Özel Tiyatrolar Tartışmaya Devam Ediyor


1Mimesis Haber
/ Özel tiyatrolar örgütlenme konusunu tartışmak üzere ikinci kez buluştu. Talimhane Tiyatrosu’nda gerçekleşen toplantıya 21 özel tiyatro kurumu katıldı.  İlk buluşmada dernekleşmeyi tartışan ancak bu konudaki kararı ikinci buluşmaya bırakan katılımcılar, bu toplantı öncesinde mail gruba bir örgütlenmeden neler beklediklerine dair yazılar iletmişlerdi. İlk toplantı hakkındaki habere buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz…

Toplantı önce ihtiyaçların toparlanması üzerinden ilerledi. Zafer Diper dernekleşmenin defalarca denendiğini artık bir sonuç alabilmek için meslek odası kurmanın şart olduğunu belirtti. Avukat Fırat Kuyurtar ise Türkiye’de sanatçıların bir meslek odasının olmadığını, Zafer Diper’in meslek odası vurgusunun önemli olduğunu söyledi. Kuyurtar dernekleşme konusunda bile henüz mutabakata varılamamışken, 500 tiyatrocunun üyeliğinin ve bakanlar kurulu kararını gerektiren bir meslek odası modelinin şu an için çok zor olduğunu ancak eğer dernek kurulursa meslek odası modelinin derneğin nihai amacı olabileceğini belirtti.

Daha sonra grupların gönderdiği yazılardan toparlanan özel tiyatroların genel sıkıntıları sıralandı: Bunlar kısaca şu başlıklar altında ifade edilebilir:

Oyun ve sahne tanıtım problemleri, seyirci azlığı, yeni oyun için bütçe yetersizliği, sahne kiralama ve bulma problemleri, belediye satışlarında yaşanan ayrımcılıklar, turne problemleri, tiyatroların bilinirliği sorunu, sabit sahne sorunu, teknik altyapı sorunları, özellikle Anadolu ve İstanbul arasındaki tiyatrolar arası iletişim sorunu ve Anadolu turne olanaklarındaki problemler olarak sıralanabilir…

6’dan Sonra Tiyatro’dan Gülhan Kadim, sahnelerin ruhsat eksikliği olduğunu bunun da sıralanan problemlere eklenmesi gerektiğini belirtti. Mehmet Ergen pek çok belediyenin bile sahnelerinin ruhsata sahip olmadığını; bu konunun ancak tiyatrolara şantaj malzemesi olarak kullanıldığını söyledi. Nilgün Kurt ise benzer şekilde özellikle Taksim’de sahnelerin yangın merdiveni olmaması nedeniyle kapatılabilme tehlikesine sahip olduğunu belirtti. Destar Tiyatro’dan Berfin Zenderlioğlu ise bu problemlere ağır vergi yüklerinin ve prim ödeme güçlüklerinin eklenmesi gerektiğini ifade etti.

Tiyatro Esen’den Arda Esen fırsat sitelerinin gelirlerin düşmesine neden olduğunu; bu konuda özel tiyatroların bir fiyat politikası belirlemek zorunda olduğunu söyledi. Özel tiyatroların ortak bir etkinlik takvimi kurabileceklerini söyleyen Nedim Saban ise bir örgütlenmenin protesto, ticari konular ve devletle kurulan ilişkiler olarak üç başlık altında mücadele etmesi gerektiğini söyledi.

Gelişmiş ülkelerdeki dernekleşmeden bahseden Mehmet Ergen ise toplantıdaki sayının çok yetersiz olduğunu ve bu alanda tanınmış isimlerin toplantıda yer almamasının büyük bir problem olduğunu belirtti. Verilen aradan sonra İngiltere’deki sanat konseyi modeline dair Mehmet Ergen kısa bir sunum yaptı. İngiltere’de tek bir sanat konseyinin olmadığını, bölgelerin farklı sanat konseyleri olduğunu ifade eden M. Ergen devlet yardımı alan grupların seçiminde kadın yazar, geride kalmış bölgelere turne zorunluluğu ve halka eğitim amaçlı atölyeler hazırlama zorunluluğu gibi kriterlerin yer aldığını belirtti.  M. Ergen’in Avrupa’da oyuncular sendikası ve yazarlar sendikasının büyük bir güce ve yaptırım hakkına sahip olduğunu belirtmesinden sonra katılımcılar arasında bir örgütlenme gerçekleştiği takdirde oyuncular sendikasına katılımın zorunlu olması gerektiği görüşü ifade edildi.  Fırat Kuyurtar ise dernek ve sendikanın bir araya gelerek bir platform kurabileceğini ifade etti.

2

Toplantıda daha sonra dernekleşme konusundaki nihai karar aşamasına geçildi. Ancak bu konuda BGST ve Tiyatro Kare dışında kurucu aday çıkmadı. Katılımcılar arasında bir süreç ve mücadele sonunda örgütlenme konusunda bir karar çıkabileceği ifade edildi. Bu süreçte pek çok özel tiyatro kurumuna ulaşmak gerektiği de belirtildi. Önümüzdeki haftalarda gerçekleşecek Tüsak toplantısına iştirak edebilmek için ise bu buluşmaları temsilen bir kişi seçilmesi kararlaştırıldı.

Bunun üzerine moderatör Özgür Eren toplantıların foruma dönüşebileceğini; buluşmaya devam etmek isteyen kurumların forum olarak belirli gündemleri tartışmak için toplanabileceğini ifade etti. Forum konusunda uzlaşıldı. Diğer buluşma 23 Şubat Pazar günü 17:00… Buluşma yeri ise daha sonra duyurulacak. Toplantının ana gündemi TÜSAK süreci olacak. Toplantıda özel tiyatroların bu sürecin neresinde durduğu tartışılacak.

İlker Yasin Keskin / Mimesis Haber

 

 

Yorum


işlemi tamamlayınız: