Tüsak Çalıştayı Sonuç Deklarasyonu

kultur sanat sen logoMimesis Haber / Kültür Sanat Sen’in düzenlediği “Kültür ve Sanata Siyasi ve Ekonomik Müdahalelere Karşı Alternatiflerimiz Çalıştayı” sonuç deklarasyonunu yayınlıyoruz.

Kültür ve sanat alanında uzun zamandır birikmiş sorunlarımızı daha da derinleştirecek müdahaleleri masaya yatırdık. İki gün boyunca “Kültür ve Sanata Siyasi Ve Ekonomik Müdahalelere Karşı Alternatiflerimiz” Forumu ile kültür ve sanat alanında faaliyette bulunan, içinde Özerk Sanat Konseyi bileşenlerinin de olduğu, dernek, vakıf, meslek örgütü, demokratik kitle örgütü, sendikaların ve bağımsız katılımcıların buluştuğu alternatif bir çözüm programı oluşturmayı amaçladık.

Kültür ve sanat emekçileri olarak yıllardır birikmiş sorunlarımıza çözüm aradık. Türkiye’de kültür ve sanat geleneğini yaratan, Devlet Opera ve Balesi, Devlet Tiyatroları ve Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü’ne bağlı kurumların tüzel kişiliklerinin kaldırılmasına ve bağımsız sanat yapabilme olanaklarının ellerinden alınmasına izin vermeyeceğimizi bir kez daha teyit ettik.

Uygar bir ülkede sanat kar ve rant için yapılamaz, devletin sanata desteği olmazsa olmazdır.

Bilim ve sanat özgürdür kurumları özerktir. Sanatın özgürce üretilmesini sağlamak sosyal devletin temel görevlerinden biridir. Ödenekli sanat kurumlarında yapılacak her türlü mevzuat değişiklikleri iktidarların tepeden inmeci yaklaşımları ile değil en demokratik biçimde çalışanları temsil eden demokratik kitle örgütlerinin katılımıyla gerçekleştirilmelidir.

Sonuç olarak:

 1. Siyasi iktidarların doğrudan sanatı ve kültürü yöneteceği ve sanatın ticarileştirilmesi anlamına gelen hiçbir yasa taslağını kabul etmiyoruz.
 2. Ödenekli sanat kurumları korunmalı ve özerklik anlayışının esas alındığı yasalar yapılmalıdır.
 3. Kültür sanat alanındaki demokratik kitle örgütleri tarafından sanat kurultayı yapılmalıdır.
 4. Siyasi iktidarların sanat ve kültür alanını tehdit eden hegemonyası ve piyasalaştırma politikalarına karşı örgütlü tepkisi yansıtılmalıdır.
 5. TÜSAK yasa tasarısı taslağına karşı gerçekleştirilecek eylem ve etkinliklerin takvimi belirlenecektir.
 6. Devlet sanatın nasıl olması gerektiğine müdahale edemez.  Sanatın içeriği ve biçimi hiçbir siyasi iktidarın günlük politikalarının konusu yapılamaz.  Devlet, siyasi iktidarların değişiminden etkilenmeyecek kalıcı yönetim politikası ile sanata özgür ortam yaratmakla yükümlüdür.
 7. Sanat ve kültür alanlarına destek; ihale ve rant sürecine dönüştürülmemelidir. Sanat kurum ve kuruluşlarının belirleyeceği objektif kriterlerle destek oranları oluşturulmalıdır.
 8. Bakanlıklarda ve yerel yönetimlerde ilgili kuruluş olarak korunacak ve yeni kurulacak tüm sanat kurumlarının özerklik prensibi, anayasada açık biçimde güvence altına alınmalı, uygulanmalıdır.
 9. Ödenekli sanat kurumlarında iş güvencesiz istihdam kabul edilemez
 10. Sanat kurumlarında esnek, güvencesiz, sendikasız ve angarya çalışma biçimlerine son verilmelidir. Bu konuda verilecek mücadele, kültür ve sanat için verilen mücadelenin ayrılmaz parçasıdır.
 11. Sansür ve yasaklamalar asla kabul edilemez. Sansürle mücadele kültür ve sanat emekçilerinin en temel görevidir.
 12. Siyasi iktidarların “genel ahlak kuralları” sanat için bir ölçüt olamaz.
 13. Özerk sanat konseyinin hazırladığı yasa tasarısı taslağı güncellenmeli ve baz alınarak değerlendirilmelidir.

Kültür Sanat-Sen, Tmmob – Mimarlar Odası, Türkiye Barolar Birliği, İstanbul Barosu, Oyuncular Sendikası, Sine-Sen, Türkiye Yazarlar Sendikası, Özerk Sanat Konseyi, Tobav, Detis, Tomeb, İştisan, Opsod, Tiyatro Platformu, Türkiye Tiyatrolar Birliği, Sanatçılar Girişimi, Sen-Der, Güzel Sanatlar Birliği Resim Derneği, Red Fotoğraf Grubu, Alternatif Tiyatro Platformu, Heykeltraşlar Deneği, Tiyatro Eleştirmenleri Birliği, Pen Türkiye, Hamur Mizah ve Karikatür Grubu, Evrensel Kültür, Emin Türk Eliçin, Kültür Sanat Vakfı, Karikatürcüler Derneği, SeneristBir, Karşı Sanat Çalışmaları

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yorum


işlemi tamamlayınız: