Artist Sanatçı Müsveddeleri

Zafer Diper

Bayılıyorum gazetemizin başlıklarına. Cumartesi baskısında şöyleydi: “Bir orman gibi kardeşçesine”…

Onca özelliğini özetlemek olanaksızsa da öncelikle özgürlük ve barış savaşımcısı, eşsiz yaratıcı Nâzım’a her zamanki gibi gereksinim büyük gene. Gelip nasıl da oturmuş gazetemizin baş köşesine. Her yıl, doğumunda ve ölümünde Cuma Bolat’la birlikte düzenlediğim “Nâzım’ı Anma Gecesi” 3 Haziran’da Kadıköy Barış Manço Kültür Merkezi’nde. Ve her zaman olduğu üzre çağrı yapacağım da “etkinlikte birlikte olalım” diye; ne var ki şu satırları yazarken bir korku sarmış yüreğimi.

Acaba biz orada olabilecek miyiz? Siz gelebilecek durumda olabilecek misiniz? Öyle ya, abluka altına alınmış İstanbul’da, kendi insanına karşı başlatacakları bir savaş görünümü var Gezi’nin yıl dönümünde. 25 bin polis konuşlanacakmış her yerde 50 Toma ile birlikte. Ve bir ön hazırlık olarak RTE, dünkü konuşmasında Gezi Parkı eylemcilerini hedef alarak şunları söylüyor yine kışkırtıcı, sakıncalı, saptırmalar dolu demeçlerinden birini daha ekleyerek yaşamöyküsüne: “Bugünlerde aynı tuzağı yeniden canlandırmak istiyorlar…” “Nedir tuzak, nasıl tuzak, ne tuzağı?” diye başlayarak, diğer her cümlesinin bitiminde de “Ne? Nasıl? Nedir?” vd. benzeri soruları sorarsanız; gerçek dışı, çarptırılmış, hükümetin yaptıklarını ettiklerini, var ettiği yıkımları, baskıcı saldırgan tüm özgürlükleri kısıtlayıcı insan hakları ihlallerini, faşizan uygulamaları, kendileri değil de başkaları, halkın kendisi istemlemiş de gerçekleştirmiş sanki.

Devamı da kısaca: “Artist görünümünde, sanatçı görünümünde bir takım müsveddeler yeni yıkımlar, yeni acılar yeni ölümler yaşansın diye isyan çağrıları yapıyorlar. Ama bu gençlik bu çağrılara asla kulak asmayacaktır. Düşüncenin yetersiz kaldığı fikirlerin konuşulamadığı yerde silahlar taşlar sopalar konuşur…”

Konuştur canım konuştur: “İşte bu geziciler var ya geziciler onlar fikri olmayanlardır. Onlar düşüncesi olmayanlardır. Onlar dikili bir ağacı olmayanlardır… Büyük Türkiye’yi durdurmak için, ekonomisine zarar vermek için gençleri kullandılar. Türkiye’nin yurtdışındaki imajını sarsmak için sokaklarda gençleri kullandılar. Çözüm sürecini sabote etmek birliğimizi huzurumuzu kardeşliğimizi tehdit etmek için gençlerimizi kullandılar…” Bu yalanların içinde ilgimi çeken yine RTE’nin bir parlak buluşu(!): “Artist sanatçı müsveddeleri…” RTE devam ediyor Arapçaya. Türkçe sözcük değil “müsvedde”.

Şöyle karşılıkları var: Temize çekilmek üzere yazılmış şey. İlk yazılan. Yazı taslağı… Ama diğer önemli anlamlarına gelelim- ki RTE’nin kullandığı: İnsanı karalama. Bir insanda bulunması gerekli niteliklerden yoksun olan kimse. Bir şeyin kötü benzeri… Sözlüklerden, halkın kullandığı güncel dilden örnekseyelim biz de: “Baba değil ki baba müsveddesi… Başkan değil ki başkan müsveddesi… İnsan değil ki insan müsveddesi…”

Birgün  tarafından yazılan diğer yazılar.

Yorum


işlemi tamamlayınız: