Ulusal Dramatik Yazarlık Çalıştayı Uludağ Üniversitesi’nde Yapıldı

Pinterest LinkedIn Tumblr +

theatremaskMimesis Haber / Dünya üniversitelerinde akademik olarak oldukça uzun zamandır üzerinde durulan dramatik yazarlık, 15 Mayıs 2014’te Uludağ Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne Sanatları Bölümünün düzenlediği çalıştayda akademisyenler ve oyun yazarlarıyla birlikte tartışıldı. Dramatik yazarlık birçok yönüyle ele alınırken daha ziyade “Dramatik yazarlığın öğretimi”, “Dramatik Yazarlık Bölümlerinin Ders İçerikleri”, “Dramatik Yazarlık Algısı”, Dramatik Yazarlığın Çağdaş Sorunları” gibi başlıklar üzerinde duruldu.

Soma’da hayatını kaybeden madencilere ithaf edilen I. Ulusal Dramatik Yazarlık Çalıştayı’na, Prof.Dr. Semih Çelenk ve Doç.Dr. Selda Kulluk Yerdelen, Prof.Dr. Sema Göktaş ve Yrd.Doç.Dr. Erbil Göktaş, Yrd.Doç.Dr. Oğuz Arıcı ve yazar Behiç Ak konuşmacı olarak katıldı.

Değerlendirme oturumunda ilki düzenlenen çalıştayın bir başlangıç olduğu, organizasyonunun başarılı geçtiği ve bundan sonra devamının düzenli olarak farklı üniversitelerde yapılması gerektiği belirtildi. Dramatik yazarlık alanında çalışan akademisyenlerin bir araya gelerek alanda yapılan çalışmalar üzerine fikir alış verişi yapmalarının ve kişisel olarak da birbirlerini tanımalarının son derece önemli olduğu tartışıldı. Çalıştayın bir kitabının hazırlanarak bu kitapta çalıştaya katılamayan dramatik yazarlık hocalarımızın da yazılarına yer verilerek bu alanda dikkate değer bir kaynakçanın hazırlanmasının isabetli olacağı öngörüldü. Daha sonraki çalıştaylarda soru cevap bölümlerinin daha uzun tutularak dinleyici sorularına geniş zaman ayrılmasının geri besleme ilişkisini arttıracağı ve dramatik yazarlık eğitimi veren kurum ve kuruluşlarla ortak projelerin geliştirilmesi gerektiği konuları öne çıktı.

Çalıştay’a katılanlar için Karagöz Müzesi gezisi ve Hayali Nevzat Çiftçi tarafından “Karagöz’ün Gelin Edilmesi” adlı oyunun gösterimi yapıldı.

Paylaş.

Yanıtla