Şekib Avdagiç’in Mutlaka Yargılanması Gerekiyor!

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Üstün Akmen

Farkındaysanız, iki haftadır İstanbul’un “sanat mabedi” Atatürk Kültür Merkezi’nin (AKM) Haziran 2008 tarihinden beri “tadilat yapılacağı” gerekçesiyle kapalı tutulmakta olduğu konusunu çomaklıyorum. Bir yararı olmayacağını biliyorum ama, neden olanların mutlaka yargılanmalarını istiyorum.

Zamanıdır, şimdi konuyu bir kez daha özetliyorum.

Belki hatırlayacaksınız, İstanbul Atatürk Kültür Merkezi’nin 06.01.1999 gün 10521 sayılı Koruma Kurulu kararıyla tescil edilmiş, 30.10.2007 gün 1344 sayılı kararla da koruma grubu 1. Grup olarak belirlenmiş. 06.12.2006 tarih, 689 sayılı kararla rölövesi, 14.05.2008 gün, 1783 sayılı kararla da restorasyon avan projesi onaylanmıştı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansı arasında AKM’nin yapımına ilişkin imzalanan protokolden sonra bütün süreç değişti, bu konular artık Bakanlığın inisiyatifi dışına çıkarıldı. Ajans tarafından hazırlanan çeşitli projeler, Koruma Bölge Kurulunca onaylandı. 24.12.2008 gün 2268 sayılı kararla Koruma Bölge Kurulunca onaylanan restorasyon avan projesi, binayı kullanan sanatçılar ve yöneticiler tarafından sanatsal aktiviteleri ve işleyişi olumsuz etkileyeceği saptanarak uygun bulunmadı.

İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansı tarafından hazırlanan, kullanıcılar tarafından istenmeyen bu projede ısrar edilmesi üzerine, Kültür Sanat Sendikası İdari Yargı’da dava açtı. Mahkeme, bilirkişi incelemesi de yaptırarak önce yürütmeyi durdurma, sonra esastan karar vererek bu projeyi bozma kararı aldı.

Tamam mı?

Tamam!

Haydi, şimdi de sorularımı sıralayayım.

Doğru Olmayan Bir Proje

Soru 1: Beklenen gerçekti, İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansının 2011 yılı başından itibaren yerinde yeller esti. Çalışanlarının her biri başka yer, iş ve görevlere gitti.

O halde…

Binayı/işleyişi bilmeyen geçici bir kuruluş olan İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansı, bu projenin uygulanmasında kendi istekleri doğrultusunda acaba neden ısrar etti?

AKM için özel olarak ayrılan 75 milyonluk bütçeyi Bakanlığa aktarmayı neden düşünmedi?

Soru 2: Ajansın, Kültür Sanat Sendikası tarafından dava açılması sırasında, Atatürk Kültür Merkezi onarımının engellendiği yolunda iddialarda bulunması bana sorarsanız gerçeği hiç mi hiç yansıtmadı!

Ajans, yasalara rağmen kendi düşünce ve ısrarlı isteklerine göre doğru olmayan bir proje yaptırmaya gayret etmeseydi süreç acaba bu noktaya gelir miydi?

Soru 3: Ertuğrul Günay’ın da ifade ettiği gibi, Kültür ve Turizm Bakanlığı, İstanbul 9. İdare Mahkemesinin 16.12.2009 tarih ve E.2009/79 K. 2099/2088 sayılı iptal kararı üzerine konunun uzamaması için Danıştay nezdinde karara itiraz etmeyerek, geç de olsa davadan feragat etme olgunluğunu göstermedi mi?

Eee?

Bakanlık İşlemleri Hemen Tamamladı

Soru 4: Bakanlık, mahkeme kararlarına uygun olarak tüm işlemleri çok kısa sürede tamamlayarak ihaleye hazır hale getirmedi mi?

Soru 5: Kültür ve Turizm Bakanlığının, kültür ve tabiat varlıklarını koruma kurullarının idari yargıda devam eden konuları mevzuatı gereği inceleyemeyeceğinin bilincine vararak davadan feragat etmesi, İstanbul 9. İdare Mahkemesinin verdiği kararın uygulanmasına katkıda bulunmak sayılır mı, sayılmaz mı?

Soru 6: Bakanlık, yargı kararına uygun olarak Koruma Kuruluna başvurduğunda, Koruma Kurulu 31 Aralık 2009 tarihinde AKM’nin mevcut haliyle onarımı için karar aldı mı, almadı mı?

Veee…

Bakanlık Haklı mı?

Soru 7: Daha sonra 14 Ocak 2010 tarihinde gereksinimlerle ilgili Bakanlıkça koruma kuruluna başvurularak vaziyet planı onayı gerçekleştirilmedi mi?

Gerçekleştirildi!

O halde?

Ajans, bu güne değin verdiği bilgilerde bu bölümlerden neden hiç söz etmedi?

Soru 8: Kültür ve Turizm Bakanlığı, kanunda belirtilen süre içerisinde yasalara uygun davranma görevini “bihakkın” yerine getirdi. Buna mukabil Ajans, (büyük olasılıkla RTE’nin buyruğuyla) istediği proje gerçekleşemedi diye konuyu askıya aldı, uykuya yatırdı. Yeni bir ihale yapmak yerine, ödeneğin bittiğini ifade ederek Atatürk Kültür Merkezi’nin onarılması işine neden fevkalade gayriciddi bir yaklaşım sergiledi?

Haydi Be Şekib Kardeş, Açıkla

Diyorum ki, Şekib Avdagiç artık bildiklerini mutlaka açıklamalı.

Soru 9: Haa… Sahi!

5706 sayılı İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Hakkındaki Kanun’un 11. maddesinde belirtilen İstanbul Atatürk Kültür Merkezi onarımı, Rami Kışlası’nın kütüphane olarak restorasyonu, Ayazağa Kültür Merkezi’nin yapımı İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansının asli görevleri arasında değil miydi?

Bu görevler neden yerine getirilmedi?

Engel neydi, emir o günlerin Başimamı’ndan mı geldi?

Paralar Nerede

Soru 10: İstanbul Atatürk Kültür Merkezi onarımı için çeşitli bakanlıklar, kurum, kuruluş, sivil toplum örgütü ve benzin gelirlerinden elde edilen maddi kaynaklar bugüne kadar nerelere sarf edildi?

Başimamlık, Kültür ve Turizm Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı denetçileri neden işin üstüne gitmedi?

2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’nun 65 (a) maddesi kültür ve tabiat varlıklarını tahrip edenlerle ilgili 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası uygulanmasına amir olduğuna göre, binanın bu halde bırakılması kültür varlığının tahrip olması anlamını taşıyor.

Bu günahın öbür dünyası, ahrette hesabı falan yok Şekib Avdagiç!

Senin acilen yargılanman gerekiyor.

Evrensel

Paylaş.

Yazar Hakkında

Yazarın bütün yazıları için tıklayınız:

Yanıtla