Mahkeme Kültür Bakanlığı’nı Haksız Buldu

Pinterest LinkedIn Tumblr +

bgst1Mimesis Haber / Boğaziçi Gösteri Sanatları Topluluğu (BGST) “Lorca’nın Acıklı Güldürüsü” adlı oyunla geçtiğimiz sene Kültür Bakanlığı yardımına başvurmuş ancak bu talebi net bir gerekçe gösterilmeden reddedilmişti. Kültür Bakanlığı’nın aldığı kararın siyasi olduğunu iddia eden BGST, bakanlığa dava açmıştı.

Davada karara varıldı. Ankara 4. İdare Mahkemesi Kültür Bakanlığı’nın değerlendirmesini objektif bulmadı. Mahkeme, bakanlığın takdir hakkının keyfi ve sınırsız olamayacağını belirtti ve bakanlığın kararını gayri hukuki buldu. Avukat Fırat Kuyurtar şu an için bu kararın bakanlığın keyfi karar alamayacağı yönünde bir emsal teşkil ettiğini ve bunun önemli bir gelişme olduğunu kaydetti.

Mahkeme kararının ilgili bölümüyse şöyle:

“Uyuşmazlık konusu projesinin yukarıda anılan Yönetmeliğin 9. maddesinde belirtilen değerlendirme ölçütlerinden hangisi kapsamında maddi destekten yararlandırılmadığının net olarak ortaya konulamadığı görülmekte olup, her ne kadar davalı idarece ilgili mevzuatta sayılan değerlendirme ölçütlerinin kesin ve belirleyici olmadığı iddia edilmiş ise de; bu durumun yardıma engel oluşturmayacağı ve takdir hakkının keyfi ve sınırsız kullanılabileceği anlamına gelmeyeceği açık olduğundan; objektif kriterler çerçevesinde değerlendirme yapılmadan tesis edilen dava konu işlemde hukuka uyarlık bulunmamaktadır.”

Hatırlanacağı üzere pek çok grup geçtiğimiz sene bir gerekçe gösterilmeden yardımdan mahrum edilmişti. Resmi bir açıklama olmasa da kamuoyu vicdanına göre bu karar Gezi Süreci sonrası seküler tiyatro çevresine bir had bildirme operasyonuydu. Bakanlığın keyfi destek politikası bu sene için de aynen devam ediyor. Bakanlığın kimi neden desteklediği yahut desteklemediği açık ve net değil. Hatta bir grubun altı kez aynı yardımdan yararlanmış olması da ayrıca kamuoyunun dikkatini çekiyor.

İlker Yasin Keskin / Mimesis Haber

Paylaş.

Yanıtla