CHP: “Çağdaş Bir Sanat Yasası Oluşturacağız”

Pinterest LinkedIn Tumblr +

chpMimesis Haber / CHP 2015 seçim bildirgesini 19 Nisan Pazar günü açıkladı. 200 sayfalık bildirge Umutlu Bir Gelecek İçin Büyük Dönüşüm Hedefleri; Özgürlük, Hukuk Devleti ve Demokrasi; İstihdam Yaratan, Kapsayıcı Ekonomi; Dayanışma ve Sosyal Adalet; Yurttaş İçin Nitelikli Kamu Hizmeti; Doğa ve Kent Hakkı; Yurttaş ve Değer Temelli Dış Politika ve son olarak Bilgi Toplumuna Doğru ana başlıklarından oluşuyor.

Kültür ve Sanat bölümü, Yurttaş İçin Nitelikli Kamu Hizmeti üst başlığı altında 130 ve 133. sayfalar arasında bulunuyor.

CHP kültür ve sanat politikasının merkezine sansürün ortadan kaldırılması konmuş: “Kültürel ötekileştirmeden kaynaklanan, siyasi ve keyfi yasaklara ve sansüre son verilmesi CHP kültür politikalarının merkezinde yer almaktadır. Kültür endüstrileri, güzel sanatlar, performans sanatları, kültürel miras, yayıncılık, sinema, müzik, fotoğrafçılık ve kültürel turizm gibi alanları kapsayan tüm kültür ve sanat etkinlikleri, ülkemizin en büyük yaratıcı potansiyelidir.”

Ticarileşmeye karşı çıkıldığı belirtilirken kültür politikalarının ekonominin ve refahın gelişmesi temelinde geliştirileceği açıklanıyor: “CHP, kültür ve sanat alanlarında ticarileşmenin, insan yaratıcılığının ve yenilikçiliğinin önüne geçmesine karşıdır. Kültür politikaları ekonominin gelişmesini, ülke refahının artmasını ve yurttaşlarımızın duygusal ve manevi bakımdan zenginleşmesini sağlayacak bir anlayış çerçevesinde geliştirilecektir.”

Kültür ve Sanat bölümünde vaatler ve politikalar  Yasal Düzenlemeler, Kurumsal Dönüşüm, Sanatçılara Sosyo-Ekonomik Güvence, Güçlü Kültür ve Sanat Endüstrisi, Kent ve Sanat, Çağdaş Müzecilik, Kültür ve Sanat Eğitimi altbaşlıklarında ortaya konuyor. Genelde kültür sanat ve özelde sahne sanatlarına dair CHP’nin seçim bildirgesine yansıyan politikaları şöyle:

Unesco Kültürel İfadelerin Çeşitliliğinin Korunması ve Geliştirilmesi Sözleşmesinin imzalanacağı belirtilirken, çağdaş bir Sanat Yasası oluşturulacağı ve TÜSAK kanun tasarısı taslağının iptal edileceği söyleniyor. Kültür ve sanata erişimin bir insan hakkı olarak ele alınacağı ifade ediliyor.

Kültür Bakanlığının ayrı bir bakanlık olarak kurulacağı ve genel bütçe içindeki payının yükseltileceği açıklanıyor. Devlete bağlı sanat kurumlarının özerkliğinin korunacağı, yönetimlerinin sanatçılara bırakılacağı söylenirken kültür merkezlerinin karar mekanizmalarına kent konseylerini ve STK’lerin dahil edileceği söylenmiş.

Sanatçılara sosyo-ekonomik güvence sağlanacağı, sosyal hakların yasal güvence altında olacağı ve bu alandaki vergilerin asgari düzeye çekileceği taahhüt edilmiş. Gerekli durumlarda sanat emekçilerinin sigorta primlerinin Kültür Bakanlığı tarafından ödeneceği söylenmiş fakat bu konuda ayrıntıya girilmemiş.

Güçlü bir kültür sanat endüstirisi için istihdam yaratan ve kalkınmaya katkı sağlayan endüstrilerin kültür politikasının merkezinde olacağı, özel sanat projelerinin destekleneceği ve bağımsız sanatçıların gösterilerinin halka ulaşmasının sağlanacağı ifade ediliyor.

Yerel yönetimlerin desteği ile kentlerin her noktasında semt kütüphaneleri ve tiyatroları kurulacağı ve AKM’nin hızla onarılarak hizmete açılacağı ortaya konuyor.

Eğitimde kültür ve sanata daha fazla yer verileceği, okullarda sanat etkinliklerine daha fazla kaynak ayrılacağı, müfredata sanat tarihi dersi ekleneceği ve özel yeteneği olan çocuklara özel eğitim verileceği seçim vaatleri arasında yer alıyor.

Piri Kaymakçıoğlu / Mimesis

Paylaş.

Yanıtla