Tiyatroya Saldırı, Oyuncular Hedefte

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Metin Boran

Türkiye, önemli bir seçime doğru hızla yol alıyor. Siyasilerin bu yarışta kullandıkları yadırgatıcı söylem ve kırıcı üslup, zaten siyasal ve kültürel olarak kamplara bölünmüş toplum kesimlerinde oluşan gerilim ve saldırgan tutum, gündelik hayatımızı kuşatmış durumda. Özellikle iktidar partisi mensubu siyasilerin korku ve öfke karışımı küfürlü ve aşağılayıcı tartışma ve atışmalarından güç alan bir güruh iktidarın gücünü arkasına alarak sağa sola saldırmaya devam ediyor.

Bu saldırılarda hedef tek değil, onlar için “partili başkan”a itiraz eden, karşı çıkan, muhalefet oluşturan herkes ve her kesim düşünsel ve fiziksel hedef artık. Başta tiyatro sanatçıları olmak üzere ressamlar, heykeltıraşlar, koreograflar, operacılar, yazarlar, gazeteciler, editörler, aydınlar, esnaflar, köylüler, partiler, sendikalar, okullar, öğrenciler…

Evet, karşı çıkan herkes, etkinlik alanı ne olursa olsun hedef artık.

Amaç, ikna olmuyorsa, sustur, dahası hayat damarlarını kes, yok et, düsturu üzerinden kinci siyasetin tabanda şiddetle karşılık bulması.

Bu yeni bir şey değil üstelik, baştan beri sarih ve zımni olarak hep vardı ancak şimdi, yaşadığımız şu günlerde bir korkuyla yeniden aktif olarak güncelledi. Belli ki kaybedilecek bir yarışın sonunda ortaya çıkacak tablo, onların sakin olmalarını engelliyor. Bu yüzden, korkularını besleyen konuşmaları sevmiyorlar, yenilgi sözünü duymak istemiyorlar, geçmişin ve bugünün eleştirisine tahammül edemiyor, hoş karşılayamıyorlar. Onlar yaptıkları her işe onay bekliyorlar, itiraz edeni bir şekilde elemine ediyorlar.

Sanatçılar arasında bazı isimleri zikrederek açık hedef haline getiriyorlar. Bu yüzden Ferhan Şensoy’un 27 yıldır düzenli olarak sahnelediği oyuna saldırıyorlar. Bu kafa mizaha, ironi ve nükteye bile tahammül edemiyor. En küçük bir eleştiri bile şiddetle bastırılmak isteniyor. Sahnede oyun devam ederken bir sanatçıya bir gösteriye saldırı yapılıyor, yetkililer bu vandallığı görmezden geliyor, usulen de olsa bir açıklama, bir kınama yok, acaba neden?

Defne Halman, duyarlı bir kadın, yetenekli bir oyuncu ve iyi bir yurttaş olarak bir konuda fikrini söyledi. Hemen itibarsızlaştırma çalışmaları başladı ve şiddeti çağrıştıran cümleler kuruldu ve üzerine gidildi. Levent Üzümcü, bir sanatçı, sorumlu ve bilinçli bir yurttaş olarak duyarlı davranıyor ve kaygılarını ve umudunu paylaşıyor içinde yaşadığı toplumla. Hemen hakkında soruşturma açılıyor, yüksek disiplin kuruluna sevk ediliyor. Aynı süreç daha önce aynı kurumda Yönetmen Ragıp Yavuz için de işletilmiş ve Yavuz ceza almıştı. Kemal Kocatürk yetenekli bir oyuncu, oyunları yasaklanıyor, sahne vermiyorlar. Arda Aydın üzerinde karalama kampanyası yapıldı medyada, hedef tahtasına ismi yazıldı. Değerli oyuncu Orhan Aydın da diğerleri gibi ülkesi ve toplumu adına duyarlılıklarını ortaya koyan ve etkinlikler için yer alan bir aydın. Malum tetikçi bülteni, Orhan Aydın’ı da alenen hedefe koydu. Bütün bu olup bitenler sanatçıların oyuncuların düşüncelerini ifade etmelerinden kaynaklandı. Sahnede, kürsüde, toplantıda sokakta ya da mitingde konuşmaya iktidar sahipleri tahammül edemiyorlar artık. Bu sebeple konuşan, eleştiren, itiraz eden, karşı çıkan, siyasetlerine dahil olmayan, biat etmeyen, kim olursa olsun artık onların hedefi halinde…

Evrensel

Paylaş.

Yazar Hakkında

Yanıtla