Oyuncular Sendikası Sorumsuz Gazete Haberlerini Kınadı

Pinterest LinkedIn Tumblr +

oyuncularsendikası7938aMimesis Haber/ Oyuncular Sendikası; 4 Kasım 2015 tarihli Sabah Gazetesi’nin bazı oyuncuları Twitter’daki paylaşımları nedeniyle hedef göstermesini ve itibarsızlaştırılmaya çalışmasını sorumsuz gazetecilik olarak değerlendirerek kınadı.

Açıklamada, oyuncuları hedef alan, bu tarz nefret ve kutuplaştırmaya yönelik gazeteciliğin, zedelenmiş olan toplumsal barışı yeniden inşa etmek yerine olumsuz duyguları köpürtmekten başka bir işe yaramayacağı belirtilerek. Düşünce ve ifade hürriyeti Anayasamız tarafından güvence altına alındığı vurgulanıyor.

Ayrıca Türkiye Gazetecileri Hak ve Sorumluluk Bildirgesi’nde yer alan “Gazeteci; başta barış, demokrasi ve insan hakları olmak üzere, insanlığın evrensel değerlerini, çok sesliliği, farklılıklara saygıyı savunur. Milliyet, ırk, etnisite, cinsiyet, dil, din, sınıf ve felsefi inanç ayrımcılığı yapmadan tüm ulusların, tüm halkların ve tüm bireylerin haklarını ve saygınlığını tanır. Gazeteci; her türden şiddeti haklı gösterici, özendirici ve kışkırtan yayın yapamaz.” cümleleri de hatırlatılıyor.

Açıklama; “Söz konusu tweet’ler tamamen düşünce ve ifade özgürlüğü kapsamında kamuoyu ile paylaşılabilir niteliktedir. Oyuncular Sendikası olarak milliyet, ırk, etnisite, cinsiyet, cinsel yönelim, dil, din, sınıf ve felsefi inanç ayrımcılığı yapmadan tüm meslektaşlarımızın yanındayız. Sabah Gazetesi’ni yapıcı, olumlu ve sorumlu davranmaya davet ediyoruz.” şeklinde bitiyor.

Paylaş.

Yanıtla