Oyuncu Kesin Olarak İşçidir!

iüos86Mimesis Haber / Hukuk ve sanat dünyası hemfikir: Oyuncu Kesin Olarak İşçidir.

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi İş Hukuku Kürsüsünün 15 Aralık’ta düzenlediği Prof. Dr. Berin Ergin’e saygı günü çerçevesinde İş Hukuku camiasının tanınmış hocaları ile Oyuncular Sendikası bir araya geldi.

Sahne, perde, ekran ve mikrofon oyuncuları ile set emekçilerinin hukuki statüsünün masaya yatırıldığı konferansta Oyuncuların tartışmasız şekilde işçi oldukları gerçeği genel kabul gördü.

Prof. Dr. Tankut Centel başkanlığında yürütülen ilk oturumda Oyuncular Sendikası Genel Başkanı Meltem Cumbul, Yönetim Kurulu Üyesi Özgür Çevik, oyuncu Feride Çetin, İÜHF Araştırma Görevlisi Özge Yıldız Hakkakul ve son olarak ÇSGB Baş Müfettişi Ali Karaca birer tebliğ sundular.

Prof. Dr. Fevzi Şahlanan başkanlığındaki ikinci oturumda ise Oyuncular Sendikası Genel Sekreteri Sn. Tilbe Saran, İÜHF Araştırma Görevlisi Ayşe Köme Akpular ve Oyuncular Sendikası Hukuk Müşaviri Av. S. Sera Kadıgil sunumlarını gerçekleştirdi.

Cumbul konuşmasında özetle, uzayan dizi süreleri nedeni ile gittikçe ağırlaşan çalışma şartlarına dikkat çekmiş ve istenilen zamanda, istenilen yerde olmakla mükellef oyuncuların nasıl serbest çalışan olarak kabul edilebileceği sorusunu tüm oyuncular adına hukuk camiasına yöneltti. Feride Çetin ile Özgür Çevik ise genel olarak bir oyuncunun nasıl iş gördüğünü ayrıntısı ile anlattı ve mevcut tabloda oyuncuların hukuki statüsünün ne olması gerektiği sorusunu cevaplamayı iş hukuku uzmanlarına bıraktı.

Konferansta söz alan ÇSGB Baş Müfettişi Ali Karaca, bakanlık nezdinde yapılan teftişlere dikkat çekti ve uzun araştırmalar sonucu bakanlık olarak oyuncuların işçi olduğu hususunda net bir kanıya vardıklarını bu bağlamda setlerde çalışan tüm set emekçileri ve oyuncuların işçi olduğu gerçeğinden hareketle 5510 sayılı Kanunun 4. Maddesinin a bendi uyarınca sigortalanmaları gerektiğini dile getirdi.

İş Hukuku alanında öğretim görevlisi olarak çalışan Hakkakul ile Akpulat da benzer bir hususun altını çizdi, dünyadan derledikleri örnekler ve yüksek mahkeme kararları ile oyuncuların neden işçi ve 4/A sigortalısı sayılmaları gerektiğini hukuki delilleri ile açıkladı.

Oyuncular Sendikası Genel Sekreteri Tilbe Saran’ın tiyatroların genel durumu ve tiyatrocuların çalıştırılma şekilleri hakkında verdiği bilgilerden sonra Oyuncular Sendikası Hukuk Müşaviri Av. S. Sera Kadıgil uygulamada oyunculara imzalatılan sözleşme maddelerini iş hukuku uzmanları ile paylaştı. Sözleşmesel çelişkilere özellikle dikkat çeken Kadıgil: “Yapımcı-Oyuncu arasında akdedilen sözleşmenin örneğin 3. Maddesi, “benim istediğim an benim istediğim yerde olacaksın, ben istemeden başka işte çalışamazsın, ben beğenmezsem o sahneyi tekrar çekmek zorundasın” şeklinde giderken, aynı sözleşmenin devamında “mesaini bana hasretmediğin için işçi değilsin bu bir eser sözleşmesidir” denebiliyor. Bu çelişkinin hukukta karşılığı yoktur. Sözleşmelere eser sözleşmesi adı takılması o sözleşmeyi hizmet akti olmaktan çıkartmaz. Oyuncular tartışmasız şekilde işçidir ve 4/A üzerinden sigortalanmaları gerekir. Ancak işveren durumdaki yapımcılar bu hususu azimle dikkate almamakta, hukuksuz sözleşmelerle ve sosyal güvenlik mevzuatına tamamen aykırı şekilde işçi çalıştırmaya devam etmektedirler” şeklinde konuştu.

Tüm katılımcıların oyuncuların işçi olduğu hususunda mutabık kaldığı toplantı sinema-tv sektörü ve sahne sanatları çalışanları için büyük önem arz ediyor. Zira hukuk dünyasının sektörle bu kadar yakından ilgilenmesine ilk kez vesile olan bu toplantı maddi kaygılar ile oyuncular işçi olduğu gerçeğini yadsıyan işverenlere en yetkili ağızlardan bir cevap niteliği de taşıyor.

Yorum


işlemi tamamlayınız: