Pandomim ve Ulvi Arı

Pinterest LinkedIn Tumblr +

ozcan-yamanÖzcan Yaman’ın Evrensel’de yayınlanan ‘Pandomim ve Ulvi Arı’ üzerine yazdığı yazının bir bölümünü yayınlıyoruz.

“Türkiye’de en çok icra edilen sanat mimdir. Çünkü kimse konuşmuyor.” Ulvi Arı

Günümüzde sanat dallarının birbirlerine platoluk yapmasına çok sık rastlamaktayız. Artık saf sanat dalı neredeyse kalmamış gibi. Mutlaka bir sanat dalı başka bir sanat dalı/dalları ile birlikte kullanılır olmuştur. Bana kalırsa mim, fotoğrafın kayıt öncesi halidir.
Pandomimde sanatçı, yüz mimiklerini, el-kol ve beden hareketlerini kullanarak temayı anlatmaya çalışır. Bir anlamda pandomim, evrensel bir tiyatro dili olarak kabul edilir. Milattan önceki dönemlerde mim sanatının uygulandığı görülmüştür. Zaman zaman “sessiz dil” olarak anılan pandomim, 17. yüzyıldan sonra, bale içinde de yer almaya başlamıştır. Oyunlar, yeni çağ ve yeni tiyatroyla beraber mistik konulardan uzaklaşıp gerçekçi dünyaya geçmiştir. Realist akımlar ve akılcılık akımları bunda etkili olmuştur.
Charlie Chaplin, Laurel ve Hardy, sessiz sinema döneminde bu türün ilk temsilcilerinden olmuşlardır. Türkiye’de pandomim sanatının öncüsü olarak Erdinç Dinçer kabul edilir. Günümüzde, Türkiye’de bu sanatı Erdinç Dinçer’in de asistanlığını yapmış olan ve sözsüz tiyatro tarihi üzerine çalışmalar yapan, bu konuda Türkiye’de bir ilk olan kitabın yazarı olarak Ulvi Arı “Pandomima Drama/ Sözsüz Tiyatro” ile yıllarca verdiği emeği kalıcılaştırmıştır.

Ulvi Arı 2008 yılında yapılan bir röportajında şöyle diyor; “Türkiye’de en çok icra edilen sanat mimdir. Çünkü kimse konuşmuyor… Mim bütün sanat dallarının üreticisidir. İnsan konuşmayı bilmiyorken düşüncelerini pandomimle anlatmayı tercih etmiştir. Ne yazık ki ülkemizde popüler bir sanat haline dönüşmemiştir.”
Bugün Mim Ustası, Sanatçısı Ulvi Arı’yı konu etmemin nedeni Esin Afşar’ın anmasında kendisiyle karşılaşmamız ve birbirinden güzel iki oyununu izleme fırsatıma dayanmakta. Bilgesu Erenus’un “Kelaynaklar” oyunundan bir bölümle yine Bilgesu’nun seslendirdiği şarkıya yaptığı doğaçlama “Barış” konulu oyununa çocuklarla birlikte neredeyse tüm konukları katması görülmeye değerdi.

Ulvi Arı belediyelerin katkısıyla ücretsiz gösteriler yapmakta.

Evrensel

Paylaş.

Yorumlar kapatıldı.