Kültürel Çoğulcu Tiyatro Sahnedeydi

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Mimesis Haber / 25. İstanbul Amatör Tiyatro Günleri (İATG) kapsamında düzenlenen “Kültürel Çoğulcu Tiyatro Günleri” (KTÇG) 20-21 Mayıs 2017 tarihlerinde Boğaziçi Üniversitesi’nde düzenlendi. Etkinlikte iki oyun, bir panel ve bir seminer seyirciyle buluştu. Üç günlük resmi tatilin olduğu bir dönemde gerçekleşmesine rağmen etkinliklerde seyircinin ilgisinin yüksek olduğu görüldü.

seyirci

Tiyatro Tarihimiz ve Muhsin Ertuğrul

İlk gün BGST Tiyatro’nun “Kim Var Orada? Muhsin Bey’in Son Hamlet’i” adlı oyun sergilendi. Oyunun ardından BGST’li Tiyatrocular KHK nedeniyle işlerinden atılan ve halen açlık grevinde olan Nuriye Gülmen ve Semih Özakça’ya destek mesajlarını ilettiler. 

[youtube https://www.youtube.com/watch?v=BQSQD4ZMZmU&w=500&h=300]

“Kim Var Orada?” oyununun arkaplan çalışmalarından yola çıkılarak hazırlanan panelde, ilk olarak Boğos Çalgıcıoğlu tiyatromuzun kurucuları olan Ermeni tiyatrocuların sanatsal mirası hakkında bilgilendirici bir sunum yaptı.

[youtube https://www.youtube.com/watch?v=FSsBQbEcVoA&w=500&h=300]

Fırat Güllü, 1870’li yıllarda gerçekleşen küresel ekonomik krizi takiben II. Abdülhamit döneminde Osmanlı’da tesis edilen istibdad rejiminin kültür sanat politikası üzerine bir sunum yaptı.

İlker Yasin Keskin Darülbedayi’nin kurul(ama)ma macerasını ve Muhsin Ertuğrul’un Darülbedayi’de “Edebi Heyetler”e rağmen tiyatroyu geliştirme çabasını aktardı.

Banu Açıkdeniz ise 19.yy’ın ortalarından Cumhuriyet’in kuruluşuna uzanan geçiş sürecinde Ermeni ve Müslüman kadınların sahneye çıkış mücadelesi üzerine konuştu.

Panelin son bölümü seyirciden gelen soru ve görüşlere ayrıldı. Bu bölümde Ermeni tiyatrocuların günümüz tiyatro kurumları içinde ne derece var olabildikleri konuşuldu. Ayrıca kadınların sahneye çıkış mücadelesinin günümüzde de devam eden bir süreç olduğu da vurgulandı.

Zabel Yeseyan ve Osmanlı’da Kadın Hareketleri

24 Nisan 1915 tutuklamalarında İttihat ve Terakki’nin listesindeki tek Ermeni kadın yazar olan Zabel Yeseyan’ın hayatını konu edinen “Zabel” oyunu Kültürel Çoğulcu Tiyatro Günleri’nin ikinci oyunuydu.

BGST’li sanatçılar “Zabel” oyunundan sonra Nuriye Gülmen ve Semih Özakça’nın direnişine olan desteklerini yinelediler.

[youtube https://www.youtube.com/watch?v=RgbmXnMRC6w&w=500&h=300]

Oyunun ardından “Osmanlı’da Kadın Hareketi ve Zabel Yesayan” semineri gerçekleşti. Seminerde öncelikli olarak akademisyen Zeynep Kutluata 19. yüzyılda Batı’da ve Osmanlı’da kadın hareketinin temel argümanlarına ve taleplerine değindi. “Zabel” oyununun yazarları Aysel Yıldırım ve Duygu Dalyanoğlu ise bu tarihsel bağlam içinde feminist yazar Zabel Yesayan’ı hayat öyküsü ve edebi eserleri bağlamında değerlendirdiler.

Paylaş.

Yanıtla