Ç̆andaş Gverdi

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Xasan Helimişi’nin bilinen iki tiyatro çalışmasından biri olan Çandaş Gverdi (Yarım Kalan Düğün), Laz Kültür Derneği tarafından basıldı.

“Çandaş Gverdi iki perdelik müzikal bir piyes olup, tamamı mensurdur. Helimişi, piyeste kendi şiirlerinden başka, dönemin şairlerinin eserlerine ve özellikle gençliğinde derlediği halk şarkılarına yer vermiştir. Bu şiirler ve şarkıların önemli bir kısmı Helimişi tarafından makara bantlara kaydedilmiştir. Çandaş Gverdi I. Dünya Savaşı’nda yaşanmış bir aşk hikayesini konu alır. Evlendikleri sırada askere alınan Şefik ile Rus işgalinden ötürü muhacir olarak ailesiyle birlikte köyünü terk edip Trabzon’a gitmek zorunda kalan sevgilisi Şadiye’nin mektupları hikayenin ana gövdesini oluşturur. Özellikle Şadiye’nin muhacirlikte çektiği sıkıntılar, devlet bürokrasisinin kokuşmuşluğu, toplumsal çelişkiler anlatılır. Şefik, bu insanlık dışı düzenden ancak Şadiye’nin ölümünden sonra Sovyetler’e kaçarak kurtulabilecektir. Bu kaçış motifi Helimişi’nin hayatından da izler taşır.İsmi gibi yarım kalan piyes 1949’da kaleme alınmış, ama sahnelenmemiştir. Bununla birlikte piyeste yer alan pek çok şarkı yakın dönemde farklı icracılar tarafından seslendirilmiştir.”

Basım Dili: Lazca

Sayfa sayısı: 100

Basım yılı: 2019

Paylaş.

Yanıtla