‘Setlerde Çalışma Süresi 11 Saati Aşmamalı’

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Oyuncular Sendikası, “Türkiye’de COVID-19 Kısıtlamaları Altında Film Yapımlarında Güvenli Çalışma Koşulları ve Alınması Gereken Önlemler” başlıklı kılavuz yayınladı.

Film yapımlarında çalışan herkesin güvenliğini korumak için kontrol önlemlerinin belirlenmesi ve virüsün bulaşma riskini en aza indirmek için film, sinema, dizi, reklam, belgesel, klip, animasyon ve tanıtım yapımlarda uygulanabilecek kılavuzda, tarafların uyması gereken kurallar yer alıyor.

Genel bir risk değerlendirmesi oluşturma amacı taşıyan kılavuzda kurallar, “ekip ve oyuncu seçimi”, “çekim öncesi hazırlıklar ve ulaşım”, “sağlık kontrolü ve acil durumlarda yapılması gerekenler”, “çekim alanında hijyen”, “fiziksel mesafenin korunması”, “ortak alanlar”, “birimler özelinde önlemler ve sorumluluklar”, “alınması gereken fiziksel önlemler”, “tıbbi önlemler” ve “ilk yardım” gibi başlıkların altında toplanıyor.

Sağlık Bakanlığı yönergelerine göre hareket edileceği belirtilen, yapım ekipleriyle de görüşülerek yol gösterici olarak hazırlanan ve Türkiye İş Kanunu ile İş Sağlığı ve İş Güvenliği Kanunu (İSİG) gözetilerek oluşturulan belgenin içeriğinde yer alan taahhütnamenin tüm taraflar tarafından imzalanması isteniyor.

KILAVUZDA ÖNE ÇIKAN MADDELER

Sinema Televizyon Sendikası, Görüntü Yönetmenleri Derneği, Oyuncular Sendikası, Sanat Yönetmenleri Derneği, Kamera Asistanları Derneği, Boom Operatörleri Platformu, Reji Asistanları Platformu, Çağdaş Sinema Oyuncuları, BİROY Sinema Oyuncuları Meslek Birliği, Post Prodüksiyon Çalışanları Derneği, Yönetmenler Birliği Platformu, DIT Birliği, SenaristBir ve Türk Tabipleri Birliği’nin katkılarıyla hazırlanan belgenin öne çıkan maddeleri şöyle:

– Proje hazırlık, çekim, çekim sonrası post prodüksiyon süreçlerinde oyuncular dahil tüm çalışanlar sigortasız çalıştırılmamalıdır.

– Çalışma saatleri 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine göre uygulanmak zorundadır. Günlük çalışma süresi bir saat yemek molası hariç 11 saati aşmamalıdır.

– Pandemi süreci gözetilerek; projeler senaryo yazım sürecinden itibaren ekip ve oyuncu sayısını olabildiğince düşük tutacak şekilde tasarlanmalıdır. Kalabalık sahnelerden kaçınılmalıdır.

– Çalışanlar bu protokolde yer alan hijyen kurallarına uymalı ve kişisel hijyenine dikkat etmelidirler.

– Çekim yapılacak tüm mekan ve alanlar bir iş güvenlik uzmanı (İSİG uzmanı) tarafından önceden denetlenmelidir.

– Hastalık belirtisi gösteren kişilere ilişkin alınacak önlemlere İSİG uzmanı ve işyeri hekimi (çekim günü) ve işveren temsilcisi birlikte karar vermelidirler.

– Ekibe set, çekim alanı ve çevresinde gösterilecek olan mevcut mesafe / hijyen yönetmelikleri konusunda bilgilendiren işaretler, yönergeler konulmalıdır.

– Sete çalışanlar dışında hiç kimse alınmamalıdır.

Gazeteduvar

Paylaş.

Yanıtla