Karadeniz Tiyatrolar Birliği’nden İmza Kampanyası

Pinterest LinkedIn Tumblr +

05 .05.2020 Tarihli resmi gazetede yapılan bir yönetmelik değişikliği ile Amatör tiyatrolara yönelik desteğin sona erdirilmesi üzerine KATİB (Karadeniz Tiyatrolar Birliği) durumu özetleyen bir bildiri kaleme aldı ve ayrıca internet üzerinden bir imza kampanyası başlattı. “Tiyatromuz Yaşasın” inisiyatifi ile ortak hareket eden ve an itibariyle 600’e yakın imza desteği alan birlik Amatör tiyatroların sesini Kültür ve Turizm bakanlığına duyurmak için tüm sivil toplum örgütlerinin desteğini almaya çalışıyor. İmza kampanyası ile ilgili linkleri ve KATİB’in bildirisini sizlerle paylaşıyoruz.

KATİB Bildirisi

05.05.2020 tarih ve 31118 sayılı Resmi Gazete ile Özel Tiyatroların Projelerine Yapılacak Yardıma İlişkin Yönetmelikte değişiklik yapılmıştır. Yapılan bu değişiklikle eski yönetmelikte yer alan Amatör ibaresi kaldırılmış, Gerçek kişi veya Dernek ve Vakıfların yürüttüğü Amatör Tiyatro Projelerine nakdi olarak yapılan Devlet Desteğinin çekildiği bildirilmiştir.

Amatör Tiyatrolar bulundukları bölgelerde halkın sanatla olan en önemli bağlarından bir tanesidir. Asıl işlerinden bağımsız olarak bir araya gelen insanların herhangi bir karşılık beklemeksizin yürüttükleri bu faaliyet kültürün yaşatılması için kullanılan en önemli araçtır.

Kültür ve Turizm Bakanlığının kuruluş amaçlarından bir tanesi de halkın kültür ve sanatla olan ilişkisini güçlendirmek, onların daha fazla sanat üretmesi için ön ayak olmaktır. Bu amaçla gerekli örgütlenmeyi de Kültür ve Turizm İl Müdürlükleri vasıtasıyla bizzat Bakanlık yürütür.

Hal böyleyken insanların kendi çabalarıyla bir araya gelip, ortaya çıkardıkları böyle bir sanat organizasyonuna küçük de olsa bir destek sağlamak Kültür ve Turizm Bakanlığının öncelikli görevlerinden biri olmalıdır.

Ayrıca Anayasanın 64. Maddesi “Devlet, sanat faaliyetlerini ve sanatçıyı korur. Sanat eserlerinin ve sanatçının korunması, değerlendirilmesi, desteklenmesi ve sanat sevgisinin yayılması için gerekli tedbirleri alır. “ hükmüne yer vermektedir.

Amatör Tiyatrolara maddi desteğin kesilmesi tüm dünyada görülen Pandemi dolayısıyla Kültür ve Turizm Bakanlığınca belki de ekonomik tedbirler çerçevesinde alınan bir karardır . Ancak unutulmamalıdır ki, sanat tam da bu gibi olağanüstü haller sonrasında insanların moral ve motivasyonlarını yüksek tutmak ve normalleşmeyi hızlandırmak için akla gelen ilk yol ve en hızlı iyileştirme aracıdır. Amatör tiyatrolardan desteğin çekilmesi belki de bu olumsuz sürecin iyileştirilmesinde zafiyet oluşturacaktır.

Yukarıda saydığımız gerekçeler ışığında taleplerimiz şunlardır.

  • Amatör Tiyatro desteğinin mevcut Yönetmeliğe yeniden eklenmesi, Devlet desteğinin sürdürülmesi;
  • Amatör Tiyatro gruplarının oynadığı oyunların telif ücretlerinin (Yazara ödenen) Kültür ve Turizm Bakanlığınca ödenmesi;
  • Amatör Tiyatro gruplarının oyunlarını oynayabilmeleri için salon desteği sağlanması (Bakanlığa ait salonların bulunduğu iller ve ilçelerde haftanın belli günlerinde ücretsiz gün tahsisi, Yerel Yönetimlere ait salonların olduğu il ve ilçelerde yapılacak bir protokol ile ücretsiz gün tahsisi)
  • Dekor, Kostüm ve Aksesuar desteğinin sağlanması, (Devlet Tiyatroları ve Opera Bale Müdürlükleri ile bir protokol hazırlanarak sezon sonunda repertuardan kalkan oyunlara ait dekor, kostüm ve aksesuarların Amatör Tiyatro gruplarına devredilmesi)
  • Amatör Tiyatro gruplarının oynayacakları oyunların afiş, broşür ve davetiyelerinin o illerde bulunan İl Kültür ve Turizm Müdürlüklerince bastırılması,

Bakanlık Amatör Tiyatro gruplarından hangilerinin bu desteklerden faydalanması gerektiğine bir komisyon marifetiyle karar verebilir ve İl Müdürlükleri ile koordineli olarak bu desteğin amacına ulaşmasını sağlayabilir.

Ekonomik tedbirler çerçevesinde nakdi olarak sağlanamayan desteğin ayni olarak yapılması sağlanırsa bölgelerinde sanatla uğraşan yüzlerce insanın çevrelerini iyileştirmek için daha fazla çalıştığını göreceksiniz.

“Sanat mutluluk verir ve mutluluk en hızlı yayılan virüstür.”

Kamuoyuna önemle duyurulur.

İmza kampanyası link  https://www.change.org/AmatörTiyatrolaraDestekVer

KATİB İnternet sitesi http://www.karadeniztiyatrolarbirligi.com/

İletişim

Atilla ÖZGEN      Başkan             0506 2760506

Can TAZEBAŞ     Yön. Kur. Üy.   05324643802

Paylaş.

Yanıtla