Ödenekli Tiyatrolarda Brecht Sahnelemesine Dair

Bursa Devlet Tiyatrosundan Puntila Ağa ve Uşağı Matti Banu Çakmak Tiyatroda içerik ve biçim bir bütündür buna bağlı olarak Brecht’in oyunlarının dayandığı ideolojik içerik, epik diyalektik biçimden ayrı düşünülemez. Ancak ülkemizde başlangıcından bugüne epik diyalektik tiyatro daha çok içeriğiyle öne [...]

20. Uluslararası Bursa Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Festivali

20. Uluslararası Bursa Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Festivali

Festivale Gözlemeci Adlı Anonim Orta Oyunuyla Katılmak Banu Çakmak Tanzimat fermanının ilanından bugüne yani yaklaşık iki yüz yıldır, resmi olarak yüzünü batıya dönmüş, çağdaşlaşma gerekliliği nedeniyle batılılaşma yoluna girmiş bir milletiz. Önceki yüzyıllar boyu genel deyimiyle doğulu olan bir toplum için bu, [...]

Tiyatroda Farklı Bir Anlatımla Hamlet’in Öyküsü

Banu Çakmak Başlangıcından bu yana tiyatro bir öykü anlatma sanatı olagelmiştir. Kimi zaman bir kişi, bir ya da birkaç kişinin öyküsünü anlatır bize, kimi zaman da öyküyü bizzat gözümüzün önünde yaşayarak canlandırır. Son tahlilde tiyatronun özünde öykü vardır. Anlatılış ya da sunuluş biçimi değişse de bize [...]

Sanatta Anlam Olgusu ve Hamlet Makinesi

Banu Çakmak Sanat eseri bir şey anlatmalı mı? Yapıt bir anlamın taşıyıcısı olmak zorunda mı? Yüzyıllar boyu tartışılagelmiş ancak bir türlü uzlaşılamamış bir mesele bu kuşkusuz. Bu sorulara verilen cevaplar türlü gerekçelerin ardına sığınarak kişisel kalıyor. En genel kabul ise sanat eserinin bir şey anlatmak [...]

Festivalden Öğrendiğim Bir Şey Var

Festivalden Öğrendiğim Bir Şey Var: Alternatif Tiyatrolar Umut Vaat Ediyor… Banu Çakmak Bu yıl dördüncüsü düzenlenen Nilüfer Tiyatro Festivali, ülkemizde tiyatroya yönelik birçok olumsuz adımın atıldığı şu günlerde, Bursa’daki tiyatro izleyicilerine ilaç gibi geldi. Mart ayı boyunca Bursa Nilüfer Belediyesi’ne ait [...]

“Kızılırmak”ın Suyu Tersine Akar mı, Suyun Yatağını Yerinden Oynatmak O Kadar Kolay mı?

Banu Çakmak Bir yazar için en zor olan bilinen konulara farklı biçimler vermektir. Sıradan olanı, sıra dışı bir anlatımla, evrensel boyutta önemli bir düşünceyi de iletebilecek şekilde biçimlendirmesi, birçok yazarı “usta yazar” kılmıştır. Bunlardan en bilineni Shakespeare’dir kuşkusuz. Herkesin bildiği tarihi [...]

Arzularına Kavuşamamış Kanadı Kırık Bir “Martı” Mıyız?

Banu Çakmak Daha on dört yaşında, tiyatroyla ilgilenmeye başladığım ilk yıllarda, okuduğum ilk oyun Çehov’un Martı oyunuydu. İlk okuduğum an çok etkisinde kalmış, özellikle Nina’nın, Treplev’in yaşadıklarını derinden hissetmiştim. Ne anlamış, ne hissetmiştim diye düşünüyorum da sanırım bir genç kızın [...]

Çağdaş Bir Meddah Gösterisi: Zilli Şıh

Banu Çakmak Kıssadan çıkardığı hisselerle, sürçü lisan ettiği için af dilemesiyle hepimiz için tanıdık, sıcak, yakın bir tiyatro biçimidir meddah gösterileri… Toplumsal bilinçaltımızda kodlanmış bir seyir alışkanlığının, geleneksel tiyatromuzun vazgeçilmez öğesidir meddahlar. Türk seyircisini salonlara en çok [...]

“Çirkin” Olmamak Uğruna Kendinden Vazgeçmek

Banu Çakmak Tiyatronun işlevinin ne olduğu ya da iyi bir oyunun nasıl olması gerektiği sorulduğunda akla gelen ilk cevap hepimizin bir şekilde duyduğu, aşina olduğu bir ifadedir. Denir ki iyi bir oyun hem güldürmeli hem düşündürmelidir. Her ne kadar bugün çoğumuz için klişe olsa da bu sözde haklılık payı olduğunu [...]

Jean Luc Lagarce

Jean Luc Lagarce

Jean Luc Lagarce’ın “Evdeydim ve Yağmurun Gelmesini Bekliyordum” ile “Alt Tarafı Dünyanın Sonu” Adlı Oyunları Üzerine Klasik Bir Okuma / Analiz Çalışması Banu Çakmak 1. Yazara Dair 1957 yılında dünyaya gelen Jean Luc Lagarce, işçi bir ailenin oğlu olarak küçük bir kasabada yaşama başlamıştır. Küçük [...]