Covid-19 ve Tiyatro

Covid-19 ve Tiyatro

Özgür Eren Covid-19’un üstel olarak artan bir hızda yayılmasının önüne geçilemedikçe insanlığın yaşadığı çok boyutlu kriz de derinleşiyor. Ülke yönetimleri sınırları kapatıp hareketliliği kısıtlayarak sorunu kendi içlerinde çözme eğilimindeler. Türkiye’de ise “test yapmazsak, vaka da oluşmaz” [...]

Stanislavski “sistem”inin Evrimi

Stanislavski “sistem”inin Evrimi

Özgür Eren Bu yazı 20 - 25 Eylül 2019’da İATG’yi düzenleyen tiyatro gruplarına yönelik olarak uygulanan Fiziksel Eylemler Atölyesi’nin teorik sunumunun ilk bölümünü içermektedir. Sunum iki bölümden oluşmaktaydı. İlk bölümde “sistem”in geçirdiği evrim, ikinci bölümde ise fiziksel eylemler yönteminin temel [...]

Muhsin Nasıl “Ertuğrul Muhsin” Oldu

Özgür Eren BGST içinde Muhsin Ertuğrul ve Vahram Papazyan'ın hayali karşılaşması üzerine bir çalışma yürütmekteyiz. İlker Yasin Keskin'in yazdığı yazı araştırmamızın bazı sonuçlarını paylaşıyor. Bu yazıda da genç Muhsin'in tiyatroya başladığı yıllarda onun tiyatrocu kimliğini şekillendiren unsurların ne [...]

DirenTiyatro, Ama Artık Diren!

Özgür Eren Bir önceki yazımda Türk-İslam faşizminin ayak seslerinin nasıl duyulduğunu olgularla ortaya koymaya çalışmıştım. Bu sefer de tiyatrodaki direniş durumuna bir bakalım. Kasım ayında birçok özel tiyatroya devlet yardımının kesildiği haberi geldikten sonra özel tiyatrolar nasıl bir hareketlilik içinde? 21 [...]

Ayak Sesleri…

Özgür Eren Kardeş Türküler, BGST’nin basın bildirisini facebook hesabından paylaşınca açıklamanın altına ilginç yorumlar geldi. Bildiride seküler tiyatro çevrelerini hedef alan tasfiye sürecini Türk-İslam faşizminin ayak sesleri olarak niteliyor BGST. Aynı zamanda belediyelere ve halkımıza bir çağrıda bulunuyor. Yerel [...]

Amatörler Telif Mücadelesinde Yeterli Desteği Bulabiliyor mu?

Özgür Eren 5 Mayıs Pazar günü İATG kapsamında düzenlenen “Tiyatroda Telif” başlıklı paneli izledim. Kayda değer sayıda katılımcının olduğu panel, amatör tiyatrolara dönük telif uygulaması konusunda seviyeli bir tartışma döndüğünü gösteriyordu. Ancak bu tartışmanın henüz başlangıç aşamasını [...]

Poetika ve Natyasastra: Tiyatro Nasıl Ortaya Çıktı?

Özgür Eren Bir önceki yazımda Natyasastra metninin Batı literatüründeki temel metinlerle karşılaştırmalı bir okumasını yaparken Richard Schechner’in izlediği yola bakılabileceğini belirtmiştim. Bu yazıda da temel bir soru etrafında Poetika ve Natyasastra’yı karşılaştırma çalışmasına bir giriş yapmayı [...]

Poetika ve Natyasastra

Özgür Eren Tiyatronun temellerini araştırmaya başladığımızda başlıca referansın Antik Yunan metinleri olması kaçınılmaz. Aristo ve Platon’un tiyatroya dair yazdıkları 2000 yıldır dram sanatının temel işleyiş kuralları ve işlevi açısından tiyatroculara yol gösterici olmuş. Ancak günümüze kadar batılı [...]

Osmanlı Tarihini Hikaye Etmek

Özgür Eren BGST içindeki bir kısım tiyatrocu, bugünlerde Müsahipzade Celal tiyatrosu üzerine bir araştırma çalışması yürütüyor. İçinde olduğum bu çalışmanın bize kazandırdığı en önemli şeyin Osmanlı tarihine dönük bir bilgilenme arzusu olduğunu belirtmeliyim. Tabii söz konusu olan Müsahipzade Celal’in [...]

Karşılaşmalar: Devam Etmesi Gereken Bir Proje

Özgür Eren 18. Uluslararası Tiyatro Festivali kapsamında sahnelenen “Karşılaşmalar” oyunu, uzun yıllar sonra kalabalık bir kadronun dâhil olduğu ilk BGST prodüksiyonu olma özelliğini taşıyor. BGST ve Tiyatro Boğaziçi oyunlarını izleyenler, son dönemde daha çok dar kadrolu oyunlar yaptığımızı, BGST’nin farklı [...]

 Page 1 of 2  1  2 »