Aydın’da Bir Tiyatro Çınarı: Yalçın Dinçer

Serkan Fırtına Yazımın başlığında belirttiğim gibi ona en güzel yakışan tanımlama çınar olmak. Kökleri Aydın’ın tiyatro sevgisi ile Cumhuriyetin ilk dönemlerinde yakılmış aydınlanma meşalesinin ortaya çıkardığı dallardan birisi Yalçın Dinçer. Köklerinden aldığı birikimi tiyatro yaşamına ve hayatına [...]

Aydın’da Güzel Bir Tiyatro Günü Yaşandı

Serkan Fırtına Bazı tiyatrolar hakkında yazmak için yazı masanıza oturduğunuzda kelimeler kendiliğinden akmaya başlar. İşte böyle bir tiyatrodan bahsetmek istiyorum sizlere. Mask-Kara tiyatrosu Tiyatroya uzun yıllar emek veren, taşıdığı toplumsal sorumluluk bilinciyle repertuarını her zaman “nitelikli” olana dönük bir [...]

Yapısalcılık – Tahsin Yücel

Serkan Fırtına Tahsin Yücel’in Yapısalcılık adlı çalışması, ana hatlarıyla, Dilbilim, Budunbilim, Göstergebilim konularını inceleme altına alır. Yücel giriş bölümünde, sanat ve düşün alanının doğasına ve tartışma alanlarına değinerek, farklı disiplinlerinde benzer tanımlanma ve değerlendirilme sorunları [...]

Popüler ve Eleştirel Bir Oyun: Televizyon Cumhuriyeti

Serkan Fırtına Ali Cüneyd Kılcıoğlu, uzun zamandır Türk Tiyatrosu içerisinde oyunlarıyla adından söz ettirmeye başlayan bir oyun yazarı. 1976 doğumlu üniversite eğitimini Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde tamamlayan yazarın şimdiye kadar Mitos Boyut Yayınları tarafından yayınlamış üç oyunu var.  [...]

“Bir Aktörün Serüvenleri” / Yaman Tüzcet

Serkan Fırtına “Anı yazmak, ölümün elinden bir şeyler kurtarmaktır”  Yaman Tüzcet kitabına André Gide’den bu alıntıyla başlıyor. Ve okudukça anlıyoruz ki, ölümün elinden iyi ki kurtulmuşlar, ve sözcüklere dökülmüşler… Anıları yazıya dökmek bireysel tarihten toplumsal tarihe eklemlenmektir. Hele ki [...]

Diktatörlerin Yargıtatörleri

Serkan Fırtına Dünya edebiyatının üzerinde hemfikir olduğu bir alan varsa o da “hapishane edebiyatı” dır. Yazarların çeşitli suçlardan –bu çoğunlukla düşünce suçlarıdır- dört duvar arasına sokulmaları sonucunda içeriden dışarıya yaptıkları “yazın” katkısıdır. Ülkemiz bu alanda dünya ölçeğinde [...]

Yedinci Sanata Selam: Uvertür

Serkan Fırtına “Zaten drama da sıkıcı kısımları atılmış           Yaşamdan başka nedir [...]

Hint Uygarlığı ve Tiyatrosu Üzerine

Serkan Fırtına      “O bir denizdir, biz sadece bulutlarıyız”                                                                                                                          Lamartine Hint Uygarlığı [...]

Post-Yapısalcılık Nedir?

Serkan Fırtına Post-Yapısalcılık, Suaussure’ün temellerini attığı yapısalcı dilbilime bir karşı çıkış olarak kendini göstermiştir. Sarup Post-yapısalcılık ve Postmodernizm adlı yapıtında, Derrida, Foucoult, Lacan, daha yakın dönemde ise, Deleuze, Guattari, Lyotard ve son olarak Baudrillard’ın düşüncelerini [...]

Bir Ölümün Toplumsal Anatomisi ve Linç Kültürü

Serkan Fırtına Ülke Televizyonunun önemli simalarından Mehmet Ali Birand hayatını kaybetti. Kısa ve öz bir cümle değil mi? Milyarlarca insandan biri olan Birand da o malum sonla karşılaştı ve bu dünyayı terk etti. İnsanoğlu “uygarlık” denilen kavramı genel olarak hayvanlardan ayrılan yanıyla ortaya çıkardı. [...]

 Page 4 of 7  « First  ... « 2  3  4  5  6 » ...  Last »