Dünden Bugüne Eğitimde Tiyatro

Zehra İpşiroğlu Arayış Yılları Doksanlı yılların başlarında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dramaturgi ve Tiyatro Eleştirmenliği Bölümü’nün bir projesi olarak bir ilköğretim okulunda eğitimde tiyatro çalışmalarını başlatmıştık. O dönemde benimle birlikte çalışan genç arkadaşlar asistanlar ve [...]

Klişelerin Kıskacında, Ait Olma Duygusu Üstüne Çeşitlemeler – Vatana Öfke… (Wut zur Heimat)

Klişelerin Kıskacında, Ait Olma Duygusu Üstüne Çeşitlemeler – Vatana Öfke… (Wut zur Heimat)

Zehra İpşiroğlu Bir yere ait olmak nasıl bir duygu? Nerede kendimizi evimizde gibi duyuyoruz? Nasıl bir yaşam alanı yaratıyoruz kendimize ya da yaratamıyoruz? Yabancı olmak ne demek? İnsan ne zaman kendini yabancı duyuyor ya da yabancılık çekiyor? Yabancı olma, dışlanma, hiçbir yere ait olmama nasıl bir duygu? Göç, göç [...]

Yaşamla Ölüm Arasında, Çarpıcı Bir Genco Gülan Projesi

Uluslararası İstanbul Tiyatro Festivali çerçevesinde izlediğimiz "Cadaques" (Proje: Genco Gülan) ölümle burun buruna gelmiş olan, ölümü koklayan, ölümden dönen, ölümle boğuşan, ölümü anımsayan tek tek kişilerin öykülerini anlatı, video, dans, müzikten oluşan bütüncül bir tiyatro anlayışıyla [...]

Almanya’da Göçmen Kökenli Tiyatro “Öteki Olmak”tan Nasıl Kurtulacak?

Almanya’da Göçmen Kökenli Tiyatro “Öteki Olmak”tan Nasıl Kurtulacak?

Öteki olmak Almanya’ya iş göçünün başlamasından bu yana geçen yarım yüzyıl içinde göçmenler kendi edebiyatlarını, tiyatrolarını, filmlerini yarattılar. İlk yıllar yaşadıkları düş kırıklığını, sıkıntıları ve yabancılaşmayı dile getiriyorlardı yapıtlarında. Zaman içinde giderek gelişen göçmen [...]

 Page 2 of 2 « 1  2