İşsizler Cennete Gider

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Metin Boran

Uygulanmakta olan liberal ekonominin bir uzantısı ve açmazı olan işsizlik sorunu Ortaoyuncular’ın politik hicvi ile sahneye taşınıyor. Uzun yıllar tarihi Ses Tiyatrosu’nda çalışmalarını sürdüren Ortaoyuncular, Ferhan Şensoy’un kaleminden politik komedinin en keskin oyunlarını sahneleyerek yaşadığımız her türlü toplumsal, iktisadi ve kültürel gerçekliği sorgulayan, eleştiren tutumları ile tarihsel bir görevi yerine getiriyorlar. Sahneye taşıdıkları her oyunla bir ‘sorunu’ farklı bir göz ve mizahi bir tarzla yeniden güncele taşıyan topluluk, son oyunları ‘İşsizler Cennete Gider’le günümüzün en önemli sorunu işsizliğin parodisini yapıyor.

Patronların, ‘Ucuz emek, bol kazanç’ anlayışı ile çalışma yaşamını kıskaç altına aldığı günümüzde vasıflı ya da vasıfsız ile okumuş veya çıraklıktan meslek sahibi olmuş herkes işsiz kalmakla karşı karşıya kalabiliyor. Bu gerçeklik, tiyatroda çok yönlü çalışmaları ile uzun yıllar varlığını sürdüren Usta Tiyatro İnsanı Ferhan Şensoy’un politik tutumu ile mercek altına alınıyor. Karı koca işsiz bir çiftin iş arama serüvenleri ve karşılaştıkları olaylar, mizahın keskin dili ile toplumsal bağlamı ve güncel politik gerçekliğe de gönderme yapılarak ramp ışıklarına taşınıyor. Ferhan Şensoy’un yazdığı ve aynı zamanda yönettiği bu politik polisiye güldürüde Ferhan Şensoy’la birlikte Serap Günaydın, Ali Çatalbaş ve Elif Durdu rol alıyorlar.

Makine mühendisliği okumuş ve Londra’da master yapmış mühendis Yusuf, eşi Zöhre ile birlikte işsiz kalmışlar, çevresine ve arkadaşlarına borçlanmışlardır. İşsiz karı- kocanın çaldığı her kapı bir gerekçeyle yüzlerine kapanır ve işsizlik çekilmez bir boyut almıştır. Eve gelen faturalar ödenemezken, kadının kız kardeşinin sonradan görme zengin kocası işsiz çifti alaya alır ve ülkede yaşanılan gerçeği görmezden gelerek onları iş beğenmemekle ve tembel olmakla suçlar. Mühendis bu aymazlığa daha fazla katlanamaz ve bacanağını evden kovar. İş aramayı sürdüren mühendis eve gelen su faturasını ödemek için market soyar ve cezaevine düşer. Bacanağını da Ergenekoncu diye ihbar eder. Cezaevinde kantinde çalışarak infazını tamamlayan Yusuf dışarıdan umudunu kesmiş ve cezaevinde çalışmaya razı olmuştur.

Ferhan Şensoy, politik polisiye güldürüsünde aslında en büyük insan hakları ihlali olan işsizliğin insanı nasıl onursuzlaştırmaya dönük bir ‘boşta bırakma’ olduğunun altını çiziyor. Bunu yaparken aynı zamanda yaşadığımız günlerin antidemokratik işleyişi ve toplumsal siyasal duruma da doğrudan bir gönderme yapıyor. Siyasal iktidarın faşizan uygulamalarını, yoksulların yaşadığı ekonomik darboğaz, yoksulluğun yaygınlaşması, zamlar ve emeksiz kazanç girişiminin her türlü ahlaksızlığını sahneye taşıyor.

Açık biçim sahne üslubu ile seyirci karşısına getirilen olayların anlatımında oyuncuların ses ve tavırları samimi ve içten bir duygu bütünlüğü içinde seyirciye yansıyor. Rahat ve abartısız oyunculuk örneği ile anlatılan her bölüm kendi içinde hem gülümsetiyor hem de drama dönüşerek üzerinde düşünmemizi sağlıyor. Ve sahnedeki anlatım bir işsizin acıklı güldürüsüne dönüşüyor. Gevşek dokulu, üzerinde düşünülmesi gereken, düşünürken gülümseten, eğlenceli, özenli bir yapım İşsizler Cennete Gider.

Ferhan Şensoy yazdığı her oyunda tarihsel ya da toplumsal bir olayı, olguyu veya sorunu güncel gerçekliğin çarpıklığında kendine has komedi üslubu ile yeniden ele alıyor. Bu tarz, Ferhan Şensoy’un yazarlığının en önemli özelliği olmaya devam ediyor. Yeni oyunu “İşsizler Cennete Gider” adıyla gösterimde olan oyununda da Şensoy’un bu tarzı, daha sert bir dil ve daha politik bir tavır alıyor ve mizahın sınırlarını zorlayarak sürdürüyor.

Evrensel

 

Paylaş.

Yazarın bütün yazıları için: Metin Boran

Yanıtla