Tiyatroda Eleştiri Üzerine Melih Anık ve Üstün Akmen Tartışması…

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Mimesis Haber / Yakın zamanda iki tiyatro eleştirmeni Melih Anık ve Üstün Akmen arasında, Üstün Akmen’in kaleme aldığı bir eleştiri yazısı ve bunun üzerine Melih Anık’ın bu yazıya karşı eleştirileri vesilesiyle başlayan tartışma devam ediyor.

Üstün Akmen 18. İstanbul Tiyatro Festivalin’de izlediği Kafka’nın Maymunu isimli oyun için “Kızıl Peter Hayvansa, Peki Biz Neyiz: Kafka’nın Maymunu” isimli bir eleştiri yazısı kalem almıştı. Bundan önce de 2010 yılı Avrupa Üniversiteleri Tiyatro Şenliği kapsamında Liège Üniversitesi Kraliyet Üniversitesi Tiyatrosu (TURLg) tarafından sergilenen aynı oyun için “Avrupa Üniversiteleri Tiyatro Şenliği’nden Bir Oyun: Akademi İçin Bir Rapor” isimli bir başka eleştiri yazısı daha kaleme almıştı.

Melih Anık, Üstün Akmen’in farklı oyunları konu alan bu iki yazısındaki benzerlikleri eleştiren “Kafka’nın Maymunu ve Çok Üzgünüm Üstün Akmen…” isimli bir yazı yazdı. Yazısında Üstün Akmen’in farklı gruplar tarafından farklı zamanlarda sergilenen bu iki oyun ile ilgili yazdığı yazılarda benzer tespitlerde bulunduğu, hatta bunları aynı cümlelerle ifade ettiğini belirtti. Ayrıca Üstün Akmen’in yazısında Roger Garaudy’nin “D’un Realisme sans Rivage” isimli kitabından yararlandığını ancak kaynak göstermediğini ekledi.

Üstün Akmen bu yazıya cevaben, “Mal Bulmuş Mağribi – Olmak ya da Olmamak” başlıklı bir yazı yazmış ve Melih Anık’ın saldırgan bir tavır içinde olduğunu ve kendisine, “kendi yazısından intihal etmek” gibi komik bir suçlama yönelttiğini belirtti. Melih Anık’ın bu tutumunu eleştiren Üstün Akmen, yazısının sonunda Anık’ın bu tutumundan bir an önce vazgeçmesi çağrısında bulundu.

Ömer Faruk Kurhan da kendi bloğunda  “Tiyatroda Eleştiri: Melih Anık – Üstün Akmen Tartışması Vesilesiyle” adlı yazısında konu hakkındaki düşüncelerini paylaşarak tartışmaya katıldı.

Melih Anık dün bloğunda “TEB Başkanı’ndan Othello’dan Hamlet’e Unutuş’un Tiradı” başlıklı Üstün Akmen’e cevap niteliği taşıyan bir yazı yayınladı. Yazıda Üstün Akmen’in yapılan eleştirilere cevap vermekten çok konuyu başka yönlere çekerek bilinçli bir şekilde kafa karışıklığı yarattığını iddia etti. İntihal tartışması ile de Roger Garaudy’den yaptığı alıntıyı uygun şekilde referans göstermemesini kast ettiğini ve Üstün Akmen’in bunu daha önce de yaptığını belirtti.

Ömer Faruk Kurhan da Melik Anık’ ın dünkü yazısı üzerine bugün kendi bloğunda  “Tiyatroda Eleştiri: Melih Anık–Üstün Akmen Tartışması Vesilesiyle /2 ” adlı yazısında tartışmaya dair görüşlerini paylaştı. Ömer Faruk Kurhan yazısının sonuç kısmında “Bu tartışmada, nihayetinde olumlu işlev atfettiği TEB’e üyeliğini gündeme almadan “TEB Başkanı” sıfatıyla da Üstün Akmen’i eleştirmesi, kolaylıkla “Bekâra karı boşamak kolay” yaklaşımını ima etmektedir. Tiyatro alanında çeşitli ilişkiler ağı karşısında mesafe oyun eleştirisi ve meta-eleştiri adına bir avantaj haline gelirken, kültürel politik düzeyi de içeren eleştiri adına bir dezavantaj haline gelmektedir.” ifadelerini kullandı.

Bu yazı üzerine Melih Anık 20 Haziran tarihinde “Ömer Faruk Kurhan’ın Yazıları Vesilesiyle..” başlığı ile yeni yazısını yayınladı.

Tiyatroda eleştiri pratiğinin tartışmaya açılmasına vesile olan bu yazılar umarız eleştiri anlayışının daha derinlemesine ele alınması için bir vesile olur. Tartışmaları izlemeye devam edeceğiz.

Senem Han / Mimesis

Tartışma Konusu Yazılar:

Üstün Akmen :

Kızıl Peter Hayvansa, Peki Biz Neyiz: Kafka’nın Maymunu,

Avrupa Üniversiteleri Tiyatro Şenliği’nden Bir Oyun: Akademi İçin Bir Rapor ,

Mal Bulmuş Mağribi – Olmak ya da Olmamak

Melih Anık         :

Kafka’nın Maymunu ve Çok Üzgünüm Üstün Akmen…,

TEB Başkanı’ndan Othello’dan Hamlet’e Unutuş’un Tiradı

Ömer Faruk Kurhan’ın Yazıları Vesilesiyle...

Ömer Faruk Kurhan   :

Tiyatroda Eleştiri: Melih Anık – Üstün Akmen Tartışması Vesilesiyle

Tiyatroda Eleştiri: Melih Anık–Üstün Akmen Tartışması Vesilesiyle /2

Tiyatroda Eleştiri:Melih Anık-Üstün Akmen Tartışması Vesilesiyle / 3


Paylaş.

Yanıtla