“İstemeden İntihal Olmaz!”

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Mimesis Haber/ Yılmaz Arıkan’ın Pozitif Yayınevi’nden çıkan Uygulamalı Oyunculuk Teknikleri kitabındaki intihali sonrasında yayınevinden bir açıklama gelmişti. Bu açıklamadan sonra mağdur edilen yazarlardan Mimesis’e ulaşan detaylı açıklamayı kamuoyunun bilgisine sunuyoruz.

İSTEMEDEN İNTİHAL OLMAZ!

Pozitif Yayınevi tarafından basılan Yılmaz Arıkan’ın Uygulamalı Oyunculuk Teknikleri adlı kitap çalışmasındaki skandal intihal vukuatı, incelememiz sonucunda açığa çıkmıştı. Tiyatro ve drama eğitimcileri olarak konuyu kamuoyunun gündemine getirdikten sonra, Pozitif Yayınevi tarafından bir açıklama yapıldı.

Yayınevinin açıklamasını incelediğimizde, https://www.mimesis-dergi.org/2018/10/intihal-konusunda-yazardan-ve-yayinevinden-aciklama-var/ yazar Yılmaz Arıkan ve Pozitif Yayınevi tarafından kamuoyu vicdanında tatmin edici bir açıklama yapılmadığını görmekteyiz. Yayınevi kitaptaki izinsiz ve kaynak göstermeden yapılan intihallere duyarsız kalınmayacağını söylemekle birlikte, intihal yapan yazarını “koruma ve kollama” içgüdüsüyle hareket etmektedir. Yayınevi kamuoyundan ve bizlerden özür dilemek ve yayıncılık sorumluluğunu tartışmak yerine, Yılmaz Arıkan tarafından yapılan intihalleri münferit bir olaymış gibi göstermeye çalışmakta ve aynı zamanda Yılmaz Arıkan’ın “istemeyerek intihal” yaptığını ve “çok üzgün” olduğunu söylemektedir. Sanki kitapta birkaç cümlelik alıntı varmış gibi, kitabın düzeltmiş yeni baskının yeniden yapılacağını söylemektedir.

Bu açıklama üzerine, aşağıda imzası olan eğitimciler olarak görüşlerimiz şu şekildedir:

  • İstemeden intihal olmaz. Kitaptaki intihalleri incelediğimizde, yazarın oldukça bilinçli bir şekilde intihal yaptığını tespit ettik. Öncelikle sadece dört kişiden intihal yapıldığını düşündük, ancak kitabın tamamını incelediğimizde kitabın önsözden sonsöze kadar yüzde 95’nin kopyalama yapıştırma ile yapıldığını tespit ettik. Aşağıdaki detaylı rapor skandalın boyutlarını kamuoyunun gündemine getirmek için hazırlanmıştır.
  • Yayınevleri fotokopici değildir. Ticari olarak basılan bir kitabın içeriğinin etik ilkelere uygun bir şekilde yayına hazırlanmasında yayınevinin de sorumluluğu vardır. Pozitif Yayınları adına yapılan açıklamanın bu anlamda mağdur edilen yazarlar açısından yeterli olmadığını düşünüyoruz. Kitabın genel yayın yönetmeni ve editörün de bu süreçte ihmali varsa kamuoyuna açıklanmalıdır.
  • Tamamına yakını intihal olan bu kitabın yeniden basılmasına asla izin vermiyoruz. Tamamına yakını intihal olan bu kitabın basılması suç teşkil etmektedir. Kitap acilen internet satışı da dâhil olmak üzere piyasadan toplatılmalıdır.
  • Yılmaz Arıkan ve Pozitif Yayınevi’nde geçmiş dönemlerde çıkmış (http://www.pozitifyayinevi.com/kategori/tiyatro) 10 farklı kitabı da inceleme altına alacağımızı da belirtmek istiyoruz. Ayrıca konunun Türkiye Yayıncılar Birliği’nin de gündemine alınması için girişimlerimizi başlattık.
  • Tiyatro biliminin ve tiyatro disiplininin saygınlığını ve meslek etiğimizin onurunu koruma adına, yasal ve hukuki süreci başlatacağımızı da kamuoyuna duyurmak istiyoruz.

Doç. Nazım Uğur Özüaydın

Dr. Öğr. Üyesi Bülent Sezgin

Berna Adıgüzel

Erkan Uyanıksoy

Yılmaz Arıkan

“Uygulamalı Oyunculuk Teknikleri” İntihal Listesi

Sayfa 9:                N. Uğur Özüaydın, “Stanislavski Sistemi ve Metot Oyunculuğu”, Mitos-Boyut Yayınları, sayfa: 144, 145, 146,

Sayfa 9, 10:         http://oyuncu251.blogspot.com/2015/04/yoksul-tiyatro-grotowski.html

Sayfa 21:             Duygu Erdem, “Tiyatronun İnsan Hayatına Katkıları” http://www.ilkkursungazetesi.org/yazarlar/duygu-erdem/tiyatronun-insan-hayatina-katkilari-5/37

Sayfa 22, 23:      Yasemin Sevim Salman, “Modern ve Modern Sonrası Tiyatroda Karakterin Evrimi” Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Sahne Sanatları Anasanat Dalı Doktora Tezi, sayfa: v, 1,2,

http://acikerisim.deu.edu.tr/xmlui/bitstream/handle/12345/9603/293251.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Sayfa 24 – 44 arası: Berna Adıgüzel, “Aktörlere Yönelik Ses – Konuşma – Vücut  Eğitimi Ve Geliştirilmiş Uygulama Yöntemleri”, Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Enstitüsü

Tiyatro Ana Sanat Dalı Yüksek Lisans Tezi, sayfa: 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 36, 39, 112, 115, 119, 127, 128, 135, 136, 137, 138, 171, 172, 173

http://www.thesis.bilkent.edu.tr/0003669.pdf

Sayfa 44-49 arası: Bülent Sezgin, “Oyun-Drama-Tiyatro İlişkisi”, BGST Yayınları, sayfa: 112, 113, 110, 133, 134, 130, 133, 212

Sayfa 49-51 arası: Pınar Arık Ateş, “Fiziksel Tiyatro Kavramı Ve Onun Gizli Kaynağı: Gündelik-Dışı Beden Tekniği”, Hacettepe Üniversitesi Sahne ve Müzik Eğitim-Araştırma e-Dergisi, sayfa: 114, 119, 120,

http://dergipark.gov.tr/download/article-file/227786

Sayfa 51-57 arası: Ezgi Coşkun, “Fiziksel Tiyatro Çalışmalarının Kapsamı Ve Dv8 Grubunun Fiziksel Tiyatro Yaklaşımı”, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü  Sahne Sanatları Ana Sanat Dalı, Yüksek Lisans Tezi, sayfa: 22, 23, 24, 25, 28

http://library.cu.edu.tr/tezler/6807.pdf

sayfa 57: Pınar Arık Ateş, “Fiziksel Tiyatro Kavramı Ve Onun Gizli Kaynağı: Gündelik-Dışı Beden Tekniği”, Hacettepe Üniversitesi Sahne ve Müzik Eğitim-Araştırma e-Dergisi, sayfa: 120,

http://dergipark.gov.tr/download/article-file/227786

sayfa 58: Nagihan Gürkan, “ Sahnenin Seyircide Açtıı Alan Sorunsalı: Meyerhold, Grotowski ve Studio Oyuncuları’nın Yöntemi Üzerinden Bir İnceleme”, İstanbul Üniversitesi

Sosyal Bilimler Enstitüsü Tiyatro Eleştirmenliği ve Dramaturji Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, sayfa: 47

http://acikerisim.istanbul.edu.tr/bitstream/handle/123456789/31077/48765.pdf?sequence=1&isAllowed=y

sayfa 59, 60: İsmail Dikilitaş, “Konstantin Stanislavskiy’in Oyunculuk Yöntemi Ve Evrimi: Vsevolod Meyerhold Ve Yevgeniy Vakhtangov’un Yönteme Fonksiyonel Yaklaşımları”, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sahne Sanatları Anasanat Dalı, Yüksek Lisans Tezi, sayfa: 93, 94, 95, 96, 97

https://slidex.tips/download/tc-ukurova-nverstes-sosyal-blmler-enstts-sahne-sanatlari-anasanat-dali-4

sayfa 61-65 arası: Ezgi Coşkun, “Fiziksel Tiyatro Çalışmalarının Kapsamı Ve Dv8 Grubunun Fiziksel Tiyatro Yaklaşımı”, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü  Sahne Sanatları Ana Sanat Dalı, Yüksek Lisans Tezi, sayfa: 29, 32, 33, 34

http://library.cu.edu.tr/tezler/6807.pdf

sayfa 66-72 arası: Gül Varlı, “ÜÇÜNCÜ TİYATRO
VE TÜRKİYE’DE KADIN TİYATROLARI”, ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KADIN ÇALIŞMALARI ANABİLİM DALI, Yüksek Lisans Tezi, sayfa: 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 48, 49, 50, 51, 52, 53,

http://acikarsiv.ankara.edu.tr/browse/26701/tez.pdf?show

sayfa 72-88 arası: Ezgi Coşkun, “Fiziksel Tiyatro Çalışmalarının Kapsamı Ve Dv8 Grubunun Fiziksel Tiyatro Yaklaşımı”, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü  Sahne Sanatları Ana Sanat Dalı, Yüksek Lisans Tezi, sayfa: 34, 35, 36, 37, 38, ii, 50, 52, 53, 55, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 88

http://library.cu.edu.tr/tezler/6807.pdf

sayfa 88-92 arası: Pınar Arık Ateş, “Fiziksel Tiyatro Kavramı Ve Onun Gizli Kaynağı: Gündelik-Dışı Beden Tekniği”, Hacettepe Üniversitesi Sahne ve Müzik Eğitim-Araştırma e-Dergisi, sayfa: 122, 129, 124, 125, 127, 128, 129, 130,

http://dergipark.gov.tr/download/article-file/227786

sayfa 92-94 arası: Turgay Gümeli, “Bir Tiyatro Adamı: Barba, Bir Tiyatro Okulu: ISTA”,

http://turgaygumeli.blogspot.com/2010/12/bir-tiyatro-adam-barba-bir-tiyatro.html

sayfa 94: Saim Güveloğlu, “Öznesiz Bir Süreç Olarak Oyuncu: Fiziksel Eylemler Yöntemi Üzerine”, Yüksek Lisans Tezi, Kadir Has Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, sayfa: 1

https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=vVNzTGHHhjH-u3WMToxQ-iFUUC9eW6i_2MiyDXcyiFbwy0Ko3xq4iRqimPCmup8k

sayfa 94-115 arası: N. Uğur Özüaydın, “Stanislavski Sistemi ve Metot Oyunculuğu”, Mitos-Boyut Yayınları, sayfa: 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133

sayfa 115-116 arası: Saim Güveloğlu, “Öznesiz Bir Süreç Olarak Oyuncu: Fiziksel Eylemler Yöntemi Üzerine”, Yüksek Lisans Tezi, Kadir Has Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, sayfa: 12, 14

https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=vVNzTGHHhjH-u3WMToxQ-iFUUC9eW6i_2MiyDXcyiFbwy0Ko3xq4iRqimPCmup8k

sayfa 116-119 arası: “Tiyatro Oyunculuğuna Dair Temel Öğretiler”

https://eksisozluk.com/tiyatro-oyunculuguna-dair-temel-ogretiler–5278657

sayfa 119-121 arası: Slagjana Vujoshevikj, “Başka Dilde Oyunculuk”, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sahne Sanatları Anasanat Dalı, Yüksek Lisans Tezi, sayfa: 4, 5, 6, 16, 17

http://acikerisim.istanbul.edu.tr/bitstream/handle/123456789/33247/53431.pdf?sequence=1&isAllowed=y

sayfa 121-123 arası: Ömer Kutlu, “Antonin Artaud ya da İmkânsız Tiyatro”

http://omerkutlu.blogspot.com/2008/06/

sayfa 123-131 arası: Çiğdem Kılıç, “Antonin Artaud Ve Şiddet”, Journal of Yasar University, 3(10), 1253-1270, sayfa: 1254, 1255, 1256, 1257, 1258, 1259, 1261, 1262, 1263, 1264, 1265, 1266, 1267

https://journal.yasar.edu.tr/wp-content/uploads/2012/05/no10_vol3_05_kilic.pdf

sayfa 131-132 arası: Slagjana Vujoshevikj, “Başka Dilde Oyunculuk”, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sahne Sanatları Anasanat Dalı, Yüksek Lisans Tezi, sayfa: 18, 19

http://acikerisim.istanbul.edu.tr/bitstream/handle/123456789/33247/53431.pdf?sequence=1&isAllowed=y

sayfa 132-136 arası: N. Uğur Özüaydın, “Stanislavski Sistemi ve Metot Oyunculuğu”, Mitos-Boyut Yayınları, sayfa: 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132

sayfa 137: “Tiyatro Oyunculuğuna Dair Temel Öğretiler”

https://eksisozluk.com/tiyatro-oyunculuguna-dair-temel-ogretiler–5278657

sayfa 137-140 arası: “Metin Çözümleme ve Rol Analizi”

https://mytkn.wordpress.com/2016/03/14/metin-cozumleme-ve-rol-analizi/

sayfa 141-151 arası: “Tiyatro Oyunculuğuna Dair Temel Öğretiler”

https://eksisozluk.com/tiyatro-oyunculuguna-dair-temel-ogretiler–5278657

sayfa 151-221 arası: Erkan Uyanıksoy, “Viola Spolin’in Tiyatro Anlayışı

Ve Dramayı Kullanımı”, Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Entstitüsü Çocuk Tiyatrosu Oyun-Tiyatro-Drama Anabilim Dalı, sayfa: 27-119 arası

https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=ePX_SaJ0b35Gq45swKG3lKjlWR8LR_-a-BkB9n03UtdTQp4MOeMc362SRH7aggia

Paylaş.

Yanıtla