Üniversite Tiyatro Eğitiminde Akreditasyon Çalıştayı

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Mimesis Haber/Maltepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne Sanatları bölümü tarafından düzenlenen”Tiyatro Eğitimi Veren Üniversitelerin Akreditasyon Sorunları ve Çözümler Çalıştayı” 17-18 Ocak 2020 tarihlerinde Maltepe Üniversitesi Marma Hotel İstanbul Asia adlı yerleşkede gerçekleştirilecektir.  Üniversiter tiyatro eğitimindeki önemli konuların (fiziki mekan, uygulama ve kuram dersler, öğrenme çıktıları, müfredat vs.) tartışılacağı çalıştayın, düzenleme komitesindeki akademisyenler aşağıdaki gibidir.

Çalıştay Organizasyonu Akademik Komitesi
• Prof. Selahattin Yıldız (Maltepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı)
• Dr. Öğr. Üyesi Zerrin Yanıkkaya (Maltepe Üniversitesi GSF Sahne Sanatları Bölüm Başkanı)
• Prof. Dr. Kerem Karaboğa (İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tiyatro Eleştirmenliği ve
Dramaturji Bölüm Başkanı)
• Prof. Dr. Dilek Zerenler (Konya Selçuk Üniversitesi Dilek Sabancı Devlet Konservatuvarı
Müdürü)
• Doç. Dr. Özlem Belkıs (Dokuz Eylül Üniversitesi GSF Sahne Sanatları Bölümü)
• Doç. Dr. Filiz Çevik Tan (Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi GSF Sahne Sanatları Bölüm Başkanı)
• Dr. Öğr. Üyesi Fatma Keçeli (Düzce Üniversitesi Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Sahne
Sanatları Bölüm Başkanı)
• Dr. Öğr. Üyesi Bülent Sezgin (Beykent Üniversitesi GSF Oyunculuk Bölümü)
• Dr. Öğr. Üyesi Melike Saba Akım Çınar (Maltepe Üniversitesi GSF Sahne Sanatları Bölümü)
• Arş. Gör. Umut Barış Taşdemir (Maltepe Üniversitesi GSF Sahne Sanatları Bölümü)

TİYATRO EĞİTİMİ VEREN ÜNİVERSİTELERİN AKREDİTASYON SORUNLARI VE ÇÖZÜMLER ÇALIŞTAYI

ÇALIŞTAY PROGRAMI: 17-18 Ocak 2020

17.01.2020 Sabah

09:30-09:55        Kayıt ve Buluşma

10:00-10:30        Açılış Konuşmaları

Dr. Öğr. Üyesi Zerrin YANIKKAYA, Maltepe Üniversitesi Sahne Sanatları Bölüm Başkanı

Prof. Dr. Selahattin YILDIZ, Maltepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı

Prof. Dr Belma Akşit, Maltepe Üniversitesi Rektör Yardımcısı

Prof. Dr. Şahin KARASAR, Maltepe Üniversitesi Rektörü (Teşrifleri halinde)

10:30-10:45        Prof. Erol İPEKLİ (Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Müdürü)

10:45-12:45        Tiyatro Okulları Birim Ağacı şemasının, UNESCO ve YÖK sınıflandırma tablosu üzerinden tartışılması ve öneriler.

12:45-14:00        Yemek Arası

17.01.2020 Öğleden Sonra

14:00-15:30        Öğrenim çıktıları/Meslek Eğitim yeterlilik çıktıları/Bölüm Yeterlilik çıktılarının değerlendirilmesi ve karşılaştırılması

15:30-15:45        Çay-Kahve Arası

15:45-17:00        Tiyatro eğitimi veren bölümlerin Fakülte, Üniversite ve Yüksek Öğretim Kurumu

                               Kurullarında temsiliyeti.

18.01.2020 Sabah

 10:00-10:30       Prof. Dr. Özer KANBUROĞLU (SATEAD- Sanat ve Tasarım Eğitimi Değerlendirme ve

                               Akreditasyon Derneği Başkanı)

10:30-11:30        Akreditasyon Standartları I: Fiziki Mekân

11:30-11:45        Çay-Kahve Arası

11:45-12:45        Akreditasyon Standartları II: Akademik ve teknik personel

13:00-14:00        Yemek Arası

18.01.2020 Öğleden Sonra

14:00-15:00        Akreditasyon Standartları III: Müfredat

15:00-16:30        Akreditasyonla ilgili ortak sorunları saptamak üzere, çalıştay raporlarının okunması, değerlendirilmesi ve öneriler

16:30-16:45        Çay-Kahve Arası

16:45-17:30        Çalıştay sonuçlarının paylaşılması ve önerilerin karara bağlanması

Paylaş.

Yanıtla