Tiyatro, Performans ve Drama Yazıları

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Bülent Sezgin

Salgın döneminde ortaya çıkan insani kazanımlardan birisi de, her türden bilgi kaynaklarına erişimin demokratikleşmesi yönünde bazı adımlar atılması olmuştu. Yayıncılık alanında da karşılığını bulan girişimler sonrasında, birçok kaynak kamu erişimine süreli ya da süresiz bir şekilde açıldı. Benim de 2015 yılında BGST Yayınları’ndan Oyun-Tiyatro-Drama İlişkisi: Kuram ve Uygulama ve 2020 yılında Çocuklar ve Gençlerle Drama ve Tiyatro adlı iki kitabım okuyucuyla buluşmuştu. İlk kitabıma çok yoğun bir ilgi oluştu ve 3000 adet basılan kitabın birinci baskısı tükendi. İkinci kitabımı da kitapçılar veya internet satış noktalarından temin edebilirsiniz.

Salgın döneminin zamansallığı içerisinde çalışmalarımı düzenlediğim ve entelektüel muhasebe yaptığım bir süreçte, matbu baskı olarak değil de, çevrimiçi erişime açık yeni bir  e-kitap hazırlamaya karar verdim.  Değerli dostlar, Tiyatro, Performans ve Drama Yazıları adlı 340 sayfalık açık arşiv ve ücretsiz e-kitabımda 2010 ve 2020 yılları arasında yapmış olduğum tüm akademik, sanatsal ve pedagojik çalışmalarımı bir seçki haline dönüştürerek kamuoyunun erişimine açmış bulunuyorum. Bilindiği üzere 2009 yılında Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde başladığım doktora serüvenim 2014 yılında tamamlanmıştı. Boğaziçi Üniversitesi Oyuncuları (BÜO) ve Boğaziçi Gösteri Sanatları Topluluğu’ndaki entelektüel derinlikli tiyatro ve kültür sanat deneyimimi, DTCF Tiyatro geleneğiyle kesiştirince, ortaya epeyce yazı çizi işi çıkardığımı fark ettim.

Tiyatro, Performans ve Drama Yazıları kitabında okuyacağınız yazılar 2010 ve 2020 yılları arasında Mimesis Tiyatro Çeviri Araştırma Dergisi geleneğinden gelen tiyatrocuların oluşturduğu Mimesis Sahne Sanatları Portali’nde yayınlanmış 47 adet seçilmiş yazımdan oluşmaktadır.

E-kitap açık arşiv çalışmamı hazırlarken, Mimesis Sahne Sanatları Portali’nde yayınlanan tüm yazılarımı tarihsel sıralamaya göre değil, tematik bir bütünlük içerisinde dört ana kategoride toparladım. Bu sayede okuyucu ve araştırmacılar açısından bir sadelik oluşturmak istedim. Son on yıl içerisinde yazılarıma kaynaklık eden çalışmalar aşağıdaki başlıklar altında toparlanabilir.

 • tiyatro, drama ve performans kuramı üzerine yaptığım entelektüel araştırmalar,
 • ulusal veya uluslararası tiyatro festivalleri,
 • akademik veya sivil toplum alanına dair projeler,
 • AB ve Erasmus projeleri,
 • kitap okuma notlarım,
 • üniversite ders notlarım
 • atölye çalışması raporlarım
 • performans alanıyla ilgili özet çeviriler,
 • eleştiri yazıları,
 • eğitim kurumlarında yapılan tiyatro ve drama çalışmaları,
 • amatör ve alternatif tiyatro projeleri,
 • tiyatro örgütlenmeleri,
 • çalıştay ve konferanslar,
 • güncel kültür-sanat gelişmeleri hakkında serbest köşe yazıları

Kitabı https://www.mimesis-dergi.org/2020/06/tiyatro-performans-ve-drama-yazilari/ linkinden  ücretsiz bir şekilde indirebilirsiniz.

Yazılarda oldukça anlaşılır bir dil kullanmaya, entelektüel işçilik yaparak olgulara dayalı raporlama yapmaya ve eleştirel analizden taviz vermemeye gayret gösterdim. İstiyorum ki, tiyatro ve dramaya ihtiyacı olan öğrenciler, öğretmenler, akademisyenler, araştırmacılar ve toplumun her kesiminden insanlar bu çalışmamdan yararlansın. 2010 sonrasındaki tiyatro ve drama araştırmaları alanına küçük bir katkı yapabilirsem ne mutlu bana!

Bilginin paylaştıkça çoğalacağına ve akademik üretimin de toplumsal bağlar kurularak zenginleşeceğine yürekten inanan bir insan olarak, herkese iyi okumalar diliyorum. Umuyorum pandemi sonrası dönemde tiyatroya ve dramaya gönül vermiş birçok kesim, canlı derslerde ve uzaktan eğitimdeki senkron ve a-senkron eğitimlerinde bu çalışmamdan yararlanacaktır. Çalışmayı yayına hazırlama sürecindeki desteğinden dolayı Savaş Yıldırım’a ve Mimesis Sahne Sanatları Portali gönüllülerine çok teşekkür ediyorum.

Paylaş.

Yazarın bütün yazıları için: Bülent Sezgin

Yanıtla