Ömer Faruk Kurhan’a Dair 

Pinterest LinkedIn Tumblr +

 

Ömer Faruk Kurhan Mimesis Dergi ve Portal’in kurucu kadrosunun öncü ismi…

Kendisi sahne sanatları alanında hem teori hem de pratik alanda mücadele vermiş; ortaya hatırı sayılır nitelikte ürünler koymuş müstesna aydınlarımızdan biri. Dahası çok yönlü bir entelektüel. Elbette onu bu yazıyla uzun uzadıya anlatmak pek doğru değil. Ancak dostlarının ve yollarının kesiştiği insanların taziye mesajlarıyla Ömer Faruk Kurhan’ın portresine dair birtakım izlenimler çıkarmak mümkün…  

Tiyatromuzun Osmanlı’dan Cumhuriyet’e geçiş sürecini anlatan önemli tarihsel oyunlardan BGST Tiyatro’nun Kim Var Orada Muhsin Bey’in Son Hamlet’i oyunu ardından, otuz beş yıllık yol arkadaşı Cüneyt Yalaz oyun sonrası seyirciye şöyle seslendi:

“Ömer, sadece bir tiyatronun kurucularından biri ya da Kardeş Türküler’in fikri altyapısını kuran kişi ya da bir kültür sanat çevresinin kurucu aklı değildi aynı zamanda Türkiye’de yaşayan çok önemli bir aydındı. Kendisinin hemen hemen bütün oyunlarımızda olduğu gibi bu oyunda da hem yazım hem de kuruluş aşamasında çok büyük emeği var. Ama hiçbir zaman sahneye çıkmadı. Her zaman arkadaydı, arkamızdaydı. Alkışları bugüne kadar hep biz aldık… Bugünse biz onu alkışlayalım…” BGST TİYATRO

Pek çok insanın severek dinlediği Kardeş Türküler’in bugüne kadar yaşamasını sağlayanlardan birisi yine Ömer Faruk Kurhan:

“Kardeş Türküler” fikrini ilk kez gündeme getiren, o günden bugüne çok değerli önerileriyle bizlere yol gösteren; tiyatrocu, yazar, yayıncı dostumuz, danışmanımız, ağabeyimiz…” KARDEŞ TÜRKÜLER

Bağrından çıktığı Boğaziçi Üniversitesi Oyuncuları ile bağını hiçbir zaman koparmaz. Gençlerin bağımsız bir sanat emekçisi olması yolundaki serüvenine hep katkıda bulunur:

“Kendisinin bu zamana kadar kulüp çalışmalarımıza ve amatör tiyatro çevrelerine yaptığı katkıları ve verdiği destekleri unutmayacağız.” BÜO

Aynı şekilde çok yönlü bir sanat eğitiminin de öncüsü olduğunu Boğaziçi Üniversitesi Folklor Kulübünün mesajından anlayabiliriz. Zira özgün dans tiyatrosu projelerinin de mimarıdır:

“Amatör sanat çevrelerine ve kulüp çalışmalarımıza destekleriyle tanıdığımız…” BÜFK

İçerisinde yer aldığı sanatsal üretimlerini her zaman bir kamusal sorumluluk olarak da görür ve halkın sanat eğitimi konusunda da deneyimlerin paylaşılmasına önem verir. Satırlarını okuduğunuz Mimesis Portal ve içerisinden çıktığı Mimesis Dergi bunun ispatı niteliğindedir.

“Amansız, acı bir kayıp daha.  Bilhassa tiyatroda, alternatif arayıştakiler için bir rehber olmuştu. Yazılarıyla olsun, Mimesis Dergi BGST Tiyatro, BGST Yayınları, Kardeş Türküler gibi tohum değerinde kolektiflerle olsun, hatırı sayılır izler bıraktı. Minnettarız. Bu vesileyle Agon Dergisinin (90’lar tiyatro mevsimlerinde görülen yeni seçeneklerin vs. açığa çıkan yeni eğilimlerin tartışıldığı) Alternatif Tiyatro özel sayısı için, Ömer Faruk’un Boğaziçi Üniversitesi Oyuncuları’nı temsilen yolladığı ekteki incelikli değerlendirmesini paylaşmak istedim. @agontheatre, 8. sayı, şubat 1996]” DRAMATURG ve EDİTÖR İNÖNÜ BAYRAMOĞLU 

Bağımsız bir kültür sanat hareketinin inşası uğrunda emek, cesaret ve dürüstlükle  yoğrulmuş bir yapının, Artizan’ın da öncüsüydü Ömer Faruk Kurhan:

“Yaşamını özgürlükçü bir kültür-sanat hareketinin oluşumuna adamış, toplumsal aydınlanma yoluna ışık tutan örnek bir kültür-sanat emekçisiydi.” ARTİZAN

Yalnızca üretim değil örgütlenme konusunda da bir o kadar emek vermiş, belki de günümüzde eşine az rastlanır bir entelektüel portresinden bahsettiğimizi aşağıdaki mesajdan anlayabiliriz.

“Kurhan, entelektüel üretimi ile sanat alanında faaliyet gösteren emekçileri bir araya getirmek için gösterdiği çabaları birbirinden ayrı tutulamayacak müstesna bir kişiydi. Bizler, İTÜ Güzel Sanatlar Bölümü Tiyatro Topluluğu, Atölye, İTÜ Taşkışla Sahnesi çatısı altında tiyatro çalışmaları yapmış kişiler olarak onun katkılarından daima istifade ettik ve onu her daim, teori ve pratik düzeyinde sanat faaliyetlerine yön veren, demokrasi, özgürlük, eşitlik temelinde bir toplumsal yaşamı var edebilmek için mücadele eden sebatkâr bir emekçi olarak hatırlayacağız. Yayınları ve anılarıyla, bizlere ve bizden sonraki nesillere yol gösterici olmaya devam edecektir.”  İTÜ GÜZEL SANATLAR BÖLÜMÜ TİYATRO TOPLULUĞU, ATÖLYE, İTÜ TAŞKIŞLA SAHNESİ ÇATISI ALTINDA TİYATRO YAPMIŞ ARKADAŞLARI

Aydınlanmacı entelektüel emeğini her zaman özgürlükçü ve demokratik bir toplum hedefine adamıştır.

“Ömer gitti, hakkaniyetli kardeşlik mücadelemiz sürüyor / Ömer çûye, têkoşîna me ya ji bo hevaltiya bi heqiyê didome.” BARIŞ AKTİVİSTİ AKADEMİSYEN TUNA ALTINEL 

“Bağımsız feminist kadın örgütlenmesinin gerekliliğini savunan ve bu yönde her zaman desteğini hissettiğimiz Ömer Faruk Kurhan’ı kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz. (…) dostluğunu hiç unutmayacağız.” FEMİNİST KADIN ÇEVRESİ

“Sevgili Ömer Faruk.. Sen gidemezsin, burdasın, biz neredeysek orda!” SOSYOLOG, YAZAR PINAR SELEK

Ömer Faruk Kurhan aramızdan ayrılsa da, toplumsal aydınlanma uğrundaki mücadelesi hala hayatta.

Hürmetle…

 

 

 

 

 

Paylaş.

Yazarın bütün yazıları için: EDİTÖR

Yanıtla