Vergi Mükellefi Tiyatro İşletmeleri Görmezden Geliniyor

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Tiyatromuz Yaşasın inisiyatifi Kültür ve Turizm Bakanlığı’na yazdığı açık mektupla, tiyatro işletmelerinin vergi veren, istihdam yaratan birer ticari kurum olduğunu hatırlattı. Faaliyet alanlarının ısrarla teşvik, kredi vs kullanımına kapalı bırakıldığını belirtti ve bu uygulamadan vaz geçilmesini talep etti:

VERGİ MÜKELLEFİ TİYATRO İŞLETMELERİ GÖRMEZDEN GELİNİYOR!

16 Mart 2020 tarihi itibariyle COVİD-19 gerekçesi ile öncelikli olarak kısıtlama ve kapanma getirilen sektörlerin başında kültür sanat sektörü de vardı. Tiyatro, sinema ve konser salonları, sanat galerileri ile sahne sanatları alanındaki etkinlikler ve organizasyonlar, bu kapsamda toplum sağlığı için alınan bu karara tereddütsüz uydu. Bu süreçte sadece İstanbul’da 8 tiyatro salonu kapandı. Birçok meslektaşımız dekorunu, müzik aletini veya kitaplarını elden çıkarttı. Tasarımlarını ve performanslarını sahne üzerinde görmeye alışkın olduğumuz bazı meslektaşlarımız oyun afişlerinin tıpkıbasımlarını seyircilerine satarak ayakta kalmaya çalıştı. Ne acı ki bazı meslektaşlarımız ise içine girdikleri ekonomik kriz yüzünden intihar etti…

Biz özel tiyatrolar ve sosyal güvenceden yoksun kayıt dışı çalışan bağımsız tiyatrocular olarak Tiyatromuz Yaşasın İnisiyatifi çatısı altında ekonomik ve sosyal sorunlarımıza çözüm bulmak üzere T.C Kültür ve Turizm Bakanlığı ile görüşmelere başladık. Belirlediğimiz başlıklar altında Sayın Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy’dan öncelikle faaliyet alanlarımızı ifade eden Nace kodlarımızın Bakanlık tarafından hibe ve teşvik kapsamına alınmasını istedik. Çünkü faaliyetlerimiz kapsam dışında tutulduğundan Ticaret odalarının o dönem verdiği kredilerden bile yararlanamadık.

Tüm bu süreç içerisinde Bakanlığımızın pandemi dönemine özel verdiği proje destekleri dışında hiçbir hibe ve teşvikten yararlanamadık. Tiyatro işletmelerinin büyük kısmı vergi mükellefi olup ticaret odalarına kayıtlı teşekküllerdir; istihdam sağlamakta ve vergi ödemektedirler.

31460 sayılı 20 Nisan 2021 tarihli Resmi Gazete’de; 91.01 Kütüphane ve arşivleri, 91.02 Müzelerin faaliyetleri, 91.03 Tarihi alanlar ve yapılar ile benzeri turistlik yerlerin işletmesi, 91.04 Botanik bahçeleri, hayvanat bahçeleri ve tabiatı koruma alanları ile 93.13 ve 93.19 Spor faaliyetleri Ticaret ve Sanayi Bakanlığı’nın Hibe ve Teşvik kapsamına girdi.

Bu yönetmelikte Özel Tiyatrolara ile sahne sanatları ve görsel sanatlar alanında faaliyet gösteren işletmelere maalesef yer verilmedi!

Özel Tiyatrolar, Sahne Sanatları ve Görsel Sanatlarla İlgili İşletmelerin faaliyetlerini kapsayan Nace kodları;

90.01.14 Canlı tiyatro, opera, bale, müzikal, konser vb. yapımların sahneye konulması faaliyetleri (illüzyon gösterileri, kukla gösterileri ve kumpanyalar dâhil)

90.01.15 Orkestra ve bandoların faaliyetleri

90.01.16 Bağımsız müzisyen, ses sanatçısı, konuşmacı, sunucu vb.lerin faaliyetleri (müzik grupları dâhil)

90.01.18 Bağımsız aktör, aktris ve dublörlerin faaliyetleri

90.01.20 Sirklerin faaliyetleri

90.02.11 Gösteri sanatlarına yönelik yönetmenlerin ve yapımcıların faaliyetleri

90.03.09 Yazar, bestekâr, heykeltıraş, ressam, karikatürcü, gravürcü, ebru sanatçısı vb. bireysel sanatçıların faaliyetleri (hakkakçılık, hattatçılık, eşya ve motif süslemeciliği – tezyinatçılık – dâhil)

90.04.01 Sanat tesislerinin işletilmesi (sanat galerileri, konser ve tiyatro salonları ve diğer sanat tesisleri)

Sektörümüze ait bu kodların 20 Nisan 2021 tarihli yönerge değişikliğinde yer almamasına hiçbir anlam veremiyoruz!

Daha vahim olanı ise; bahsi geçen faaliyet kolları KOSGEB-DÜNYA BANKASI-JICA iş birliği ile 4 Ocak 2022 tarihinde açıklanan Mikro Ve Küçük İşletmelere Hızlı Destek Programı’ndan yararlanırken, sinema yapımcıları bu programa dâhil edilirken, özel tiyatrolar ile sahne sanatları ve görsel sanatlar alanında faaliyet gösterenler neden kapsam dışında bırakılıyor?

Ödenemeyen kiralar, biriken SGK prim borçları, üst üste binen vergiler gibi birçok borçla, zamlanan elektrik, doğalgaz faturalarıyla yüzleştiğimiz bu dönemde Bakanlığımızın koruması ve güvencesi altında ihtiyacımız olan hibe ve teşvikler kapsamına alınmayı beklediğimizi ve bekleyeceğimizi kamuoyuna saygıyla duyururuz.

Tiyatromuz Yaşasın İnisiyatifi

Paylaş.

Yanıtla