Uluslararası Tiyatro Araştırmaları Konferansı: Kökler

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Uluslararası Tiyatro Araştırmaları Derneği (UTAD) ve Ankara TED Üniversitesi iş birliğiyle gerçekleştirilen Uluslararası Tiyatro Araştırmaları Konferansı: Kökler temasıyla bu yıl ilk kez düzenleniyor. Prof. Dr. Ayşegül Yüksel, Prof. Dr. Joe Kelleher ve Prof. Paul Innes’in davetli konuşmacı olduğu konferansa, Türkiye’den ve farklı ülkelerden çok sayıda araştırmacı katılıyor.

Konferans programına http://www.utadconference.com/ adresinden ulaşabilirsiniz.

Konferans tebliğ çağrı metni şu şekilde gerçekleşmişti:

Tiyatronun kökeninin insanlık tarihi kadar eski olduğu düşünülmektedir. İster çevresini anlama veya taklit etme, evrenin içinde kendi varlığını anlamaya çalışma, insanların geçmişteki davranışlarını ve olaylarını yeniden canlandırarak ölümü aşma veya sadece biraz eğlenmek için olsun, tiyatro, anlam oluşturmanın ve insanın vazgeçilmez bir parçası olmuştur.

Antik amfitiyatrolar, orta çağ platform sahneleri, açık ve kapalı tiyatrolardın üç cepheli sahneleri, sahne önü kemerli sahneler, forum tiyatroları, sokaklar, belediye binaları, kasaba çayırları, kraliyet sarayları, soyluların ve sıradan insanların evleri ve daha birçok geleneksel ve geleneksel olmayan açık ve kapalı mekan, hepsi izleyicilerini eğitmeyi ve eğlendirmeyi amaçlayan tiyatroların ve dramatik geleneklerin kökenine tanık olmuştur.

Seyirlik köy oyunları, Sanskritçe tiyatro, Çin tiyatrosu, Japon No oyunları, Eski Mısır ve Yakın Doğu’daki ritüeller, Eski Türk toplumlarındaki destansı gösterimler, antik Yunan komedisi ve trajedisi, Roma komedisi ve trajedisi, klasik drama, gerçekçi drama, sembolik drama, post-dramatik tiyatro, hepsi ya yerel ya da küresel tarihsel koşulların, sanatsal hareketlerin ya da teknolojik yeniliklerin bir sonucu olarak ya da bunlara bir tepki olarak ortaya çıkmıştır. Bu nedenle, dünyanın Doğu, Batı, Güney veya Kuzey bölgelerindeki tiyatroların kökenlerinin incelenmesi, yalnızca tiyatro tarihinin değil, insanlık tarihinin kendisinin de incelenmesidir.

Uluslararası Tiyatro Araştırmaları Derneği (UTAD) olarak, köken hikayemizin bir parçası olarak, derneğimizin açılış konferansı için aşağıdaki konularda (ve/ya bunların kesişim noktalarında) 20 dakikalık bildiri özetlerinizi beklemekteyiz:

• Tiyatronun kök(en)leri
o Antik
o Orta Çağ
o Yeni Çağ
o 18. yüzyıl
o 19. yüzyıl
o 20. yüzyıl
o Çağdaş

• Tiyatro çalışmalarının kök(en)leri
o Bölüm tarihçeleri

• Tiyatro, gösteri sanatları ve tiyatro çalışmalarının kök(en)lerindeki kişiler
o Oyuncular
o Yönetmeler
o Çevirmenler
o Akademisyenler

Tiyatronun kök(en)leri ve
o Sınıf
o Toplumsal Cinsiyet
o Irk
o Çevrebilim
o Posthüman çalışmalar
o Engellilik çalışmaları

• Çeviri/uyarlama ve tiyatronun ve veya tiyatro çalışmalarının kök(en)leri

• Çeşitli uyarlama araçlarında tiyatronun (yeniden) anlamlandırılmasının kök(en)leri
o Film
o Televizyon
o Çizgi film
o Müzik
o Yeni Medya

2023 yılında 100. yılını kutlayacak olan Türkiye Cumhuriyeti’nin kökenlerine ev sahipliği yapan ve 1958 yılında Ankara Üniversitesi bünyesinde ilk Tiyatro Bölümü kurulan Ankara’da sizleri 14-16 Eylül 2023 tarihlerinde ağırlamak bizleri mutlu edecektir.

 

Paylaş.

Yanıtla