3.Uluslararası Sanat Sempozyumu

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Mimesis Haber/ Tiyatro, sahne sanatları alanını da ilgilendiren bilimsel bir sempozyumu okuyucularımızın dikkatine sunuyoruz.

Kocaeli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi tarafından gerçekleştirilen Uluslararası Sanat Sempozyumu’nun (IARTSYMP: International Art Symposium) üçüncüsü 13-17 Mayıs 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir. Sempozyumun temel teması “Küreselleşme ve Sanat” olarak belirlenmiştir.

Sempozyum, farklı disiplinlerden ulusal ve uluslararası sanatçı, akademisyen ve tasarımcılara açıktır. Etkinlik, disiplinlerarası yaklaşımla bilimsel ve sanatsal bir açılım ortaya koymayı hedeflemektedir. Küreselleşme, sanat ve sanat eğitimi, küreselleşmenin sanata ve eğitimine etkileri, halk sanatı, sanat psikolojisi, kamusal alanda sanat, kent hafızası, sanat üretimleri ve gösterimlerinde karşılaşılan sorunları, akademik alanda üretilen çalışmaları ortaya koyma, yeni çözüm önerileri geliştirebilme ve tartışabilme amacını taşımaktadır. Etkinlik, yüz yüze ve çevrimiçi olarak Microsoft Teams platformu üzerinde gerçekleştirilecektir.

Kapsam
Sempozyum kapsamında güzel sanatlar, sanat eğitimi, tasarım ve ilgili araştırma alanları ve bu alanların bilim dallarındaki çalışmalar kabul edilecektir. Sempozyumda yapılacak sunum ve görüşlerden elde edilecek sonuçlarla sanat ve bilim çerçevesinde ulusal ve uluslararası alanda yeni araştırma ve tartışmaların disiplinlerarası çalışma olanaklarını buluşturmayı umut etmekteyiz. Bu kapsamda katılımcılar, sanatın çeşitli alanlarındaki kuramsal veya uygulamalı çalışmalarını, sözlü veya poster bildiri olarak sunabilir ve/veya sempozyum sergilerine eserleriyle katılabilirler. Tam metin bildirileri, e-kitap olarak basılacak ve yayınlanacaktır.

Sempozyum kapsamında Jürili Karma Sergi ve Kişisel Sergiler gerçekleştirilecektir. Sergiler sempozyum web sitesinde, çevrimiçi olarak yer alacaktır.

Not: Sempozyumumuz Doçentlik kriterlerine uygundur.

Alanlar
•    Resim, Heykel, Seramik, Cam, Baskı Sanatları
•    Grafik, Fotoğraf, Çizgi Film ve Animasyon, Sinema, Video, Görsel Sanatlar
•    Sanat Tarihi, Müzecilik, Restorasyon
•    Sahne Sanatları, Oyunculuk, Dramatik Yazarlık, Sahne Tasarımı
•    Müzik, Müzikoloji, Performans, Müzik Kuramları, Kompozisyon
•    Tekstil, Moda Tasarımı
•    Geleneksel Türk Sanatları
•    Mimarlık, İç Mimarlık

Konu Başlıkları
•    Küreselleşme
•    Sanat ve Sanat Eğitimi
•    Küreselleşmenin Sanata ve Eğitime Etkileri
•    Halk Sanatı
•    Bağımsız Sanat Sorunları
•    Bilim ve Sanat
•    Çocuk ve Sanat
•    Dünyada Sanat ve Sanat Eğitimi
•    Sanat ve Yeni Medya Teknolojileri
•    Disiplinlerarası Çalışmalar
•    Ekonomi ve Sanat
•    Güncel Yaklaşımlar, Güncel Çalışmalar
•    Kamusal Alanda Sanat
•    Kentleşme ve Sanat
•    Sağlık ve Sanat
•    Sanatsal Performans
•    Sanat Etiği, Hukuku ve Eser Hakları

Konferans web sayfası için https://iartsymp.org/

Paylaş.

Yanıtla