MİMESİS 15

İçindekiler
Mimesis 15 Üzerine
Suzuki Tiyatrosu
-Gelenekten Geleceğe, “Kültür-içi”den Kültürlerarasılığa Tadashi Suzuki’nin Tiyatrosu / Özlem Hemiş Öztürk
-Suzuki Tadashi’nin Teatral Füzyonu / Yukhiro Goto
-Suzuki Eğitimi / Paul Allain
-Japon Tiyatrosu Bağlamında Suzuki’nin Çalışması / Yasanuri Takahashi
-Postmodern Tiyatro’da Kültürlerarası Yönler ve Çehov’un “Üç Kızkardeş”inin Japon Versiyonu / Erika Fischer-Lichte
-Tadashi Suzuki “Söz Bedenin Bir Edimidir” / William O. Beeman
-Yeniden Düşünmek Zorunda Olduğunuz Tiyatro / Robert Wilson
-Ayakların Grameri / Suzuki Tadashi
-Yunan ve Asya Dramasını Birleştirmek ve Suzuki Tadashi’nin Tiyatrosu: Japonya’dan Bizi Zenginleştiren Bir Katkı / Marianne McDonald
Tiyatro Bağlamında Kültürel Çoğulculuk (2)
-Karşılıklı Kültürel Tiyatro Uygulamalarının Topografyasına Doğru / Jaqueline Lo ve Helene Gilbert
-Seminer: Osmanlı Tiyatrosu Tarihçiliğine Eleştirel Bir Bakış Denemesi / Boğos Çalgıcıoğlu ve Fırat Güllü
-“Günbatımında Tadori” / İkna Sarıaslan
Bir Oyun: Gülüşün Güller Açsın
-“Gülüşün Güller Açsın” Üzerine Notlar / Cüneyt Yalaz
-“Gülüşün Güller Açsın” Dramaturji Notları / Cüneyt Yalaz ve Uluç Esen
-Yazarın “Gülüşün Güller Açsın” Kitabı İçin Yazdığı Önsöz / Ömer F. Kurhan
16. Uluslararası İstanbul Tiyatro Festivali’nden Yansımalar
Dikmen Gürün ve Leman Yılmaz ile Söyleşi
Panel: Türkiye’de Tiyatro Yayıncılığı
-Konuşma: Brecht’in Anti-Metafizik Tiyatrosu / Dr. Frank Raddatz
-Konuşma: Commédie Française / Muriel Mayette
-Çıplak Ayaklar Kumpanyası ile “Engin-Ar” Gösterisi Hakkında Söyleşi / Gökhan Gökçen
-Kerem Kurdoğlu ile Söyleşi / Fırat Güllü
-…İsimler Evine Hoş Geldiniz… / Berna Kurt
-“Geyikler Lanetler”e Dair / Selen Korad Birkiye
-“harS” Üzerine / Zeynep Günsur
-Bir Molière Arkeolojisi Girişimi: Gelenek, Özne ve Toplumsal Eleştiri / Fırat Güllü
-“Engin-Ar” / Gökhan Gökçen
-“Sonsuza İskele” / Berna Kurt
-Hotel pro Forma – “Operation Orfeo” / Bahar Karlıdağ
-Homo Scriptus, Homo De-scriptus, Homo Descriptus / Şafak Uysal
-“Dependences Independences-İlişkisiz Temas” / İlyas Odman
İstanbul Amatör Tiyatro Günleri 2008’den İki Panel
-Dosya Hakkında / Bülent Sezgin
-Panel: Çocuklar ve Gençlerle Tiyatro
Panel: Üniversitelerde ve Konservatuvarlarda Tiyatro Eğitimi
Özen Yula Üzerine
-Kenardaki İnsanların Gözünden Yaşadığı Döneme Tanıklık Eden Bir Yazar: Özen Yula / Burç İdem Dinçel