MİMESİS 3

İçindekiler
Mimesis 3 Üzerine
Mimesis 3-Sekter Bir Tiyatro / Eugenio Barba
-“Cesaret Ana ve Çocukları” Dramaturji Notları / Bertolt Brecht
-Berliner Ensemble ile Söyleşi
-Yoksul Bir Tiyatroya Doğru / Jerzy Grotowski
-Tiyatro Bir Karşılaşmadır / Jerzy Grotowski
-Federico Garcia Lorca ile Söyleşi
-Tiyatroda Ekim Devrimi / Vsevolod Meyerhold
-Biyomekanik / Vsevolod Meyerhold
-Görselleştirme, Dil ve İçkütüphane / Sam Shapperd
-Stanislavski’nin Mirası / Konstantin Stanislavski
-Sempozyum: Satıcının Ölümü
-Fütürizm ve Tiyatro / Flippo Tomasso Marinetti
-Fütürist Senografi (Manifesto) / E. Prampolini
-Fütürist Sentetik Tiyatro (Bir Manifesto) / F.T. Marinetti-Bruno Corra- Emiliano Setimelli
-Fütürist Hava Tiyatrosu / Fedele Azari
-Fütürist Oyunlar
Oyuncu ve Seyirci / Hakan Gürel
Oyuncu ve Mekan / Ömer F. Kurhan
Macbeth Deneyi / A. Cüneyt Yalaz
Dionysos Ritüelleri’nden Tragedya ve Komedyaya / Okan Yücel