Tülin Sağlam ile Gavin Bolton Drama Atölyesi

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Mimesis Haber- 26 Şubat 2011 tarihinde Terakki Vakfı Okullarının düzenlediği Yaratıcı Drama Köprüsü Sempozyumu adlı etkinlikte, Doç. Dr. Tülin Sağlam’ın Gavin Bolton Drama yaklaşımı adlı atölye çalışmasına katıldım. Bilindiği üzere İngiliz drama kuramcısı ve uygulamacısı Gavin Bolton drama alanında sürekli referans yapılan ekol olmuş kişilerden birisidir. Gavin Bolton özelikle drama formlarının sanatsal bir deneyim süreci ile birlikte yapılandırıldığında etkili olacağını savunan birisidir. Dramanın bağımsız bir sanat disiplini içinde yorumlanması gerektiğini önerir.

Doç. Dr. Tülin Sağlam’ın yaptırdığı atölye çalışmasına 30 kişi katılım gösterdi. Katılımcıların büyük bir çoğunluğunun daha önceden drama çalışması deneyimi vardı. İlk olarak temel bir tanışma oyunu oynandı. Oyunda herkes kendi ismini farklı bir ritim ya da hareket kalıbı içinde söyledi. Oyunda kural gereği herkes kendinden öncekilerin yaptığı her isim söylemeyi taklit etmek zorundaydı. Hem taklit becerisini hem de hafızayı zorlayan bu oyundan yola çıkarak gruplar oluşturuldu. Gruplar isim söyleme oyunundaki hareketlerden feyz alarak bir imge ürettiler.  Örneğin gruplar bir saatin çalışmasını, yaşam ve ölümü, düğün atmosferini, doğanın canlanışını imleyen doğaçlamalar yaptılar. Daha sonrasında yapılan doğaçlamalar sergilendi ve izleyici-katılımcılar yorum ve görüşlerini belirttiler.

Atölyenin ikinci aşamasında Tülin Sağlam, üzerinde tartışma yapılabilecek bir tema önerdi. Tema önerilerden sonra Türkiye’de göç eden çocuklar olarak belirlendi. Tülin Sağlam, Gavin Bolton’un öğrenme ve drama ilişkisine dair yaklaşımını örneklemek için bir uygulama yaptırdı. Önce herkes bir belediyede çalışan kişiler olarak kendisini hayal etti. Belediyenin spor, sanat, basın, suçla mücadele ve hukuk, medya birimleri oluşturuldu. Birimler göç eden çocukların sorunlarını çözmek için önerilerini tartıştılar, bunları liste şeklinde kâğıda yazdılar ve her grup kendi içinde bir sözcü seçti. Daha sonrasında hayali bir basın toplantısı düzenlendi, sözcü olmayan kişiler ise belediyedeki basın toplantısına katılan halkı temsil etti. Tülin Sağlam ise atölye lideri olarak moderatörlük görevini üstlendi. Sözcülerin sunumundan sonra soru-cevap bölümüne geçildi. Halkın taleplerinin elit seçkinler tarafından farklı gözle algılanması zaman zaman ti’ye alınan bir konu oldu. Daha sonrasında ise, halkın gerçek taleplerini öğrenme amacıyla herkes tutuklu bir çocukmuş gibi kendini düşünerek bir mektup yazdı. Mektupta, “kaç yıldır ve neden oradasın, oradan çıktığında sana nasıl bir yardım yapılmasını istersin” sorularına yanıtlar verildi.

Atölye sonunda Tülin Sağlam, Gavin Bolton yaklaşımının temelde öğrenme deneyiminin çeşitliliğine vurgu yaptığını belirtti. Meseleye içeriden ve dışarıdan bakabilmek, kiminle ve hangi mekânla çalışma yapıldığının farkında olmak, rol yapmak değil rolün içinde olmak ve atmosfer oluşturmak; değişim yaratabilecek bir drama eğitiminin temeli olarak açıklandı.  Tülin Sağlam’ın öncü drama uzmanlarından Gavin Bolton yaklaşımını Türkiye’li bir söylem içinde ve oldukça dinamik bir üslupla anlatması bence oldukça olumluydu. Atölye sonunda tüm katılımcılara sertifikaları dağıtıldı.

Mimesis Haber/Bülent Sezgin

Paylaş.

Yanıtla