UDS 2011 İstanbul’da Yapılacak

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Türkiye 13. Drama Liderleri Buluşması ve Ulusal Drama Semineri – 2011

24 – 26 Haziran 2011  Maçka / İstanbul

DRAMA EĞİTİMİ

KATILIM

Bildiri ve Poster Sunumu

Buluşmaya drama eğitimi, yaratıcı drama liderlik eğitimi, üniversitelerde drama eğitimi vb. konularında bilimsel kurallar çerçevesinde bildiri ve poster sunulabilir. Bilim kurulu tarafından incelendikten sonra kabul edilebilecek bildiriler ve poster sunumlar PC ortamında, bildiriler en çok 10 A4 sayfa; poster özetleri 2 sayfa (posterler 70×100 ölçüsünde olmalı ve 24 Haziran Cuma sabahı 09.00’da panolara asılmalıdır. Katılımcılara dağıtmak amacıyla, yeterli miktarda A4 ölçüsünde poster kopyasını yanınızda bulundurunuz.), arial 10 biçiminde yazılmalı ve iki kopya çıktı ile e-posta olarak başvuru formu ile birlikte 23 Mayıs 2011 tarihine kadar Oluşum’a teslim edilmelidir. Bildiriler ve poster özetleri seminer kitabında yayınlanacaktır.

Atölye Katılımı

Atölye çalışmalarına katılmak için atölye katılım bedelini ilgili banka hesabına yatırıp, başvuru formu (ya da iletişim bilgilerini dekonta yazıp) ve banka dekontunu Oluşum’a iletmek gerekmektedir. Bir katılımcı sadece bir atölyeye  katılabilir. Atölyeler 4 oturum (12 saat) olup, eşzamanlı olarak yapılmaktadır. Katılımcılara “katılım belgesi” verilecektir.

Atölye Katılım Ücretleri

23 Mayıs tarihine kadar yapılan başvurular;
Normal: 160 TL
Öğretmen/Akademisyen: 150 TL
Öğrenci (Lisans) ve geçmiş UDS atölye katılımcıları: 140 TL
Oluşum Drama Enstitüsü Katılımcıları: 125 TL

22 Mayıs tarihinden sonraki başvurular ayrım yapılmaksızın: 170 TL (Ücretlere kdv dahil değildir.) Herhangi bir nedenle ücret iadesi yapılmayacaktır. Ücret sadece 4 oturumluk atölye katılımı içindir.  Kayıt sırasında kimlik (öğretmen, öğrenci) gösterilmesi gerekir. Atölyelere konuk alınmaz. Diğer etkinliklere herkese açıktır.

Atölye 1

Erken Çocukluk Eğitiminde Drama
Prof. Dr. Aysel Köksal AKYOL (Ankara Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü Öğretim Üyesi / ANKARA)

Erken çocukluk döneminde çocukların sosyal, duygusal, psikomotor, bilişsel ve dil gelişimleri oldukça hızlı olmaktadır. Çocukların gelişimlerini olumlu yönde etkilemek için uygun eğitim ortamlarının hazırlanması gerekmektedir. Bu etkinliklerden birisi de dramadır. Drama tek başına bir etkinlik olarak hazırlanabileceği gibi, diğer etkinliklerle kaynaştırılarak da planlanabilir.  Atölyede, erken çocukluk eğitiminde drama ile ilgili bilgilere drama yaşantıları aracılığıyla ulaşılmaya çalışılacak ve çocukların gelişimlerini destekleme için dramanın etkisi üzerinde durulacaktır. Okulöncesi öğretmenlerine ve okulöncesi alanında çalışanlara yönelik olan atölye uygulamalı olarak yapılacak olup, 30 kişiyle sınırlıdır.
Atölye 2

İlköğretimde Bir Öğretim Yöntemi Olarak Drama
Öğr. Gör. Gülşen YEGEN(AİBÜ Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü Öğretim Görevlisi / BOLU)
İlköğretimde yapılandırmacı yaklaşımla hazırlanmış olan program öğreneni merkeze almaktadır. Öğrenenin merkezde olduğu öğrenim yaklaşımı da, derslerin işlenmesinde aktif öğretim yöntemlerinin kullanımını gerektirmektedir. Bu yöntemlerden bir tanesi de dramadır.  Yapılandırmacı yaklaşımdaki İlköğretim programı sarmal bir yapıda oluşturulmuş olup, derslerin içeriği birbirini bütünlerler. Bu programın bir diğer özelliği de disiplinlerarası yaklaşımda olmasıdır. Disiplinlerarası yaklaşım, bir derste ulaşılan bilgi ve becerilerin, diğer derslerde de kullanılmasını, böylece bütüncül bir yaklaşıma ulaşılmasını sağlamaktadır. Böylece öğrencilerin yaşamla bağlantı kurmaları kolaylaşmaktadır. Bu atölyede İlköğretim Sosyal Bilgiler dersi ünitelerinin, Türkçe, Matematik, Müzik ve Resim dersiyle de ilişkilendirilerek işlemesine yönelik örnek uygulamalara yer verilecektir. Katılımcılar atölyede yapılacak örnek uygulamalardan yola çıkarak, kendi planlarını hazırlayabileceklerdir. Atölye 30 kişi ile sınırlıdır.

Atölye 3

Eğitimde Drama Kuramları
Doç. Dr. Tülin SAĞLAM Ankara Üniversitesi, DTCF Tiyatro Bölümü Öğretim Üyesi / ANKARA
Drama Kuramları Atölyesi: 20. yüzyılın ilk yarısından günümüze dramanın gelişimi, belli başlı İngiliz kuramcı/uygulamacıların görüşlerinin irdelenmesi yoluyla takip edilecektir. Harriet Finlay Johnson’dan Gavin Bolton’a giden bu yolda asal olarak kuramsal bir irdeleme yapılacak, özellikle yola döşenen taşların benzerlik ya da farklılıklarının vurgulanmaya çalışılacaktır.

20. Yüzyıl Başı
John Dewey (1859-1952)
Harriet Finlay Johnson (1871-1956)
H. Caldwell Cook (1885-1939)
Winifred Ward (1884-1975)

20. Yüzyıl Ortası
Peter Slade(1912-2005)
Brain Way (1913-2006)

20. Yüzyılın Ortalarından Bugüne
Dorothy Heathcote (1926-…)
Gavin Bolton (1927-…)

Diğer Önemli İsimlerCecily O’Neill, John O’Toole, Mike Flemming, David Davis, John Sommers, Luke Abbol, Pamela Bowel, David Hornbrook

Atölye 4

Drama Liderliği
Naci ASLAN
Oluşum Drama Enstitüsü Drama Eğitimcisi T.C. MEB Özel Aktif Oluşum Drama Kursu Drama Eğitimcisi / ANKARA
Bu atölyede, bir eğitim-öğretim yöntemi ve bireyin çok yönlü gelişimini destekleyen bir alan olarak drama yöntemini grup çalışmalarında uygulayacak drama lideri/eğitmeni için gerekli olan temel konular üzerine çalışılacaktır.  Drama çalışmasının planlanması, uygulanması ve değerlendirilmesi süreçleri, drama kavramları, drama teknikleri ve lider tavrı üzerinde durulacak atölye uygulamalı olarak yapılacaktır.

Notlar

Kayıt için atölye ücretini ilgili banka hesabına yatırdıktan sonra atölye tercihi Oluşum’a bildirilmelidir.
Oluşum zamanında bildirilmeyen atölye tercihlerinden sorumlu değildir. Atölye tercih değişikliği sadece atölyenin açılamaması halinde yapılabilmektedir. Diğer hallerde tercih değişikliği yapılmamaktadır. Ücrete KDV dahil olmadığından, fatura için %18 KDV de ilgili hesaba yatırılıp, fatura bilgileri Oluşum’a iletilmelidir.  Katılım belgeleri kapanış töreninde dağıtılmakta olup, tören öncesi yapılan belge talepleri yerine getirilememektedir.  Seminer katılım belgesi alabilmek için seminerin tümüne katılmak gerekmektedir.

Seminer Merkezi

Seminer İTÜ Maçka Kampüsü Sosyal Tesis Binası’nda (İTÜ Maçka Kampüsü Teşvikiye, Maçka 80394 İstanbul) gerçekleştirilecektir.

Katılımcılarımızın 24 Haziran 2011 Cuma günü saat 09.00’da İTÜ Sosyal Tesis Binası’nda olmaları gerekmektedir.

Bilgi için

Oluşum Drama Enstitüsü
Büklüm Sokağı No: 22/5 Kavaklıdere 06660 Ankara
Tel. 0 312 417 84 56      Faks. 0 312 418 72 04
Gsm. 0 505 780 57 11 – 0 537 596 15 52
www.olusumdrama.com

Paylaş.

Yanıtla