Yaratıcı Drama Köprüsü Sempozyumu Tamamlandı

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Yaratıcı Drama Köprüsü Sempozyumu Basın Bülteni

Terakki Vakfı Okulları, yaratıcı drama ve eğitim için tiyatro uygulamalarını diğer okullardaki öğretmen ve öğretmen adaylarıyla paylaşarak yaratıcı drama alanına katkıda bulundu ve yeni köprüler kurdu.

Hızla değişen dünyamızda çağın bir gereksinimi olarak eğitim sistemleri de sürekli sorgulanmakta. Bu sorgulayış eğitimde yeni uygulayış, yeni anlayış ve bu bağlamda yeni yaklaşımları beraberinde getirmekte. 2006 yılında yeniden düzenlenmeye çalışılan eğitim programlarıyla öğretmen merkezli otoriter anlayışın kalıpları kırılmış şimdilerde üzerinde çok konuşulan, öğrenciyi merkeze alan, baskıcı unsurlardan uzak, aktif, yaparak yaşayarak öğrenmeye imkân tanıyan öğrenme modellerinin kapıları açıldı. Eğitimdeki bu yeniliklerin ışığında, öğrenciyi eğitimin merkezine alan, yaşantı temelli ve yaparak yaşayarak öğrenmelere olanaklar tanıyan, öğretmene rehber rolü veren birçok öğrenme-öğretme yöntemi uygulanmakta. Bu yöntemlerin ilk öne çıkanı ise “Yaratıcı Drama”. Yaratıcı dramanın yaygınlaşması ve doğru tanınmasında bu alanda çalışan, ürün veren kurum ve kişilere görevler düştüğüne inanılmakta. Terakki Vakfı Okulları da, 26 Şubat 2011 tarihinde “Yaratıcı Drama Köprüsü” adlı bir sempozyum düzenledi.

Bu sempozyum programında, beş yıldır Terakki Vakfı Okulları’nda yapılan yaratıcı drama ve eğitim için tiyatro uygulama örnekleri, İstanbul, Kocaeli, İzmir, Bursa, Ankara’dan öğretmen ve öğretmen adaylarıyla paylaşıldı. Sempozyumda yer alan sözlü sunum, poster sunum ve atölye çalışmalarıyla katılımcılar, deneyimlerini aktarma fırsatı buldu. Böylece İstanbul’da ilk kez bir okul, drama alanında kendi eğitim yaşantılarını beş farklı ilden gelen 145 katılımcıyla paylaşıma açtı.

Sempozyumda; beş sözlü sunum, beş poster sunum ve beş atölye çalışması yer aldı. Ayrıca bir doğaçlama gösteriye ve sempozyum sırasında yaratıcı drama alanındaki yayınların tanıtılacağı ve satılacağı kitap standına da sempozyum kapsamında yer verildi. Sempozyum programındaki sözlü ve poster sunumlar; okulöncesi, ilköğretim birinci kademe, ilköğretim ikinci kademe, psikolojik danışmanlık ve rehberlik, eğitimde katılımcı işbirliği alanlarında olup bugüne kadar farklı platformlarda sunulmuş ve olumlu geribildirimler almış çalışmalardan oluştu. Atölye çalışmalarının konu ve liderleri ise şöyleydi;

Gavin Bolton Drama Yaklaşımı- Doç. Dr. Tülin Sağlam

İmgeden Oyuna – Hasan Nami Güner

Yaratıcı Drama’ya Merhaba  – Burçak Karaboğa Güney

Ses ve Beden – Ayşe Akarsu

Drama ve Masallar – Dr. Selen Korad Birkiye

Açılış konuşması Prof. Dr. Füsun Akarsu tarafından yapılan sempozyum katılımcılarına katılım sertifikası verildi.

Sempozyum, Terakki Vakfı Okulları’nın 130+ Projesi kapsamında gerçekleştirildi. 130 + Projesi, Terakki’nin 130. yılından sonra geleceğe doğru olan yolculuğunda bilim, kültür ve sanat alanlarını eğitim çerçevesi içinde değerlendiren etkinlikleri kendi çevresiyle paylaşmasını ve bu yolla çevresine katkı sağlamayı amaçlamaktadır. Bu amaç doğrultusunda gerçekleştirilecek olan sempozyuma katılım ücretsizdi.Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Yaratıc Drama Köprüsü

Paylaş.

Yanıtla