Dokuz Eylül Üniversitesi GSF Sahne Sanatları Bölümü

Pinterest LinkedIn Tumblr +

MİMESİS Söyleşi/ Bu söyleşi tiyatro bölümlerine girmek isteyen öğrencilerin üniversitelerin tiyatro bölümlerini tanımaları, sorularına yanıt bulabilmeleri amacıyla Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne Sanatları Bölümü Bölüm Başkanı Prof. Dr. Murat Tuncay ile gerçekleştirilmiştir.

Tiyatro bölümünüzün tarihsel geçmişini özetleyebilir misiniz, bölümünüz nasıl bir misyon üstleniyor Türkiye tiyatrosunda?

Türkiye’nin ilk Güzel Sanatlar Fakültesi İzmir’de 1975 yılında Ege Üniversitesine bağlı olarak kuruldu.1976 da ilk öğrencilerini aldı. Tiyatro Bölümü bu oluşumun başından itibaren GSF içinde yer aldı. 1982 de YÖK’ün kurulmasıyla Yeni kurulan Dokuz Eylül GSF içinde sahne sanatları bölümü olarak çalışmalarını sürdürdü. İlk öğrencilerini 1976 da aldı.1977 de uzmanlık alanlarını açtı. Oyunculuk, Dramatik yazarlık-Dramaturgi ve Sahne Tasarımı disiplinlerinden oluşan uzmanlık dalları 35 yıldır özel yetenek sınavlarıyla öğrencilerini seçiyor. Öğrenciler Sanat ve Tiyatro formasyonunun gerektirdiği ders ve uygulamaları ortak olarak alıyorlar. Uzmanlık alanlarının gerektirdiği özel teknik dersleri kendi atölye, sahne ve stüdyolarında tamamlıyorlar. Üç Anasanat dalı üzerinden yürütülmekte olan bu eğitim modeli bölümümüzün Türkiye’de ilk kez gerçekleştirdiği misyonudur. Bu misyon 1981 yılından bu yana mezun vermektedir.

Tiyatro eğitim programınız hakkında bilgi verebilir misiniz? Okulunuzda bölümleşme varsa ayrıntılandırabilir misiniz?

Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık / Dramaturgi Ana Sanat Dalı, Oyunculuk Ana Sanat Dalı ve Sahne Tasarımı Ana Sanat Dalı olmak üzere üç ana birimden oluşmaktadır.

Bölümümüzün en önemli özelliği, üç ana sanat dalının kendi alan dersleri dışında genel uygulama dersleri ile tiyatro kuramı ve oyun incelemelerine yönelik derslerin birlikte alınmasıdır. Bu şekilde, oyunculuk, sahne tasarımı, yazarlık/dramaturgi ana sanat dallarında eğitim alan öğrencilerin bir araya gelmesi, uygulama ve kuramsal alanda kendi uzmanlıklarıyla ilgili deneyim kazanmaları mümkün olmaktadır. Bölümümüz tiyatronun kuramsal ve uygulama alanlarını, eğitimin her aşamasında buluşturmayı amaçlamaktadır.

Oyunculuk eğitimine yönelik ne tür dersler veriliyor?

Doğaçlama, mimik, rol, Sahne( 2 yıl) , Konuşma sanatı tekniği(4 yıl), Hareket(4 yıl), Şan(4 yıl),Solfej (2 yıl) Oyun incelemesi,( 2 yıl) Dramaturgik Çözümleme, Tiyatro Tarihi ve Kuramları(4 yıl), Türk Tiyatrosu(2 yıl), Sahne Uygulamasına Giriş, Yönetmenin Tarihi, Sahne Uygulaması(2 yıl), Eskrim, Makyaj, Diploma Çalışması

Oyunculuğun tiyatro eğitim programı içindeki ağırlığı nedir?

Oyunculuk başlı başına kendine özgü dört yıllık bir Anasanat Dalı Programı izlemektedir. Kuramsal ve uygulamalı dersleri kapsayan bu dört yıllık programda doğrudan uygulamalı oyunculuk dersleri ağırlığı oluşturmaktadır.

Eğitim programını uygulayan eğitmenler kimlerdir? Tiyatro eğitimi veren kişileri hangi ölçütlerle değerlendiriyorsunuz? Eğitmenlerinizi en çok hangi alanlarda yetkin görüyorsunuz?

Prof. Dr. Murat Tuncay, Bölüm Başkanı olarak, Prof. Dr. Hülya Nutku, Oyunculuk Ana Sanat Dalı Başkanı olarak, Prof. Dr. Semih Çelenk, Dramatik Yazarlık Dramaturgi Ana Sanat Dalı Başkanı olarak,  Doç. Dr. Selda Kulluk Yerdelen, Sahne Tasarımı Ana Sanat Dalı başkanı olarak görev yapmaktadır. Diğer eğitmenlerimiz Yard. Doç. Dr. Sibel Erdenk,   Yard. Doç. Dr. Selda Ergün,  Öğr. Gör. Barış Erdenk, Öğr. Gör. Altuğ Dilmaç, Öğr. Gör. Alparslan Mater, Uzm. Kerim Dündar,  Araş. Gör. Onur Pelister, Doç. Dr. Aslıhan Ünlü,  Yard. Doç. Dr. Uğur Akıncı,  Yard. Doç. Dr. Özlem Belkıs,  Araş. Gör. Dr. Yasemin Sevim, Öğr. Gör. Zeki Karcıoğlu, Öğr. Gör. Aylin Dinler, Öğr. Gör. Ayten Öğütçü, Araş. Gör. Atay Gergin, Uzm. Levent Berber’dir.

Uygulama anlamında öğrenciler somut olarak hangi sınıflarda nasıl çalışmalar yapıyorlar?

Bölümümüz tarafından düzenlenen, ülkemizde oyun yazarlığı eğitimi almakta olan öğrencilerin katılımına açık Suat Taşer Kısa Oyun Yazma Yarışması’nda sahnelenmeye değer bulunarak ödüllendirilen dört kısa oyun her yıl bölümümüz öğrencilerinin ortak katılımı ile 27 Mart Dünya Tiyatro Günü’nde ve izleyen hafta boyunca sahnelenir. Bu kısa oyunlarda her üç ana sanat dalının ikinci ve üçüncü sınıf öğrencileri aktif olarak kendi alanları ile ilgili görev alırlar.

Ayrıca, uygulama dersleri olarak üçüncü ve dördüncü yıllarda bir uzun oyun çalışması içinde de yine her üç ana sanat dalı eğitiminin birleştirildiği vurgulanmalıdır.

Üçüncü sınıfların uygulama derslerinde sahneye getirdikleri oyun mart ayı sonundan itibaren, dördüncü sınıfların uygulama derslerinde sahneye getirdikleri oyun ise ocak ayı sonunda seyirci önüne çıkar.

Okulunuzda lisans düzeyinde nasıl bir öğrenci profili hedefliyorsunuz, başvuracak olan öğrencilere tavsiyeleriniz nelerdir?

Okulunuzda lisans düzeyinde nasıl bir öğrenci profili hedefliyorsunuz, başvuracak olan öğrencilere tavsiyeleriniz nelerdir?

Lisans düzeyi oyunculuk programımıza başvuran adayların vücutlarının verilmek istenen hareket eğitimine yatkın bir esneklikte olmalarını,21 yaşını geçmemiş olmalarını ritim duygusuna sahip, müzik kulağı olan, konuşmasını engelleyici düzeltilmesi tıbbi müdahale gerektirebilecek bir durumlarının olmaması, fiziksel görünümlerini verilecek eğitim ve mesleğin gereği olan fiziksel kusurlar taşımamaları (Aşırı boy uzunluğu ya da kısalığı, aşırı kilolu olmak, belkemiği ve hareket organlarında herhangi bir fiziksel kusur taşımamak vb.) Bunun yanında genelde sanata, özelde tiyatro sanatına karşı ilgili ve bu ilginin gerektirdiği bilgi düzeyine sahip olmayı arıyoruz. Bir enstrüman çalmak ve iyi bir yabancı dil bilgisi de tercihlerimiz üzerinde olumlu etki bırakmaktadır.

Tiyatro bölümlerine giriş için uygulanan yetenek sınavlarını nasıl değerlendiriyorsunuz? Sizin bölümünüzde yetenek sınavları nasıl yapılıyor? Öğrencilerinizi seçerken nelere dikkat ediyorsunuz? Sınava başvuracak öğrencilerden beklentileriniz nelerdir?

Adayların ÖSS sınavından ilan edilecek barajı aşmış olmaları beklenir. Adaylar giriş sınavlarına girebilmek için süresi içinde Güzel Sanatlar Fakültesi sınav bürosuna ön kayıtlarını yaptır.

Oyunculuk sınavlarımız iki aşamalıdır. Birinci aşaması için adayların herhangi bir hazırlık yapmaları gerekmemektedir. Bu aşamada adayın ritim duygusu, müzik kulağı, vücut esnekliği, genel doğaçlama, ses ve konuşma yetilerine bakılarak bir ön eleme yapılmakta. Adayları yüz yüze tanıma değerlendirmeleri yapılmaktadır. Eleme aşamasında başarılı olan adaylar ikinci aşamaya çağırılırlar. İkinci aşamada adaylardan sahnede biri ciddi diğeri komik iki parça oynamaları istenir. Adaylar diledikleri takdirde bu aşamaya kendilerine yardımcı olacak bir arkadaşlarını da getirebilirler. Çok gerekli aksesuarlarını kendilerinin yanlarında getirmeleri gerekir. Adayların ayrıca bir şiir ezberlemeleri, oynadıkları parçaların yazarları ve şair hakkında bilgi sahibi olmaları beklenir. Bu aşamanın ardından sınav komisyonu bir başarı puanı verir. Bu puan orta öğretim başarı ortalamasıyla toplanarak adayın sıralamaya esas puanı elde edilir. Kontenjan içinde kalan adaylar kayıtlarını yaptırırlar.

Bölümünüze girmek isteyen öğrenciler nasıl bir çalışma yürütmeliler?

Giriş sınavlarına yönelik çalışma ve kurslar son yıllarda tüm büyük şehirlerde dikkat çekiyor. Bu kurslar, öğrenci adaylarının bilgi ve deneyimlerini düzenleyip onları sınavda karşılaşacakları alanlara göre hazırlamaya çalışıyorlar. Ancak sanat eğitimi ve yetenek sınavlarında aranan özellikler, iki üç aylık hazırlık sürecinde kazanılacaklardan çok farklı. Bu tür bir çalışma ile sınavda başarılı olabilen bir öğrenci, çalışma disiplinini ve gelişmesini sürdürmezse eğitim sürecinde kesinlikle başarısızlığa uğruyor. O nedenle sadece kursa giderek sınavlara hazırlanmak yetmiyor. Tiyatro üzerine kuramsal alan okumaları yapmak, bol bol oyun okumak ve izlemek, düşünmek gerekiyor. Adayın, başvuruda bulunduğu alan hakkında ne kadar ilgili olduğu, alanı ne kadar yakından takip ettiği önemlidir. Ayrıca sanatın tüm dallarına karşı da genel bir ilgisinin, öğrenme isteğinin olması da gerekir.

Okulunuzda kaç öğrenciye eğitim veriyorsunuz? Burs imkânları var mı?

Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatları Fakültesi Sahne Sanatları Bölümü, her anasanat dalına 10 öğrenci olmak üzere bir öğrenim döneminde toplam otuz öğrenci kontenjana sahiptir.

Bölümümüzün sağladığı özel bir burs bulunmamaktadır.

Kent dışından gelen öğrencilere yurt olanağı sağlayabiliyor musunuz?

Hayır, bizim bölüm olarak böyle bir uygulama ve yönlendirmemiz yok.

Tiyatro bölümlerinizde lisans dışında yüksek lisans, doktora çalışmalarınız yapılıyor mu? Lisans sonrası eğitimleriniz hakkında bilgi alabilir miyiz?

Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü bünyesinde Sahne Sanatları Bölümü master ve doktora programlarında akademik eğitim sürdürülmektedir. Burada genel olarak tiyatro yüksek lisans eğitimi verilmekte, öğrenciler almak istedikleri dersleri seçerek eğitimlerini sürdürebilmektedirler.

Sınav takvimi her yıl Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü’nce duyurulmaktadır.

Kurumunuzdan eğitim alan öğrenciler mezun olduktan sonra hangi kurumlarda hangi meslekler üzerine iş olanakları bulabiliyor?

Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık / Dramaturgi, Sahne Tasarımı ve Oyunculuk alanlarında anasanat dallarına ayrılmış olarak eğitim vermektedir. Kendi alanları ile ilgili tiyatro, sinema ve televizyonun tüm özel, resmi ya da ödenekli kurumlarında çalışmaktadırlar. Şurasını akılda tutmak gerekiyor sanırım. Sanat eğitimi özel bir alan. Diğer akademik meslek eğitimlerine pek benzemiyor. Bunu baştan kabul etmek gerek. Diş hekimliği fakültesinden mezun olunca diş hekimi olarak çalışırsınız. Özel bir ısrarınız yoksa başka alan tercih etmez, eğitimini aldığınız mesleğin tüm görünümlerini de kimlik olarak giyersiniz. Fakat sanat eğitimi pek böyle değil. Bu sorunun yanıtı, kişinin hangi alanda çalışmak istediğine, hangi alanda daha başarılı ve yeteneklerini geliştirebilecek olduğuna bağlı.

Mezuniyet sonrası öğrencilerinize iş olanakları sunmada yardımcı olabiliyor musunuz?

Bölümümüzün resmi ya da kurumsal bir bağlantısı yok. Fakat tüm mezunlarımız arasında iyi işleyen bir bağ olduğunu görüyoruz. Doğasında rekabet olan bu alanda hem rakip hem de dost olarak, GSF’li olduklarını hep hatırlayarak birbirleriyle iyi ilişkiler kuruyorlar.

Sizinle iletişim kurmak isteyen öğrenciler bölümünüze nasıl ulaşabilirler?

Dokuz Eylül Üniversitesi

Güzel Sanatlar Fakültesi

Sahne Sanatları Bölümü

Güldeste Sk. No. 4

Narlıdere – İzmir

(0232 412 9020 / 0232 412 9021)

Ceren Okur / MİMESİS

Paylaş.

3 yorum

  1. Çayan YURUL Tarih:

    Bölümünüze başvurmak için neler yapmamız gerektiği konusunda bizi bilgilendirebilir misiniz ? Ön kayıtlar ne zaman başlıyor ?

Yanıtla